❄ØP|ĶÄŘĚĚM 彡❄️'s profile icon

❄ØP|ĶÄŘĚĚM 彡❄️

#20Q99UUUJ

Pushes (27)

Jan 27th (3 battles)

4m
11d 8h ago

Jan 27th 20:09 - Jan 27th 20:30

Battle Time: 4m

Push Time: 21m

Trophy Gain: -16

Byron -16

0W 2L 1D (0%)

Duo Showdown Byron
Duo Showdown Byron
Duo Showdown Byron

Jan 27th (10 battles)

16m
11d 14h ago

Jan 27th 14:43 - Jan 27th 15:03

Battle Time: 16m

Push Time: 19m

Trophy Gain: +25

Gus +8
Eve +11
Buzz +1
Mandy +5

6W 3L 1D (60%)

Knockout Gus
Knockout Eve
Knockout Eve
Knockout Eve
Solo Showdown Buzz
Solo Showdown Buzz
Solo Showdown Buzz
Solo Showdown Bo
Solo Showdown Mandy
Solo Showdown Mandy

Jan 25th (12 battles)

19m
13d 13h ago

Jan 25th 14:59 - Jan 25th 15:24

Battle Time: 19m

Push Time: 24m

Trophy Gain: +60

Mandy +64
Buster -4

9W 2L 1D (75%)

Brawl Ball Mandy
Brawl Ball Mandy
Solo Showdown Mandy
Duo Showdown Buster
Duo Showdown Buster
Brawl Ball Buster
Brawl Ball Buster
Brawl Ball Mandy
Brawl Ball Mandy
Brawl Ball Mandy
Brawl Ball Mandy
Brawl Ball Mandy

Jan 10th (25 battles)

38m
28d 9h ago

Jan 10th 18:37 - Jan 10th 19:39

Battle Time: 38m

Push Time: 1h 2m

Trophy Gain: +11

Chester +11

10W 12L 3D (40%)

Brawl Ball Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester

Jan 7th (22 battles)

34m
31d 17h ago

Jan 7th 10:23 - Jan 7th 12:01

Battle Time: 34m

Push Time: 1h 38m

Trophy Gain: +9

Chester -9
Leon +9
Griff +9

13W 7L 2D (59.1%)

Brawl Ball Chester
Brawl Ball Chester
Brawl Ball Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Boss Fight Griff
Boss Fight Tara
Boss Fight Tara
Boss Fight Pam
Boss Fight Pam
Hot Zone Leon
Hot Zone Leon
Brawl Ball Griff
Brawl Ball Griff

Jan 2nd (25 battles)

37m
36d 12h ago

Jan 2nd 14:19 - Jan 2nd 16:25

Battle Time: 37m

Push Time: 2h 6m

Trophy Gain: -6

Nani -26
Barley -9
Nita +4
Chester +25

9W 16L 0D (36%)

Solo Showdown Nani
Solo Showdown Nani
Solo Showdown Nani
Solo Showdown Nani
Solo Showdown Nani
Solo Showdown Nani
Solo Showdown Nani
Solo Showdown Nani
Solo Showdown Nani
Solo Showdown Barley
Solo Showdown Barley
Duo Showdown Barley
Solo Showdown Barley
Solo Showdown Nita
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester

Dec 31st (20 battles)

31m
38d 7h ago

Dec 31st 21:17 - Dec 31st 21:48

Battle Time: 31m

Push Time: 31m

Trophy Gain: +92

Chester +96
Poco -4

14W 5L 1D (70%)

Duo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Chester
Duo Showdown Poco
Duo Showdown Poco
Brawl Ball Poco

Dec 24th (25 battles)

40m
46d 4h ago

Dec 23rd 23:26 - Dec 24th 00:26

Battle Time: 40m

Push Time: 59m

Trophy Gain: +63

Bonnie +47
Colt +7
Max +9

14W 7L 4D (56%)

Solo Showdown Bonnie
Bounty Bonnie
Bounty Bonnie
Bounty Bonnie
Bounty Bonnie
Bounty Bonnie
Duo Showdown Bonnie
Duo Showdown Bonnie
Duo Showdown Bonnie
Duo Showdown Bonnie
Duo Showdown Bonnie
Duo Showdown Bonnie
Duo Showdown Bonnie
Duo Showdown Bonnie
Duo Showdown Bonnie
Duo Showdown Bonnie
Duo Showdown Colt
Duo Showdown Colt
Duo Showdown Colt
Duo Showdown Colt
Duo Showdown Colt
Duo Showdown Colt
Duo Showdown Colt
Duo Showdown Colt
Duo Showdown Max

Dec 23rd (25 battles)

40m
47d 3h ago

Dec 22nd 21:06 - Dec 23rd 01:29

Battle Time: 40m

Push Time: 4h 23m

Trophy Gain: +147

Chester +147

19W 5L 1D (76%)

Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Solo Showdown Chester
Gem Grab Chester
Gem Grab Chester
Gem Grab Chester
Gem Grab Chester
Gem Grab Chester
Gem Grab Chester
Gem Grab Chester
Gem Grab Chester
Gem Grab Chester
Gem Grab Chester
Knockout Gray
Knockout Chester
Knockout Chester
Knockout Chester
Knockout Chester

Dec 3rd (16 battles)

24m
66d 15h ago

Dec 3rd 12:30 - Dec 3rd 13:24

Battle Time: 24m

Push Time: 53m

Trophy Gain: +107

Buster +85
Janet +22

14W 2L 0D (87.5%)

Solo Showdown Buster
Solo Showdown Buster
Solo Showdown Buster
Solo Showdown Buster
Solo Showdown Buster
Solo Showdown Buster
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Brawl Ball Buster
Solo Showdown Buster
Solo Showdown Buster
Solo Showdown Buster
Solo Showdown Buster

Nov 21st (22 battles)

39m
79d 3h ago

Nov 20th 21:24 - Nov 21st 01:30

Battle Time: 39m

Push Time: 4h 6m

Trophy Gain: +13

Nani +3
Gale +3
Griff +3
Bea +3
Emz +1

13W 3L 6D (59.1%)

Robo Rumble 8-Bit
Robo Rumble Colt
Robo Rumble Colt
Robo Rumble Colt
Robo Rumble Colt
Knockout Nani
Knockout Nani
Knockout Nani
Hot Zone Gale
Hot Zone Gale
Hot Zone Gale
Hot Zone Emz
Brawl Ball Griff
Brawl Ball Griff
Brawl Ball Griff
Brawl Ball Griff
Brawl Ball Stu
Brawl Ball Stu
Bounty Bea
Bounty Bea
Bounty Bea
Heist Emz

Nov 16th (25 battles)

35m
83d 6h ago

Nov 16th 16:54 - Nov 16th 22:52

Battle Time: 35m

Push Time: 5h 57m

Trophy Gain: +53

Bonnie +2
Otis +34
Lola +17

12W 11L 2D (48%)

Duo Showdown Bonnie
Duo Showdown Bonnie
Duo Showdown Bonnie
Duo Showdown Bonnie
Duo Showdown Bonnie
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Knockout Lola
Knockout Lola
Knockout Lola
Knockout Lola
Brawl Ball Lola
Brawl Ball Lola
Brawl Ball Lola
Brawl Ball Lola
Brawl Ball Lola
Brawl Ball Lola

Nov 15th (16 battles)

23m
84d 7h ago

Nov 15th 20:28 - Nov 15th 21:31

Battle Time: 23m

Push Time: 1h 3m

Trophy Gain: +63

Lola +7
Otis +56

10W 5L 1D (62.5%)

Gem Grab Lola
Gem Grab Lola
Gem Grab Lola
Gem Grab Lola
Gem Grab Lola
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Duo Showdown Otis
Brawl Ball Otis
Brawl Ball Otis
Brawl Ball Otis

Nov 9th (7 battles)

10m
90d 8h ago

Nov 9th 20:16 - Nov 9th 20:31

Battle Time: 10m

Push Time: 14m

Trophy Gain: +56

Gus +56

7W 0L 0D (100%)

Gem Grab Gus
Gem Grab Gus
Gem Grab Gus
Gem Grab Gus
Gem Grab Gus
Gem Grab Gus
Gem Grab Gus

Nov 8th (14 battles)

21m
91d 6h ago

Nov 8th 21:32 - Nov 8th 22:07

Battle Time: 21m

Push Time: 35m

Trophy Gain: +31

Rosa +1
Edgar +29
Bibi -8
Penny +9

9W 5L 0D (64.3%)

Solo Showdown Rosa
Solo Showdown Edgar
Solo Showdown Edgar
Solo Showdown Edgar
Solo Showdown Edgar
Solo Showdown Edgar
Solo Showdown Edgar
Solo Showdown Edgar
Brawl Ball Bibi
Brawl Ball Bibi
Brawl Ball Bibi
Brawl Ball Penny
Brawl Ball Penny
Brawl Ball Penny

Oct 27th (5 battles)

7m
103d 17h ago

Oct 27th 11:17 - Oct 27th 11:29

Battle Time: 7m

Push Time: 11m

Trophy Gain: +22

Bea +7
Carl +7
Lola +8

5W 0L 0D (100%)

Knockout Bea
Knockout Bea
Knockout Carl
Knockout Carl
Bounty Lola

Oct 25th (7 battles)

12m
105d 13h ago

Oct 25th 14:50 - Oct 25th 15:08

Battle Time: 12m

Push Time: 17m

Trophy Gain: -5

Griff +24
Dynamike -14
Colt -8
Stu -7

3W 4L 0D (42.9%)

Brawl Ball Griff
Brawl Ball Griff
Brawl Ball Griff
Brawl Ball Dynamike
Brawl Ball Dynamike
Brawl Ball Colt
Brawl Ball Stu

Oct 20th (8 battles)

12m
110d 6h ago

Oct 20th 22:16 - Oct 20th 22:30

Battle Time: 12m

Push Time: 13m

Trophy Gain: +8

Stu +8

4W 4L 0D (50%)

Brawl Ball Stu
Brawl Ball Stu
Brawl Ball Stu
Brawl Ball Stu
Brawl Ball Stu
Brawl Ball Stu
Brawl Ball Stu
Brawl Ball Stu

Oct 11th (3 battles)

4m
119d 11h ago

Oct 11th 17:12 - Oct 11th 17:16

Battle Time: 4m

Push Time: 4m

Trophy Gain: -7

Stu +8
Mortis -7
Colt -8

1W 2L 0D (33.3%)

Brawl Ball Stu
Brawl Ball Mortis
Brawl Ball Colt

Sep 23rd (4 battles)

8m
138d 1h ago

Sep 23rd 03:54 - Sep 23rd 04:02

Battle Time: 8m

Push Time: 8m

Trophy Gain: +14

Lola +14

2W 2L 0D (50%)

Bounty Lola
Bounty Lola
Bounty Lola
Bounty Lola

Sep 19th (8 battles)

14m
141d 14h ago

Sep 19th 14:42 - Sep 19th 14:57

Battle Time: 14m

Push Time: 15m

Trophy Gain: -26

Mortis -26

2W 6L 0D (25%)

Knockout Mortis
Knockout Mortis
Brawl Ball Mortis
Brawl Ball Mortis
Brawl Ball Mortis
Brawl Ball Mortis
Brawl Ball Mortis
Brawl Ball Mortis

Sep 15th (11 battles)

21m
145d 7h ago

Sep 15th 20:10 - Sep 15th 21:49

Battle Time: 21m

Push Time: 1h 39m

Trophy Gain: +8

Bea +6
Emz +1
Crow +1

8W 3L 0D (72.7%)

Knockout Bea
Knockout Bea
Hot Zone Bea
Hot Zone Bea
Bounty Bea
Bounty Bea
Bounty Bea
Bounty Max
Bounty Emz
Gem Grab Emz
Gem Grab Crow

Sep 10th (3 battles)

2m
150d 13h ago

Sep 10th 15:35 - Sep 10th 15:40

Battle Time: 2m

Push Time: 4m

Trophy Gain: +24

Lola +24

3W 0L 0D (100%)

Brawl Ball Lola
Brawl Ball Lola
Brawl Ball Lola

Sep 9th (6 battles)

10m
151d 9h ago

Sep 9th 19:13 - Sep 9th 19:29

Battle Time: 10m

Push Time: 15m

Trophy Gain: +6

Piper +1
Mortis +1
Carl +1
Rosa +3

6W 0L 0D (100%)

Bounty Piper
Bounty Mortis
Bounty Carl
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa

Sep 9th (4 battles)

7m
151d 14h ago

Sep 9th 14:00 - Sep 9th 14:09

Battle Time: 7m

Push Time: 8m

Trophy Gain: +3

Gene +1
Janet +1
8-Bit +1

3W 1L 0D (75%)

Gem Grab Gene
Gem Grab Gene
Gem Grab Janet
Gem Grab 8-Bit

Sep 5th (23 battles)

34m
156d 3h ago

Sep 4th 20:48 - Sep 5th 01:05

Battle Time: 34m

Push Time: 4h 17m

Trophy Gain: +57

Crow +2
Janet +55

15W 8L 0D (65.2%)

Duo Showdown Crow
Duo Showdown Crow
Duo Showdown Crow
Duo Showdown Crow
Duo Showdown Crow
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet

Sep 3rd (20 battles)

27m
157d 20h ago

Sep 3rd 04:20 - Sep 3rd 08:28

Battle Time: 27m

Push Time: 4h 8m

Trophy Gain: +83

Lola +24
Carl +21
Leon +38

15W 5L 0D (75%)

Brawl Ball Lola
Brawl Ball Lola
Brawl Ball Lola
Duo Showdown Carl
Duo Showdown Carl
Duo Showdown Carl
Duo Showdown Carl
Duo Showdown Carl
Duo Showdown Carl
Duo Showdown Leon
Duo Showdown Leon
Duo Showdown Leon
Duo Showdown Leon
Duo Showdown Leon
Duo Showdown Leon
Duo Showdown Leon
Duo Showdown Leon
Duo Showdown Leon
Duo Showdown Leon
Duo Showdown Leon

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify