ใ†ใ‚‹๐Ÿˆโ€โฌ›'s profile icon

ใ†ใ‚‹๐Ÿˆโ€โฌ›

#2LGVRP8UCCreator Boost CodePremium

Sessions (187)

To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!

Jul 20th

11b
17m

5W โ€ข 6L โ€ข 0D (45.5%)

Jul 19th

25b
43m

11W โ€ข 14L โ€ข 0D (44%)

Jul 19th

3b
4m

2W โ€ข 1L โ€ข 0D (66.7%)

Jul 18th

22b
43m

14W โ€ข 8L โ€ข 0D (63.6%)

Jul 17th

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Jul 15th

12b
17m

10W โ€ข 2L โ€ข 0D (83.3%)

Jul 15th

10b
5m

7W โ€ข 3L โ€ข 0D (70%)

Jul 14th

1b
1m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Jul 14th

4b
9m

2W โ€ข 2L โ€ข 0D (50%)

Jul 13th

1b
1m

0W โ€ข 0L โ€ข 1D (0%)

Jul 13th

24b
38m

17W โ€ข 6L โ€ข 1D (70.8%)

Jul 12th

25b
37m

18W โ€ข 4L โ€ข 3D (72%)

Jul 11th

9b
13m

7W โ€ข 2L โ€ข 0D (77.8%)

Jul 11th

16b
25m

11W โ€ข 4L โ€ข 1D (68.8%)

Jul 10th

2b
3m

2W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Jul 10th

11b
21m

6W โ€ข 5L โ€ข 0D (54.5%)

Jul 9th

19b
31m

12W โ€ข 7L โ€ข 0D (63.2%)

Jul 8th

3b
4m

3W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Jul 7th

1b
3m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Jul 7th

23b
40m

14W โ€ข 9L โ€ข 0D (60.9%)

Jul 6th

28b
46m

19W โ€ข 9L โ€ข 0D (67.9%)

Jul 6th

1b
1m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Jul 5th

25b
34m

18W โ€ข 7L โ€ข 0D (72%)

Jul 1st

3b
4m

0W โ€ข 1L โ€ข 2D (0%)

Jul 1st

3b
4m

0W โ€ข 3L โ€ข 0D (0%)

Jun 30th

19b
27m

13W โ€ข 4L โ€ข 2D (68.4%)

Jun 26th

10b
15m

7W โ€ข 3L โ€ข 0D (70%)

Jun 26th

26b
35m

17W โ€ข 9L โ€ข 0D (65.4%)

Jun 25th

5b
8m

3W โ€ข 1L โ€ข 1D (60%)

Jun 25th

6b
10m

1W โ€ข 5L โ€ข 0D (16.7%)

Jun 23rd

25b
39m

14W โ€ข 6L โ€ข 5D (56%)

Jun 22nd

3b
4m

1W โ€ข 2L โ€ข 0D (33.3%)

Jun 19th

6b
9m

1W โ€ข 5L โ€ข 0D (16.7%)

Jun 18th

8b
13m

6W โ€ข 2L โ€ข 0D (75%)

Jun 17th

3b
4m

0W โ€ข 0L โ€ข 3D (0%)

Jun 17th

2b
3m

0W โ€ข 2L โ€ข 0D (0%)

Jun 16th

14b
21m

8W โ€ข 6L โ€ข 0D (57.1%)

Jun 16th

6b
10m

5W โ€ข 1L โ€ข 0D (83.3%)

Jun 14th

6b
10m

4W โ€ข 2L โ€ข 0D (66.7%)

Jun 13th

19b
30m

15W โ€ข 4L โ€ข 0D (78.9%)

Jun 9th

4b
6m

1W โ€ข 3L โ€ข 0D (25%)

Jun 8th

11b
17m

10W โ€ข 1L โ€ข 0D (90.9%)

Jun 8th

10b
16m

8W โ€ข 2L โ€ข 0D (80%)

Jun 7th

10b
15m

10W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Jun 7th

14b
25m

9W โ€ข 5L โ€ข 0D (64.3%)

Jun 6th

25b
41m

17W โ€ข 8L โ€ข 0D (68%)

Jun 5th

17b
29m

8W โ€ข 8L โ€ข 1D (47.1%)

Jun 3rd

7b
22m

6W โ€ข 1L โ€ข 0D (85.7%)

Jun 3rd

5b
8m

0W โ€ข 1L โ€ข 4D (0%)

Jun 2nd

13b
20m

7W โ€ข 6L โ€ข 0D (53.8%)

Jun 1st

25b
38m

16W โ€ข 9L โ€ข 0D (64%)

May 28th

1b
1m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

May 27th

36b
1h 5m

21W โ€ข 12L โ€ข 3D (58.3%)

May 22nd

17b
27m

10W โ€ข 5L โ€ข 2D (58.8%)

May 21st

9b
13m

7W โ€ข 2L โ€ข 0D (77.8%)

May 21st

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

May 20th

24b
39m

13W โ€ข 11L โ€ข 0D (54.2%)

May 19th

20b
34m

15W โ€ข 3L โ€ข 2D (75%)

May 19th

25b
56m

12W โ€ข 12L โ€ข 1D (48%)

May 15th

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

May 15th

25b
38m

20W โ€ข 4L โ€ข 1D (80%)

May 13th

1b
3m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

May 10th

6b
9m

4W โ€ข 1L โ€ข 1D (66.7%)

May 9th

15b
22m

7W โ€ข 7L โ€ข 1D (46.7%)

May 8th

4b
8m

2W โ€ข 2L โ€ข 0D (50%)

May 8th

24b
35m

12W โ€ข 5L โ€ข 7D (50%)

May 7th

19b
32m

11W โ€ข 8L โ€ข 0D (57.9%)

May 7th

7b
10m

5W โ€ข 2L โ€ข 0D (71.4%)

May 6th

25b
42m

12W โ€ข 13L โ€ข 0D (48%)

May 3rd

25b
58m

22W โ€ข 3L โ€ข 0D (88%)

May 3rd

24b
38m

17W โ€ข 4L โ€ข 3D (70.8%)

May 2nd

25b
36m

18W โ€ข 7L โ€ข 0D (72%)

May 1st

19b
33m

8W โ€ข 11L โ€ข 0D (42.1%)

Apr 30th

13b
22m

6W โ€ข 7L โ€ข 0D (46.2%)

Apr 28th

25b
37m

0W โ€ข 0L โ€ข 25D (0%)

Apr 15th

25b
36m

15W โ€ข 10L โ€ข 0D (60%)

Apr 14th

12b
18m

7W โ€ข 5L โ€ข 0D (58.3%)

Apr 13th

13b
26m

6W โ€ข 5L โ€ข 2D (46.2%)

Apr 12th

25b
37m

19W โ€ข 6L โ€ข 0D (76%)

Apr 8th

9b
15m

7W โ€ข 2L โ€ข 0D (77.8%)

Apr 7th

16b
24m

11W โ€ข 5L โ€ข 0D (68.8%)

Apr 7th

25b
31m

18W โ€ข 7L โ€ข 0D (72%)

Apr 5th

25b
22m

14W โ€ข 11L โ€ข 0D (56%)

Apr 3rd

21b
38m

12W โ€ข 9L โ€ข 0D (57.1%)

Apr 3rd

4b
6m

2W โ€ข 2L โ€ข 0D (50%)

Mar 31st

10b
18m

5W โ€ข 5L โ€ข 0D (50%)

Mar 30th

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Mar 30th

33b
59m

18W โ€ข 12L โ€ข 3D (54.5%)

Mar 29th

24b
36m

15W โ€ข 9L โ€ข 0D (62.5%)

Mar 28th

22b
52m

18W โ€ข 4L โ€ข 0D (81.8%)

Mar 27th

3b
4m

0W โ€ข 0L โ€ข 3D (0%)

Mar 26th

10b
21m

6W โ€ข 4L โ€ข 0D (60%)

Mar 25th

11b
16m

5W โ€ข 6L โ€ข 0D (45.5%)

Mar 24th

25b
45m

12W โ€ข 13L โ€ข 0D (48%)

Mar 23rd

4b
6m

3W โ€ข 1L โ€ข 0D (75%)

Mar 23rd

21b
39m

11W โ€ข 10L โ€ข 0D (52.4%)

Mar 22nd

11b
19m

6W โ€ข 5L โ€ข 0D (54.5%)

Mar 21st

6b
11m

1W โ€ข 5L โ€ข 0D (16.7%)

Mar 20th

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Mar 19th

4b
6m

2W โ€ข 1L โ€ข 1D (50%)

Mar 18th

15b
24m

8W โ€ข 7L โ€ข 0D (53.3%)

Mar 17th

10b
16m

7W โ€ข 2L โ€ข 1D (70%)

Mar 14th

5b
10m

2W โ€ข 3L โ€ข 0D (40%)

Mar 13th

1b
1m

0W โ€ข 0L โ€ข 1D (0%)

Mar 13th

1b
2m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Mar 12th

18b
32m

8W โ€ข 10L โ€ข 0D (44.4%)

Mar 10th

25b
43m

11W โ€ข 10L โ€ข 4D (44%)

Mar 5th

1b
1m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Mar 4th

20b
26m

14W โ€ข 4L โ€ข 2D (70%)

Mar 3rd

4b
6m

0W โ€ข 0L โ€ข 4D (0%)

Feb 24th

2b
2m

1W โ€ข 1L โ€ข 0D (50%)

Feb 24th

5b
11m

2W โ€ข 2L โ€ข 1D (40%)

Feb 23rd

11b
21m

5W โ€ข 6L โ€ข 0D (45.5%)

Feb 22nd

4b
7m

2W โ€ข 2L โ€ข 0D (50%)

Feb 22nd

1b
1m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Feb 21st

24b
40m

11W โ€ข 13L โ€ข 0D (45.8%)

Feb 19th

13b
21m

5W โ€ข 8L โ€ข 0D (38.5%)

Feb 18th

12b
18m

0W โ€ข 0L โ€ข 12D (0%)

Feb 17th

25b
41m

12W โ€ข 3L โ€ข 10D (48%)

Feb 12th

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Feb 11th

24b
35m

15W โ€ข 8L โ€ข 1D (62.5%)

Feb 10th

14b
20m

7W โ€ข 6L โ€ข 1D (50%)

Feb 10th

3b
4m

2W โ€ข 1L โ€ข 0D (66.7%)

Feb 4th

16b
26m

10W โ€ข 6L โ€ข 0D (62.5%)

Feb 4th

9b
18m

7W โ€ข 1L โ€ข 1D (77.8%)

Feb 1st

25b
29m

19W โ€ข 6L โ€ข 0D (76%)

Jan 31st

2b
3m

0W โ€ข 0L โ€ข 2D (0%)

Jan 30th

6b
11m

3W โ€ข 3L โ€ข 0D (50%)

Jan 29th

6b
13m

4W โ€ข 2L โ€ข 0D (66.7%)

Jan 28th

4b
9m

1W โ€ข 2L โ€ข 1D (25%)

Jan 28th

36b
1h

26W โ€ข 10L โ€ข 0D (72.2%)

Jan 27th

25b
43m

14W โ€ข 11L โ€ข 0D (56%)

Jan 26th

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Jan 26th

16b
25m

10W โ€ข 5L โ€ข 1D (62.5%)

Jan 25th

25b
39m

12W โ€ข 11L โ€ข 2D (48%)

Jan 20th

25b
43m

12W โ€ข 13L โ€ข 0D (48%)

Jan 14th

25b
51m

11W โ€ข 11L โ€ข 3D (44%)

Jan 13th

8b
14m

5W โ€ข 3L โ€ข 0D (62.5%)

Jan 10th

25b
39m

13W โ€ข 12L โ€ข 0D (52%)

Jan 8th

24b
36m

17W โ€ข 7L โ€ข 0D (70.8%)

Jan 7th

3b
5m

1W โ€ข 2L โ€ข 0D (33.3%)

Jan 6th

25b
41m

17W โ€ข 8L โ€ข 0D (68%)

Jan 6th

11b
16m

8W โ€ข 3L โ€ข 0D (72.7%)

Jan 5th

11b
18m

8W โ€ข 3L โ€ข 0D (72.7%)

Jan 5th

3b
6m

2W โ€ข 1L โ€ข 0D (66.7%)

Dec 27th

25b
50m

16W โ€ข 8L โ€ข 1D (64%)

Dec 25th

34b
1h 4m

17W โ€ข 14L โ€ข 3D (50%)

Dec 19th

25b
37m

0W โ€ข 25L โ€ข 0D (0%)

Dec 2nd

7b
10m

6W โ€ข 1L โ€ข 0D (85.7%)

Nov 30th

5b
8m

2W โ€ข 1L โ€ข 2D (40%)

Nov 30th

1b

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Nov 29th

12b
16m

10W โ€ข 2L โ€ข 0D (83.3%)

Nov 24th

2b
3m

1W โ€ข 1L โ€ข 0D (50%)

Nov 23rd

5b
6m

2W โ€ข 0L โ€ข 3D (40%)

Nov 20th

4b
6m

0W โ€ข 0L โ€ข 4D (0%)

Nov 20th

3b
4m

0W โ€ข 0L โ€ข 3D (0%)

Nov 19th

19b
40m

10W โ€ข 3L โ€ข 6D (52.6%)

Nov 12th

20b
32m

15W โ€ข 4L โ€ข 1D (75%)

Nov 11th

14b
21m

5W โ€ข 8L โ€ข 1D (35.7%)

Nov 10th

11b
17m

7W โ€ข 4L โ€ข 0D (63.6%)

Oct 28th

25b
40m

19W โ€ข 4L โ€ข 2D (76%)

Oct 27th

17b
32m

10W โ€ข 7L โ€ข 0D (58.8%)

Oct 26th

8b
12m

5W โ€ข 3L โ€ข 0D (62.5%)

Oct 10th

10b
18m

5W โ€ข 5L โ€ข 0D (50%)

Oct 9th

6b
13m

2W โ€ข 4L โ€ข 0D (33.3%)

Oct 9th

9b
16m

6W โ€ข 3L โ€ข 0D (66.7%)

Oct 7th

25b
54m

17W โ€ข 6L โ€ข 2D (68%)

Sep 30th

25b
48m

22W โ€ข 3L โ€ข 0D (88%)

Sep 29th

6b
8m

1W โ€ข 3L โ€ข 2D (16.7%)

Sep 27th

2b
3m

2W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Sep 26th

25b
35m

21W โ€ข 2L โ€ข 2D (84%)

Sep 25th

25b
41m

14W โ€ข 11L โ€ข 0D (56%)

Sep 24th

25b
45m

14W โ€ข 11L โ€ข 0D (56%)

Sep 23rd

3b
4m

2W โ€ข 1L โ€ข 0D (66.7%)

Sep 19th

10b
15m

0W โ€ข 0L โ€ข 10D (0%)

Sep 18th

1b
1m

0W โ€ข 0L โ€ข 1D (0%)

Sep 17th

16b
23m

4W โ€ข 4L โ€ข 8D (25%)

Sep 16th

3b
4m

0W โ€ข 1L โ€ข 2D (0%)

Sep 14th

2b
3m

1W โ€ข 1L โ€ข 0D (50%)

Sep 13th

1b
2m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Sep 11th

21b
39m

11W โ€ข 10L โ€ข 0D (52.4%)

Sep 6th

10b
16m

2W โ€ข 7L โ€ข 1D (20%)

Sep 6th

2b
3m

0W โ€ข 1L โ€ข 1D (0%)

Sep 5th

25b
41m

19W โ€ข 6L โ€ข 0D (76%)

Sep 4th

4b
7m

2W โ€ข 2L โ€ข 0D (50%)

Sep 4th

14b
24m

10W โ€ข 4L โ€ข 0D (71.4%)

Sep 3rd

7b
17m

7W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Recent Sessions (10)

Battles are grouped depending on the day you played them.

Jul 20th (11 battles)

17m
50m ago

Jul 20th 02:00 - Jul 20th 06:08

Battle Time: 17m

Push Time: 4h 8m

5W โ€ข 6L โ€ข 0D (45.5%)

Data Visualization

Challenge
1:0
โ†“โ†“โ†“
6:4
Berry -4
Solo Showdownx1

Jul 19th (25 battles)

43m
15h 18m ago

Jul 19th 14:14 - Jul 19th 15:41

Battle Time: 43m

Push Time: 1h 27m

11W โ€ข 14L โ€ข 0D (44%)

Data Visualization

Challenge
0:0
โ†“โ†“โ†“
1:0
Lily +22
Brawl Ballx5
Berry -4
Heistx3 Knockoutx3 Brawl Ballx2
Colette -9
Heistx1
Stu -13
Brawl Ballx3
Griff -40
Brawl Ballx4

Jul 19th (3 battles)

4m
21h 11m ago

Jul 19th 07:56 - Jul 19th 09:48

Battle Time: 4m

Push Time: 1h 51m

2W โ€ข 1L โ€ข 0D (66.7%)

Data Visualization

Solo League Pearl +0
Gem Grabx2 | League 18
Lily -6
Solo Showdownx1

Jul 18th (22 battles)

43m
1d 17h ago

Jul 18th 10:18 - Jul 18th 13:53

Battle Time: 43m

Push Time: 3h 34m

14W โ€ข 8L โ€ข 0D (63.6%)

Data Visualization

Solo League Gray +0
Brawl Ballx2 Bountyx2 | League 18
Solo League Angelo +0
Knockoutx3 Heistx2 | League 18
Solo League Amber +0
Hot Zonex3 | League 18
Solo League Byron +0
Gem Grabx2 Bountyx2 | League 18
Solo League Dynamike +0
Brawl Ballx2 | League 18
Solo League Berry +0
Brawl Ballx2 | League 18
Solo League Gale +0
Hot Zonex2 | League 18

Jul 17th (1 battles)

1m
2d 23h ago

Jul 17th 07:34 - Jul 17th 07:34

Battle Time: 1m

Push Time: 1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Data Visualization

Draco -7
Duo Showdownx1

Jul 15th (12 battles)

17m
4d 14h ago

Jul 15th 13:00 - Jul 15th 16:34

Battle Time: 17m

Push Time: 3h 33m

10W โ€ข 2L โ€ข 0D (83.3%)

Data Visualization

Draco +84
Brawl Ballx11
Shelly +0
Gem Grabx1

Jul 15th (10 battles)

5m
5d 3h ago

Jul 15th 03:21 - Jul 15th 03:39

Battle Time: 5m

Push Time: 17m

7W โ€ข 3L โ€ข 0D (70%)

Data Visualization

Draco +21
Brawl Ballx1 Wipeoutx1
Berry +0
Heistx8

Jul 14th (1 battles)

1m
5d 20h ago

Jul 14th 10:43 - Jul 14th 10:43

Battle Time: 1m

Push Time: 1m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Data Visualization

Leon +0
Bountyx1

Jul 14th (4 battles)

9m
6d 2h ago

Jul 14th 04:47 - Jul 14th 04:58

Battle Time: 9m

Push Time: 10m

2W โ€ข 2L โ€ข 0D (50%)

Data Visualization

Charlie +0
Brawl Ballx2
Piper +0
Brawl Ballx2

Jul 13th (1 battles)

1m
6d 17h ago

Jul 13th 13:04 - Jul 13th 13:04

Battle Time: 1m

Push Time: 1m

0W โ€ข 0L โ€ข 1D (0%)

Data Visualization

Dynamike +0
Solo Showdownx1

Sessions (187)

To quickly navigate to historic sessions, find it and click on it below!

Jul 20th

11b
17m

5W โ€ข 6L โ€ข 0D (45.5%)

Jul 19th

25b
43m

11W โ€ข 14L โ€ข 0D (44%)

Jul 19th

3b
4m

2W โ€ข 1L โ€ข 0D (66.7%)

Jul 18th

22b
43m

14W โ€ข 8L โ€ข 0D (63.6%)

Jul 17th

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Jul 15th

12b
17m

10W โ€ข 2L โ€ข 0D (83.3%)

Jul 15th

10b
5m

7W โ€ข 3L โ€ข 0D (70%)

Jul 14th

1b
1m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Jul 14th

4b
9m

2W โ€ข 2L โ€ข 0D (50%)

Jul 13th

1b
1m

0W โ€ข 0L โ€ข 1D (0%)

Jul 13th

24b
38m

17W โ€ข 6L โ€ข 1D (70.8%)

Jul 12th

25b
37m

18W โ€ข 4L โ€ข 3D (72%)

Jul 11th

9b
13m

7W โ€ข 2L โ€ข 0D (77.8%)

Jul 11th

16b
25m

11W โ€ข 4L โ€ข 1D (68.8%)

Jul 10th

2b
3m

2W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Jul 10th

11b
21m

6W โ€ข 5L โ€ข 0D (54.5%)

Jul 9th

19b
31m

12W โ€ข 7L โ€ข 0D (63.2%)

Jul 8th

3b
4m

3W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Jul 7th

1b
3m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Jul 7th

23b
40m

14W โ€ข 9L โ€ข 0D (60.9%)

Jul 6th

28b
46m

19W โ€ข 9L โ€ข 0D (67.9%)

Jul 6th

1b
1m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Jul 5th

25b
34m

18W โ€ข 7L โ€ข 0D (72%)

Jul 1st

3b
4m

0W โ€ข 1L โ€ข 2D (0%)

Jul 1st

3b
4m

0W โ€ข 3L โ€ข 0D (0%)

Jun 30th

19b
27m

13W โ€ข 4L โ€ข 2D (68.4%)

Jun 26th

10b
15m

7W โ€ข 3L โ€ข 0D (70%)

Jun 26th

26b
35m

17W โ€ข 9L โ€ข 0D (65.4%)

Jun 25th

5b
8m

3W โ€ข 1L โ€ข 1D (60%)

Jun 25th

6b
10m

1W โ€ข 5L โ€ข 0D (16.7%)

Jun 23rd

25b
39m

14W โ€ข 6L โ€ข 5D (56%)

Jun 22nd

3b
4m

1W โ€ข 2L โ€ข 0D (33.3%)

Jun 19th

6b
9m

1W โ€ข 5L โ€ข 0D (16.7%)

Jun 18th

8b
13m

6W โ€ข 2L โ€ข 0D (75%)

Jun 17th

3b
4m

0W โ€ข 0L โ€ข 3D (0%)

Jun 17th

2b
3m

0W โ€ข 2L โ€ข 0D (0%)

Jun 16th

14b
21m

8W โ€ข 6L โ€ข 0D (57.1%)

Jun 16th

6b
10m

5W โ€ข 1L โ€ข 0D (83.3%)

Jun 14th

6b
10m

4W โ€ข 2L โ€ข 0D (66.7%)

Jun 13th

19b
30m

15W โ€ข 4L โ€ข 0D (78.9%)

Jun 9th

4b
6m

1W โ€ข 3L โ€ข 0D (25%)

Jun 8th

11b
17m

10W โ€ข 1L โ€ข 0D (90.9%)

Jun 8th

10b
16m

8W โ€ข 2L โ€ข 0D (80%)

Jun 7th

10b
15m

10W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Jun 7th

14b
25m

9W โ€ข 5L โ€ข 0D (64.3%)

Jun 6th

25b
41m

17W โ€ข 8L โ€ข 0D (68%)

Jun 5th

17b
29m

8W โ€ข 8L โ€ข 1D (47.1%)

Jun 3rd

7b
22m

6W โ€ข 1L โ€ข 0D (85.7%)

Jun 3rd

5b
8m

0W โ€ข 1L โ€ข 4D (0%)

Jun 2nd

13b
20m

7W โ€ข 6L โ€ข 0D (53.8%)

Jun 1st

25b
38m

16W โ€ข 9L โ€ข 0D (64%)

May 28th

1b
1m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

May 27th

36b
1h 5m

21W โ€ข 12L โ€ข 3D (58.3%)

May 22nd

17b
27m

10W โ€ข 5L โ€ข 2D (58.8%)

May 21st

9b
13m

7W โ€ข 2L โ€ข 0D (77.8%)

May 21st

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

May 20th

24b
39m

13W โ€ข 11L โ€ข 0D (54.2%)

May 19th

20b
34m

15W โ€ข 3L โ€ข 2D (75%)

May 19th

25b
56m

12W โ€ข 12L โ€ข 1D (48%)

May 15th

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

May 15th

25b
38m

20W โ€ข 4L โ€ข 1D (80%)

May 13th

1b
3m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

May 10th

6b
9m

4W โ€ข 1L โ€ข 1D (66.7%)

May 9th

15b
22m

7W โ€ข 7L โ€ข 1D (46.7%)

May 8th

4b
8m

2W โ€ข 2L โ€ข 0D (50%)

May 8th

24b
35m

12W โ€ข 5L โ€ข 7D (50%)

May 7th

19b
32m

11W โ€ข 8L โ€ข 0D (57.9%)

May 7th

7b
10m

5W โ€ข 2L โ€ข 0D (71.4%)

May 6th

25b
42m

12W โ€ข 13L โ€ข 0D (48%)

May 3rd

25b
58m

22W โ€ข 3L โ€ข 0D (88%)

May 3rd

24b
38m

17W โ€ข 4L โ€ข 3D (70.8%)

May 2nd

25b
36m

18W โ€ข 7L โ€ข 0D (72%)

May 1st

19b
33m

8W โ€ข 11L โ€ข 0D (42.1%)

Apr 30th

13b
22m

6W โ€ข 7L โ€ข 0D (46.2%)

Apr 28th

25b
37m

0W โ€ข 0L โ€ข 25D (0%)

Apr 15th

25b
36m

15W โ€ข 10L โ€ข 0D (60%)

Apr 14th

12b
18m

7W โ€ข 5L โ€ข 0D (58.3%)

Apr 13th

13b
26m

6W โ€ข 5L โ€ข 2D (46.2%)

Apr 12th

25b
37m

19W โ€ข 6L โ€ข 0D (76%)

Apr 8th

9b
15m

7W โ€ข 2L โ€ข 0D (77.8%)

Apr 7th

16b
24m

11W โ€ข 5L โ€ข 0D (68.8%)

Apr 7th

25b
31m

18W โ€ข 7L โ€ข 0D (72%)

Apr 5th

25b
22m

14W โ€ข 11L โ€ข 0D (56%)

Apr 3rd

21b
38m

12W โ€ข 9L โ€ข 0D (57.1%)

Apr 3rd

4b
6m

2W โ€ข 2L โ€ข 0D (50%)

Mar 31st

10b
18m

5W โ€ข 5L โ€ข 0D (50%)

Mar 30th

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Mar 30th

33b
59m

18W โ€ข 12L โ€ข 3D (54.5%)

Mar 29th

24b
36m

15W โ€ข 9L โ€ข 0D (62.5%)

Mar 28th

22b
52m

18W โ€ข 4L โ€ข 0D (81.8%)

Mar 27th

3b
4m

0W โ€ข 0L โ€ข 3D (0%)

Mar 26th

10b
21m

6W โ€ข 4L โ€ข 0D (60%)

Mar 25th

11b
16m

5W โ€ข 6L โ€ข 0D (45.5%)

Mar 24th

25b
45m

12W โ€ข 13L โ€ข 0D (48%)

Mar 23rd

4b
6m

3W โ€ข 1L โ€ข 0D (75%)

Mar 23rd

21b
39m

11W โ€ข 10L โ€ข 0D (52.4%)

Mar 22nd

11b
19m

6W โ€ข 5L โ€ข 0D (54.5%)

Mar 21st

6b
11m

1W โ€ข 5L โ€ข 0D (16.7%)

Mar 20th

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Mar 19th

4b
6m

2W โ€ข 1L โ€ข 1D (50%)

Mar 18th

15b
24m

8W โ€ข 7L โ€ข 0D (53.3%)

Mar 17th

10b
16m

7W โ€ข 2L โ€ข 1D (70%)

Mar 14th

5b
10m

2W โ€ข 3L โ€ข 0D (40%)

Mar 13th

1b
1m

0W โ€ข 0L โ€ข 1D (0%)

Mar 13th

1b
2m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Mar 12th

18b
32m

8W โ€ข 10L โ€ข 0D (44.4%)

Mar 10th

25b
43m

11W โ€ข 10L โ€ข 4D (44%)

Mar 5th

1b
1m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Mar 4th

20b
26m

14W โ€ข 4L โ€ข 2D (70%)

Mar 3rd

4b
6m

0W โ€ข 0L โ€ข 4D (0%)

Feb 24th

2b
2m

1W โ€ข 1L โ€ข 0D (50%)

Feb 24th

5b
11m

2W โ€ข 2L โ€ข 1D (40%)

Feb 23rd

11b
21m

5W โ€ข 6L โ€ข 0D (45.5%)

Feb 22nd

4b
7m

2W โ€ข 2L โ€ข 0D (50%)

Feb 22nd

1b
1m

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Feb 21st

24b
40m

11W โ€ข 13L โ€ข 0D (45.8%)

Feb 19th

13b
21m

5W โ€ข 8L โ€ข 0D (38.5%)

Feb 18th

12b
18m

0W โ€ข 0L โ€ข 12D (0%)

Feb 17th

25b
41m

12W โ€ข 3L โ€ข 10D (48%)

Feb 12th

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Feb 11th

24b
35m

15W โ€ข 8L โ€ข 1D (62.5%)

Feb 10th

14b
20m

7W โ€ข 6L โ€ข 1D (50%)

Feb 10th

3b
4m

2W โ€ข 1L โ€ข 0D (66.7%)

Feb 4th

16b
26m

10W โ€ข 6L โ€ข 0D (62.5%)

Feb 4th

9b
18m

7W โ€ข 1L โ€ข 1D (77.8%)

Feb 1st

25b
29m

19W โ€ข 6L โ€ข 0D (76%)

Jan 31st

2b
3m

0W โ€ข 0L โ€ข 2D (0%)

Jan 30th

6b
11m

3W โ€ข 3L โ€ข 0D (50%)

Jan 29th

6b
13m

4W โ€ข 2L โ€ข 0D (66.7%)

Jan 28th

4b
9m

1W โ€ข 2L โ€ข 1D (25%)

Jan 28th

36b
1h

26W โ€ข 10L โ€ข 0D (72.2%)

Jan 27th

25b
43m

14W โ€ข 11L โ€ข 0D (56%)

Jan 26th

1b
1m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Jan 26th

16b
25m

10W โ€ข 5L โ€ข 1D (62.5%)

Jan 25th

25b
39m

12W โ€ข 11L โ€ข 2D (48%)

Jan 20th

25b
43m

12W โ€ข 13L โ€ข 0D (48%)

Jan 14th

25b
51m

11W โ€ข 11L โ€ข 3D (44%)

Jan 13th

8b
14m

5W โ€ข 3L โ€ข 0D (62.5%)

Jan 10th

25b
39m

13W โ€ข 12L โ€ข 0D (52%)

Jan 8th

24b
36m

17W โ€ข 7L โ€ข 0D (70.8%)

Jan 7th

3b
5m

1W โ€ข 2L โ€ข 0D (33.3%)

Jan 6th

25b
41m

17W โ€ข 8L โ€ข 0D (68%)

Jan 6th

11b
16m

8W โ€ข 3L โ€ข 0D (72.7%)

Jan 5th

11b
18m

8W โ€ข 3L โ€ข 0D (72.7%)

Jan 5th

3b
6m

2W โ€ข 1L โ€ข 0D (66.7%)

Dec 27th

25b
50m

16W โ€ข 8L โ€ข 1D (64%)

Dec 25th

34b
1h 4m

17W โ€ข 14L โ€ข 3D (50%)

Dec 19th

25b
37m

0W โ€ข 25L โ€ข 0D (0%)

Dec 2nd

7b
10m

6W โ€ข 1L โ€ข 0D (85.7%)

Nov 30th

5b
8m

2W โ€ข 1L โ€ข 2D (40%)

Nov 30th

1b

1W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Nov 29th

12b
16m

10W โ€ข 2L โ€ข 0D (83.3%)

Nov 24th

2b
3m

1W โ€ข 1L โ€ข 0D (50%)

Nov 23rd

5b
6m

2W โ€ข 0L โ€ข 3D (40%)

Nov 20th

4b
6m

0W โ€ข 0L โ€ข 4D (0%)

Nov 20th

3b
4m

0W โ€ข 0L โ€ข 3D (0%)

Nov 19th

19b
40m

10W โ€ข 3L โ€ข 6D (52.6%)

Nov 12th

20b
32m

15W โ€ข 4L โ€ข 1D (75%)

Nov 11th

14b
21m

5W โ€ข 8L โ€ข 1D (35.7%)

Nov 10th

11b
17m

7W โ€ข 4L โ€ข 0D (63.6%)

Oct 28th

25b
40m

19W โ€ข 4L โ€ข 2D (76%)

Oct 27th

17b
32m

10W โ€ข 7L โ€ข 0D (58.8%)

Oct 26th

8b
12m

5W โ€ข 3L โ€ข 0D (62.5%)

Oct 10th

10b
18m

5W โ€ข 5L โ€ข 0D (50%)

Oct 9th

6b
13m

2W โ€ข 4L โ€ข 0D (33.3%)

Oct 9th

9b
16m

6W โ€ข 3L โ€ข 0D (66.7%)

Oct 7th

25b
54m

17W โ€ข 6L โ€ข 2D (68%)

Sep 30th

25b
48m

22W โ€ข 3L โ€ข 0D (88%)

Sep 29th

6b
8m

1W โ€ข 3L โ€ข 2D (16.7%)

Sep 27th

2b
3m

2W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Sep 26th

25b
35m

21W โ€ข 2L โ€ข 2D (84%)

Sep 25th

25b
41m

14W โ€ข 11L โ€ข 0D (56%)

Sep 24th

25b
45m

14W โ€ข 11L โ€ข 0D (56%)

Sep 23rd

3b
4m

2W โ€ข 1L โ€ข 0D (66.7%)

Sep 19th

10b
15m

0W โ€ข 0L โ€ข 10D (0%)

Sep 18th

1b
1m

0W โ€ข 0L โ€ข 1D (0%)

Sep 17th

16b
23m

4W โ€ข 4L โ€ข 8D (25%)

Sep 16th

3b
4m

0W โ€ข 1L โ€ข 2D (0%)

Sep 14th

2b
3m

1W โ€ข 1L โ€ข 0D (50%)

Sep 13th

1b
2m

0W โ€ข 1L โ€ข 0D (0%)

Sep 11th

21b
39m

11W โ€ข 10L โ€ข 0D (52.4%)

Sep 6th

10b
16m

2W โ€ข 7L โ€ข 1D (20%)

Sep 6th

2b
3m

0W โ€ข 1L โ€ข 1D (0%)

Sep 5th

25b
41m

19W โ€ข 6L โ€ข 0D (76%)

Sep 4th

4b
7m

2W โ€ข 2L โ€ข 0D (50%)

Sep 4th

14b
24m

10W โ€ข 4L โ€ข 0D (71.4%)

Sep 3rd

7b
17m

7W โ€ข 0L โ€ข 0D (100%)

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game