البركان's profile icon

البركان

#9R0CQCQ99

Pushes (3)

Feb 4th (4 battles)

8m
3d 7h ago

Feb 4th 18:08 - Feb 4th 19:54

Battle Time: 8m

Push Time: 1h 45m

Trophy Gain: -10

Tick +2
Grom -12

1W 3L 0D (25%)

Hot Zone Tick
Hot Zone Tick
Hot Zone Grom
Hot Zone Grom

Jan 30th (13 battles)

24m
8d 5h ago

Jan 30th 21:22 - Jan 30th 21:46

Battle Time: 24m

Push Time: 24m

Trophy Gain: -5

Tick +6
Poco -11

4W 5L 4D (30.8%)

Gem Grab Tick
Gem Grab Tick
Gem Grab Tick
Gem Grab Tick
Gem Grab Tick
Gem Grab Tick
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Solo Showdown Poco
Solo Showdown Poco
Solo Showdown Byron
Solo Showdown Byron
Solo Showdown Frank

Dec 5th (9 battles)

15m
64d 12h ago

Dec 5th 10:34 - Dec 5th 14:41

Battle Time: 15m

Push Time: 4h 7m

Trophy Gain: +33

Piper +18
Eve +15

6W 2L 1D (66.7%)

Bounty Piper
Bounty Piper
Bounty Piper
Bounty Piper
Duo Showdown Eve
Duo Showdown Eve
Duo Showdown Eve
Duo Showdown Eve
Duo Showdown Eve

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify