ˢᵘᵍᵃʳᶜʳᵃˢʰ🥀🐰's profile icon

ˢᵘᵍᵃʳᶜʳᵃˢʰ🥀🐰

#YRLVUQUU2

Pushes (19)

Jan 21st (5 battles)

7m
14d 18h ago

Jan 21st 13:26 - Jan 21st 15:28

Battle Time: 7m

Push Time: 2h 2m

Trophy Gain: -1

Mortis +8
Crow -9

1W 3L 1D (20%)

Gem Grab Mortis
Solo Showdown Crow
Solo Showdown Crow
Solo Showdown Crow
Robo Rumble Edgar

Jan 18th (3 battles)

5m
18d 1h ago

Jan 18th 08:38 - Jan 18th 08:43

Battle Time: 5m

Push Time: 5m

Trophy Gain: -6

Poco -6

1W 2L 0D (33.3%)

Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco

Dec 23rd (16 battles)

26m
43d 17h ago

Dec 23rd 13:37 - Dec 23rd 17:04

Battle Time: 26m

Push Time: 3h 27m

Trophy Gain: +37

Leon +10
Spike +7
Gus +8
Rosa -6
Mortis +18

9W 7L 0D (56.3%)

Solo Showdown Leon
Solo Showdown Spike
Solo Showdown Spike
Solo Showdown Spike
Solo Showdown Spike
Solo Showdown Spike
Brawl Ball Gus
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Mortis
Gem Grab Mortis
Brawl Ball Rosa
Brawl Ball Rosa
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis

Dec 19th (5 battles)

8m
48d ago

Dec 19th 05:39 - Dec 19th 09:58

Battle Time: 8m

Push Time: 4h 19m

Trophy Gain: -2

Brock +4
Mortis -6

2W 3L 0D (40%)

Duo Showdown Brock
Duo Showdown Brock
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis

Dec 18th (4 battles)

6m
48d 16h ago

Dec 18th 17:17 - Dec 18th 17:34

Battle Time: 6m

Push Time: 17m

Trophy Gain: -28

Sandy -7
Mortis -7
Emz -14

0W 4L 0D (0%)

Gem Grab Sandy
Gem Grab Mortis
Gem Grab Emz
Gem Grab Emz

Dec 8th (25 battles)

42m
58d 19h ago

Dec 8th 10:35 - Dec 8th 15:08

Battle Time: 42m

Push Time: 4h 32m

Trophy Gain: +33

Poco +54
Leon -10
Tick -6
Brock -5

12W 10L 3D (48%)

Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Duo Showdown Leon
Duo Showdown Leon
Duo Showdown Tick
Duo Showdown Tick
Duo Showdown Tick
Duo Showdown Tick
Duo Showdown Brock
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco

Nov 30th (21 battles)

34m
66d 22h ago

Nov 30th 07:05 - Nov 30th 12:06

Battle Time: 34m

Push Time: 5h 1m

Trophy Gain: +32

Stu +20
Poco -6
Buzz -4
Gus +17
Mortis +8
Crow -3

11W 9L 1D (52.4%)

Gem Grab Stu
Gem Grab Stu
Gem Grab Stu
Gem Grab Stu
Gem Grab Stu
Gem Grab Stu
Gem Grab Poco
Duo Showdown Buzz
Duo Showdown Buzz
Duo Showdown Buzz
Duo Showdown Buzz
Duo Showdown Buzz
Duo Showdown Buzz
Solo Showdown Gus
Solo Showdown Gus
Solo Showdown Gus
Solo Showdown Gus
Gem Grab Mortis
Solo Showdown Crow
Solo Showdown Crow
Solo Showdown Crow

Nov 28th (23 battles)

38m
68d 19h ago

Nov 28th 13:52 - Nov 28th 14:35

Battle Time: 38m

Push Time: 43m

Trophy Gain: -18

Crow -20
Emz +0
Stu +5
Poco -6
Mortis +9
Tick -6

8W 12L 3D (34.8%)

Knockout Crow
Knockout Crow
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Emz
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Crow
Duo Showdown Crow
Duo Showdown Crow
Duo Showdown Crow
Duo Showdown Crow
Gem Grab Poco
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Tick

Nov 21st (13 battles)

21m
75d 17h ago

Nov 21st 14:28 - Nov 21st 16:52

Battle Time: 21m

Push Time: 2h 24m

Trophy Gain: -22

Mortis -20
Poco -12
Stu +15
Brock -5

4W 9L 0D (30.8%)

Gem Grab Mortis
Gem Grab Poco
Gem Grab Poco
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Gem Grab Mortis
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Brock
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Stu

Nov 21st (9 battles)

13m
76d 6h ago

Nov 21st 03:58 - Nov 21st 04:16

Battle Time: 13m

Push Time: 17m

Trophy Gain: +32

Stu +16
Leon -6
Crow +22

5W 2L 2D (55.6%)

Duo Showdown Stu
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Stu
Duo Showdown Leon
Duo Showdown Crow
Duo Showdown Crow
Duo Showdown Crow
Duo Showdown Crow

Nov 16th (8 battles)

12m
80d 23h ago

Nov 16th 09:10 - Nov 16th 10:57

Battle Time: 12m

Push Time: 1h 47m

Trophy Gain: +19

Gus +13
Sandy +6

3W 4L 1D (37.5%)

Solo Showdown Gus
Solo Showdown Gus
Solo Showdown Gus
Solo Showdown Gus
Solo Showdown Gus
Solo Showdown Gus
Solo Showdown Sandy
Solo Showdown Sandy

Sep 25th (9 battles)

13m
132d 22h ago

Sep 25th 11:39 - Sep 25th 11:51

Battle Time: 13m

Push Time: 13m

Trophy Gain: +27

Janet +27

5W 3L 1D (55.6%)

Last Stand Emz
Last Stand Emz
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet
Solo Showdown Janet

Sep 24th (13 battles)

24m
133d 22h ago

Sep 24th 11:16 - Sep 24th 11:49

Battle Time: 24m

Push Time: 33m

Trophy Gain: +39

Eve +24
Tick +2
Brock +25
Leon -12

9W 4L 0D (69.2%)

Knockout Eve
Knockout Eve
Knockout Eve
Knockout Tick
Knockout Tick
Knockout Brock
Knockout Brock
Knockout Brock
Knockout Brock
Knockout Brock
Knockout Leon
Knockout Leon
Last Stand Emz

Sep 16th (12 battles)

18m
142d ago

Sep 16th 09:58 - Sep 16th 10:13

Battle Time: 18m

Push Time: 18m

Trophy Gain: +69

Sandy +69

8W 3L 1D (66.7%)

Duo Showdown Sandy
Duo Showdown Sandy
Duo Showdown Sandy
Duo Showdown Sandy
Duo Showdown Sandy
Duo Showdown Sandy
Duo Showdown Sandy
Duo Showdown Sandy
Duo Showdown Sandy
Duo Showdown Sandy
Duo Showdown Sandy
Duo Showdown Sandy

Sep 15th (9 battles)

16m
142d 21h ago

Sep 15th 11:53 - Sep 15th 13:17

Battle Time: 16m

Push Time: 1h 24m

Trophy Gain: +44

Bo +20
Sandy +24

7W 2L 0D (77.8%)

Solo Showdown Bo
Solo Showdown Bo
Solo Showdown Bo
Gem Grab Bo
Gem Grab Bo
Gem Grab Bo
Bounty Sandy
Bounty Sandy
Bounty Sandy

Sep 15th (6 battles)

9m
143d 2h ago

Sep 15th 07:14 - Sep 15th 07:27

Battle Time: 9m

Push Time: 12m

Trophy Gain: +30

Sandy +6
Meg +6
Crow +23
Lola -5

5W 1L 0D (83.3%)

Solo Showdown Sandy
Solo Showdown Meg
Solo Showdown Crow
Solo Showdown Crow
Solo Showdown Lola
Solo Showdown Crow

Sep 14th (6 battles)

9m
144d 4h ago

Sep 14th 05:52 - Sep 14th 06:04

Battle Time: 9m

Push Time: 11m

Trophy Gain: +15

Piper +15

4W 2L 0D (66.7%)

Solo Showdown Piper
Solo Showdown Piper
Solo Showdown Piper
Solo Showdown Piper
Solo Showdown Piper
Solo Showdown Piper

Sep 11th (5 battles)

6m
146d 23h ago

Sep 11th 09:19 - Sep 11th 10:42

Battle Time: 6m

Push Time: 1h 23m

Trophy Gain: +30

Pam +8
Janet +8
Meg +7
Eve +7

4W 1L 0D (80%)

Brawl Ball Pam
Duo Showdown Janet
Duo Showdown Janet
Duo Showdown Meg
Duo Showdown Eve

Sep 9th (5 battles)

7m
148d 18h ago

Sep 9th 16:01 - Sep 9th 16:09

Battle Time: 7m

Push Time: 8m

Trophy Gain: +27

Bo +27

3W 0L 2D (60%)

Duo Showdown Bo
Duo Showdown Bo
Duo Showdown Bo
Duo Showdown Bo
Duo Showdown Bo

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify