Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Phát hiện lần cuối: 3 days ago
Ý tưởng bởi
Hồ Axit

Đội hình Tốt nhất

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Gus 49.0% 6.8%
Brock 40.7% 3.6%
Quạ 42.6% 2.9%
Edgar 39.7% 2.9%
Dynamike 35.3% 2.8%
Colt 37.7% 2.7%
Carl 42.7% 2.7%
Sam 50.4% 2.6%
Surge 39.4% 2.5%
Leon 43.6% 2.4%
Bo 39.5% 2.2%
Eve 46.4% 2.2%
Poco 38.5% 2.1%
Spike 42.9% 2.0%
Bea 39.5% 2.0%
Janet 48.2% 1.9%
Emz 38.1% 1.9%
Byron 36.8% 1.9%
Mortis 38.4% 1.9%
Stu 36.7% 1.8%
Otis 48.6% 1.7%
Max 43.6% 1.7%
Piper 39.8% 1.7%
Tick 34.9% 1.7%
Jessie 37.6% 1.7%
Shelly 33.7% 1.6%
Bonnie 45.9% 1.6%
Squeak 40.6% 1.6%
Buzz 40.2% 1.6%
Penny 37.9% 1.6%
Fang 40.4% 1.5%
Belle 40.8% 1.5%
Gale 40.8% 1.5%
Griff 41.3% 1.4%
Nita 37.7% 1.4%
Darryl 38.7% 1.3%
Rico 35.6% 1.2%
Tara 38.6% 1.2%
Barley 31.2% 1.2%
Mr. P 42.3% 1.2%
Thần Đèn 39.8% 1.2%
Lola 43.4% 1.1%
Ruffs 40.2% 1.1%
El Primo 35.0% 1.1%
Colette 38.6% 1.1%
Bibi 38.8% 1.0%
Lou 39.3% 1.0%
8-Bit 36.9% 0.9%
Bull 34.3% 0.9%
Amber 40.9% 0.9%
Nani 37.8% 0.9%
Grom 40.3% 0.9%
Pam 39.1% 0.9%
Rosa 38.2% 0.9%
Jacky 36.0% 0.8%
Rô Bốt Rau Mầm 39.0% 0.8%
Ash 43.1% 0.7%
Sandy 41.5% 0.7%
Meg 38.6% 0.6%
Frank 38.5% 0.6%
× Hồ Axit

Hồ Axit