Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 825d 3h ago
Ý tưởng bởi
Vịnh kẻ cướp

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Colt 57.4% 6.0%
Nita 64.7% 5.0%
Jessie 57.4% 5.0%
Brock 54.1% 4.5%
Griff 61.7% 3.8%
Colette 57.9% 3.2%
Dynamike 52.2% 3.0%
Spike 56.6% 2.8%
Rico 51.0% 2.5%
Buster 70.0% 2.4%
Bull 59.7% 2.4%
Darryl 59.7% 2.4%
Emz 59.6% 2.3%
8-Bit 57.6% 2.3%
Penny 53.7% 2.2%
Bibi 59.8% 2.1%
Tara 59.7% 2.1%
Edgar 55.7% 2.1%
Barley 54.4% 2.1%
Carl 55.9% 2.0%
Lola 56.1% 1.8%
El Primo 55.3% 1.7%
Amber 55.2% 1.7%
Bo 52.8% 1.7%
Belle 52.7% 1.7%
Sam 66.1% 1.6%
Otis 61.6% 1.5%
Piper 48.1% 1.5%
Eve 58.9% 1.4%
Bonnie 57.3% 1.4%
Squeak 49.6% 1.4%
Buzz 57.5% 1.3%
Max 53.6% 1.2%
Bea 53.1% 1.2%
Byron 40.5% 1.1%
Gus 51.7% 1.0%
Grom 50.8% 1.0%
Pam 48.4% 1.0%
Poco 43.1% 1.0%
Gale 50.6% 0.9%
Surge 48.8% 0.9%
Tick 39.8% 0.9%
Frank 56.8% 0.8%
Janet 53.4% 0.8%
Nani 48.5% 0.8%
Meg 55.3% 0.7%
Fang 51.9% 0.7%
Ruffs 51.3% 0.7%
Quạ 50.6% 0.7%
Stu 48.0% 0.7%
Ash 53.5% 0.6%
Leon 50.6% 0.6%
Rô Bốt Rau Mầm 42.4% 0.6%
Mr. P 55.0% 0.5%
Lou 48.3% 0.5%
Shelly 45.5% 0.5%
Mortis 36.6% 0.5%
Rosa 52.2% 0.4%
Jacky 51.0% 0.4%
Sandy 46.7% 0.3%
Thần Đèn 36.5% 0.2%

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify