Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 125 days ago
SỐ PHẬN KẺ SONG ĐẤU

Đội hình Tốt nhất

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Gale 64.2% 9.1%
Spike 61.4% 7.2%
Edgar 60.9% 5.4%
Quạ 62.9% 5.0%
Stu 63.2% 4.4%
Tara 62.8% 4.4%
Brock 64.8% 3.9%
Leon 62.1% 3.9%
Darryl 60.9% 3.3%
Bea 63.5% 3.0%
Emz 67.4% 2.8%
Eve 63.6% 2.8%
Buzz 67.1% 2.8%
Fang 63.4% 2.6%
Colt 68.8% 2.5%
Griff 67.7% 2.3%
Dynamike 65.1% 2.2%
Bo 61.4% 2.0%
Surge 66.9% 2.0%
Janet 61.7% 1.9%
Piper 67.4% 1.6%
Shelly 66.0% 1.6%
Lola 68.9% 1.5%
Pam 66.4% 1.3%
Squeak 63.4% 1.1%
Mr. P 61.0% 1.1%
Nani 62.6% 1.0%
Byron 64.4% 0.9%
Belle 66.5% 0.9%
Jessie 70.0% 0.9%
Tick 57.6% 0.9%
Amber 57.8% 0.9%
Rico 64.6% 0.9%
Frank 64.5% 0.8%
Max 67.1% 0.8%
Barley 55.2% 0.8%
Bibi 66.3% 0.8%
Colette 62.7% 0.8%
Mortis 60.3% 0.8%
Thần Đèn 66.1% 0.7%
Nita 62.8% 0.7%
Ash 58.4% 0.5%
Sandy 65.0% 0.5%
El Primo 69.3% 0.5%
Lou 67.4% 0.5%
Carl 63.8% 0.4%
Penny 67.5% 0.4%
Rô Bốt Rau Mầm 71.8% 0.4%
Grom 56.3% 0.4%
Rosa 72.5% 0.4%
Bull 68.9% 0.4%
8-Bit 62.9% 0.4%
Jacky 63.2% 0.4%
Meg 65.1% 0.3%
Ruffs 63.6% 0.2%
Poco 62.5% 0.2%
× SỐ PHẬN KẺ SONG ĐẤU

SỐ PHẬN KẺ SONG ĐẤU