Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 435d 18h ago
Hai con dốc

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Brock 57.5% 5.7%
Piper 57.0% 5.6%
Tick 57.5% 3.9%
Mortis 52.5% 3.5%
Belle 56.1% 3.3%
Gus 62.6% 2.8%
Thần Đèn 57.9% 2.8%
Eve 62.6% 2.7%
Bea 53.5% 2.7%
Bo 59.8% 2.5%
Rico 57.4% 2.5%
Grom 63.2% 2.4%
Bonnie 62.8% 2.4%
Leon 58.9% 2.3%
Spike 56.2% 2.2%
Colt 51.9% 2.2%
Byron 51.8% 2.2%
Dynamike 51.6% 2.2%
Buster 75.5% 2.1%
Carl 57.3% 2.1%
Otis 63.4% 2.0%
Rô Bốt Rau Mầm 57.1% 2.0%
Quạ 54.4% 2.0%
Squeak 56.6% 1.9%
Nani 58.5% 1.8%
Fang 57.0% 1.8%
Griff 56.4% 1.7%
Janet 60.1% 1.6%
Stu 52.8% 1.6%
Edgar 50.0% 1.6%
Sam 63.3% 1.5%
Max 54.8% 1.3%
Mr. P 59.3% 1.2%
Buzz 53.2% 1.2%
Surge 53.0% 1.2%
Penny 57.3% 1.1%
Tara 57.0% 1.1%
Poco 55.0% 1.1%
Gale 54.1% 1.0%
Lola 57.4% 0.9%
Emz 55.4% 0.9%
Colette 52.5% 0.9%
Ruffs 54.7% 0.8%
Jessie 53.1% 0.8%
Amber 54.4% 0.7%
Pam 52.9% 0.7%
Barley 51.9% 0.7%
8-Bit 57.7% 0.6%
Meg 56.8% 0.6%
Nita 55.9% 0.6%
Darryl 54.1% 0.6%
Shelly 53.4% 0.6%
Lou 52.0% 0.6%
Bibi 51.4% 0.6%
Ash 58.8% 0.5%
Frank 56.8% 0.5%
Sandy 56.4% 0.5%
El Primo 49.9% 0.4%
Jacky 56.0% 0.3%
Bull 52.3% 0.3%
Rosa 54.0% 0.2%
× Hai con dốc

Hai con dốc

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify