Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 107d 21h ago
Ý tưởng bởi
Tiêu chuẩn kép

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Buster 74.3% 5.2%
Mortis 52.2% 4.5%
Tara 60.9% 3.3%
Bo 59.0% 3.2%
Thần Đèn 55.2% 3.0%
Griff 60.6% 2.9%
Poco 56.9% 2.8%
Gus 61.9% 2.7%
Quạ 59.0% 2.6%
Emz 57.8% 2.5%
Surge 57.7% 2.5%
Otis 63.5% 2.3%
Tick 51.0% 2.3%
Sam 64.4% 2.1%
Brock 49.8% 2.0%
Squeak 54.7% 1.9%
Spike 54.7% 1.8%
Rico 52.6% 1.8%
Janet 60.7% 1.7%
Penny 59.6% 1.7%
Leon 55.7% 1.7%
Stu 54.8% 1.7%
Byron 47.8% 1.7%
Sandy 59.0% 1.6%
Carl 57.2% 1.6%
Dynamike 48.5% 1.6%
Fang 57.3% 1.5%
Jessie 57.2% 1.5%
Pam 56.4% 1.5%
Gale 54.9% 1.5%
Bea 53.4% 1.5%
Piper 50.1% 1.5%
Nita 60.8% 1.4%
Buzz 53.6% 1.4%
Ash 62.1% 1.3%
Bonnie 59.8% 1.3%
Max 56.3% 1.3%
Amber 55.7% 1.3%
Colt 49.6% 1.3%
Belle 54.9% 1.2%
Eve 60.0% 1.1%
Ruffs 58.8% 1.1%
Rosa 58.0% 1.1%
Edgar 49.9% 1.1%
Lola 57.3% 1.0%
Bibi 53.7% 1.0%
Colette 52.3% 1.0%
Meg 60.2% 0.9%
8-Bit 57.6% 0.9%
Grom 56.1% 0.9%
Lou 54.7% 0.9%
Darryl 53.4% 0.9%
Mr. P 59.4% 0.8%
Rô Bốt Rau Mầm 49.6% 0.8%
Frank 55.3% 0.7%
Shelly 51.3% 0.7%
Barley 49.4% 0.7%
Bull 53.4% 0.6%
El Primo 51.4% 0.6%
Jacky 57.2% 0.5%
Nani 47.9% 0.5%

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify