Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 104d 7h ago
Ý tưởng bởi
Cồn cát tốc độ

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Bo 41.4% 3.4%
Buster 65.2% 3.3%
Gus 57.4% 3.2%
Brock 42.6% 3.2%
Dynamike 37.8% 3.2%
Quạ 42.7% 2.6%
Buzz 42.4% 2.6%
Edgar 37.2% 2.6%
Sam 56.6% 2.5%
Leon 43.7% 2.5%
Otis 57.4% 2.4%
Colt 38.4% 2.4%
Piper 41.9% 2.3%
Mortis 34.8% 2.3%
Surge 38.7% 2.2%
Janet 53.6% 2.0%
Max 46.2% 1.9%
Stu 43.2% 1.9%
Spike 42.7% 1.9%
Bea 41.5% 1.9%
Tara 40.4% 1.9%
Tick 38.9% 1.9%
Shelly 35.9% 1.9%
Eve 48.9% 1.8%
Byron 39.2% 1.8%
Carl 45.1% 1.7%
Thần Đèn 43.1% 1.7%
Bonnie 54.2% 1.5%
Fang 45.1% 1.5%
Belle 45.0% 1.5%
Squeak 44.5% 1.5%
Emz 41.3% 1.5%
Griff 40.6% 1.5%
Rico 39.7% 1.5%
Grom 48.2% 1.3%
Gale 38.5% 1.3%
Bibi 36.4% 1.3%
Lola 48.7% 1.1%
Mr. P 45.2% 1.1%
Amber 44.9% 1.1%
Ruffs 44.4% 1.1%
Colette 41.0% 1.1%
Poco 36.1% 1.1%
Rô Bốt Rau Mầm 44.3% 1.0%
Jacky 43.0% 1.0%
Nani 41.5% 1.0%
Penny 41.1% 1.0%
Jessie 39.6% 1.0%
Bull 38.8% 1.0%
Meg 50.2% 0.9%
Barley 41.5% 0.9%
Nita 39.1% 0.9%
El Primo 30.5% 0.9%
Ash 45.9% 0.8%
Sandy 45.1% 0.8%
Lou 43.7% 0.8%
Rosa 40.9% 0.8%
Darryl 38.8% 0.8%
Pam 34.3% 0.8%
Frank 33.3% 0.8%
8-Bit 40.2% 0.6%
× Cồn cát tốc độ

Cồn cát tốc độ

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify