Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 97d 8h ago
Ý tưởng bởi
Sút bóng ghi bàn

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Mortis 47.4% 10.5%
Buster 76.3% 4.5%
Dynamike 46.4% 3.1%
Surge 53.3% 3.0%
Griff 58.6% 2.7%
Bibi 54.2% 2.7%
Stu 51.0% 2.7%
Colt 48.1% 2.7%
Sam 68.6% 2.6%
Gale 56.7% 2.3%
Otis 66.3% 2.2%
Tara 55.8% 2.2%
Buzz 54.2% 2.2%
Gus 63.1% 2.1%
Rico 49.7% 2.1%
Frank 57.5% 2.0%
Bea 54.8% 2.0%
Poco 56.4% 1.9%
Fang 56.0% 1.9%
El Primo 54.4% 1.9%
Quạ 54.9% 1.8%
Max 54.3% 1.8%
Nita 61.9% 1.7%
Spike 53.1% 1.7%
Brock 46.9% 1.6%
Emz 56.6% 1.5%
Carl 51.5% 1.4%
Tick 48.9% 1.4%
Ash 61.2% 1.3%
Shelly 53.2% 1.3%
Squeak 52.6% 1.3%
Jacky 62.5% 1.2%
Darryl 55.5% 1.2%
Bull 54.0% 1.2%
Leon 53.3% 1.2%
Colette 53.1% 1.2%
Bo 51.5% 1.2%
Edgar 50.1% 1.2%
Janet 60.2% 1.1%
Sandy 58.7% 1.1%
Bonnie 61.1% 1.0%
Jessie 55.4% 1.0%
Lou 56.7% 0.9%
Thần Đèn 48.4% 0.9%
Byron 45.3% 0.9%
Piper 44.9% 0.9%
Meg 59.5% 0.8%
Rosa 59.1% 0.8%
Lola 58.2% 0.8%
Amber 56.1% 0.8%
Grom 55.3% 0.8%
Penny 54.0% 0.8%
Ruffs 53.9% 0.8%
Pam 55.4% 0.7%
Belle 52.4% 0.7%
Eve 60.6% 0.6%
Barley 50.3% 0.6%
Rô Bốt Rau Mầm 47.9% 0.6%
8-Bit 54.8% 0.4%
Mr. P 54.3% 0.4%
Nani 47.2% 0.4%
× Sút bóng ghi bàn

Sút bóng ghi bàn

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify