Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: ???
Ý tưởng bởi
Siêu sao

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Buzz 47.3% 4.8%
Mortis 42.7% 4.3%
Edgar 41.6% 3.8%
Buster 70.6% 3.7%
Shelly 46.2% 3.3%
Sam 64.3% 3.2%
Surge 44.5% 3.2%
El Primo 47.4% 3.0%
Leon 50.4% 2.7%
Dynamike 38.1% 2.7%
Otis 63.0% 2.6%
Max 51.5% 2.5%
Gus 62.3% 2.4%
Quạ 47.8% 2.2%
Bibi 44.4% 2.2%
Colt 42.5% 2.2%
Stu 47.8% 2.1%
Tara 45.3% 2.1%
Gale 49.0% 2.0%
Janet 56.7% 1.9%
Fang 52.9% 1.9%
Brock 44.4% 1.9%
Eve 54.0% 1.8%
Bo 45.7% 1.8%
Griff 49.5% 1.6%
Carl 48.6% 1.6%
Spike 48.5% 1.6%
Piper 45.2% 1.6%
Colette 49.9% 1.5%
Bull 49.5% 1.5%
Bonnie 61.2% 1.3%
Bea 47.1% 1.3%
Thần Đèn 50.5% 1.2%
Rico 47.5% 1.2%
Frank 44.4% 1.2%
Darryl 49.1% 1.1%
Lola 55.8% 1.0%
Squeak 49.6% 1.0%
Nita 48.3% 1.0%
Jacky 46.8% 1.0%
Emz 46.1% 1.0%
Ash 54.5% 0.9%
Amber 51.1% 0.9%
Belle 48.2% 0.9%
Nani 47.2% 0.9%
Byron 45.0% 0.9%
Lou 52.2% 0.8%
Rosa 48.3% 0.8%
Meg 54.3% 0.7%
Ruffs 49.6% 0.7%
Grom 49.0% 0.7%
Pam 49.0% 0.7%
Penny 46.3% 0.7%
Poco 45.2% 0.7%
Sandy 53.1% 0.6%
8-Bit 50.7% 0.6%
Mr. P 47.8% 0.6%
Rô Bốt Rau Mầm 47.7% 0.6%
Barley 46.0% 0.6%
Jessie 44.1% 0.6%
Tick 38.3% 0.6%
× Siêu sao

Siêu sao

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify