Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify

Bản đồ này đã bị vô hiệu hóa.

Phát hiện lần cuối: 675d 12h ago
Ý tưởng bởi
Vùng đất hai nghìn hồ

Số liệu đơn lẻ

Brawler Tỉ lệ thắng Use Rate
Buster 64.1% 3.6%
Bo 41.1% 3.4%
Brock 42.5% 3.2%
Dynamike 37.3% 3.2%
Gus 57.1% 3.1%
Buzz 42.2% 2.7%
Quạ 42.4% 2.6%
Edgar 36.5% 2.6%
Sam 56.2% 2.5%
Otis 57.1% 2.4%
Leon 43.5% 2.4%
Piper 41.6% 2.3%
Colt 38.2% 2.3%
Mortis 34.1% 2.3%
Surge 38.3% 2.2%
Janet 53.1% 2.0%
Tara 40.2% 2.0%
Shelly 35.4% 2.0%
Max 45.9% 1.9%
Stu 42.7% 1.9%
Spike 42.3% 1.9%
Eve 48.6% 1.8%
Bea 41.3% 1.8%
Byron 38.9% 1.8%
Tick 38.6% 1.8%
Carl 44.7% 1.7%
Thần Đèn 42.9% 1.7%
Bonnie 53.8% 1.5%
Belle 44.8% 1.5%
Fang 44.6% 1.5%
Squeak 44.3% 1.5%
Emz 40.8% 1.5%
Griff 40.0% 1.5%
Rico 39.3% 1.5%
Grom 47.8% 1.3%
Gale 37.9% 1.3%
Bibi 35.9% 1.3%
Lola 48.4% 1.1%
Mr. P 45.0% 1.1%
Amber 44.7% 1.1%
Ruffs 44.2% 1.1%
Colette 40.5% 1.1%
Poco 35.5% 1.1%
Rô Bốt Rau Mầm 44.1% 1.0%
Jacky 42.4% 1.0%
Nani 41.0% 1.0%
Penny 40.7% 1.0%
Jessie 39.1% 1.0%
Bull 38.3% 1.0%
El Primo 30.0% 1.0%
Meg 49.7% 0.9%
Barley 41.2% 0.9%
Nita 38.5% 0.9%
Ash 45.4% 0.8%
Sandy 44.8% 0.8%
Lou 43.1% 0.8%
Rosa 40.5% 0.8%
Darryl 38.4% 0.8%
Pam 34.0% 0.8%
Frank 32.8% 0.8%
8-Bit 39.8% 0.6%
× Vùng đất hai nghìn hồ

Vùng đất hai nghìn hồ

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify