Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

金色狂鋒忍者隊

220JQ0RGL

銀翼殺手忘記了交帶任何事項QwQ|5 day off= kick

Data Updated: 32 days, 15 hours, 0 minutes ago.

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 0
RankYêu cầuSố cúp cần có 15,000
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 1 / 30
Hỗn hợp
Thành viên Unknown
Thành viên cấp cao Unknown
Phó chủ tịch Unknown

Member list is currently unavailable. This might be caused by a maintenance. Reload the page later.