Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Rogue Killers

#22CCC8R8R

A club for pro brawl star players🔥noob hahhahahah

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+905 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 356,659
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 1,317 - 18,205
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 29 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 11 = 37%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 17 = 58%
Chủ tịch League 8Trueclent8306

Members (29/30)

18,205
Số liệu cơ bản (#2282QJ9P2)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 18,205
Power League Solo iconVai trò Vice President
18,166
Số liệu cơ bản (#2Q9LQYVRJ)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 18,166
Power League Solo iconVai trò Member
17,625
Số liệu cơ bản (#8VVJ0V09Q)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 17,625
Power League Solo iconVai trò Vice President
shubham

shubham

(VP)
(1) 17,401
Số liệu cơ bản (#2GY8UCGPV)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 17,401
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

Vaibhav

Vaibhav

(VP)
17,319
Số liệu cơ bản (#2GPCVR2L9)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 17,319
Power League Solo iconVai trò Vice President
17,118
Số liệu cơ bản (#Q0R9Q9V)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 17,118
Power League Solo iconVai trò Vice President
3Eyed

3Eyed

(VP)
16,932
Số liệu cơ bản (#PV89LCP20)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 16,932
Power League Solo iconVai trò Vice President
Annabelle

Annabelle

(VP)
16,640
Số liệu cơ bản (#2PYGPQ0J9)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 16,640
Power League Solo iconVai trò Vice President
tara

tara

(VP)
16,599
Số liệu cơ bản (#28092CGY9)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 16,599
Power League Solo iconVai trò Vice President
ms

ms

(VP)
16,363
Số liệu cơ bản (#L0VRUPQ2)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 16,363
Power League Solo iconVai trò Vice President
CIÁO

CIÁO

(M)
16,118
Số liệu cơ bản (#J2VQ20PL)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 16,118
Power League Solo iconVai trò Member
Bhoumik

Bhoumik

(VP)
15,886
Số liệu cơ bản (#8Y9LYVY0U)
Search iconPosition 12
League 8Cúp 15,886
Power League Solo iconVai trò Vice President
okgamer294

okgamer294

(VP)
15,761
Số liệu cơ bản (#2U2ULQCGG)
Search iconPosition 13
League 8Cúp 15,761
Power League Solo iconVai trò Vice President
Surya

Surya

(VP)
15,568
Số liệu cơ bản (#2QGUPJVCP)
Search iconPosition 14
League 8Cúp 15,568
Power League Solo iconVai trò Vice President
SwagBro

SwagBro

(VP)
15,235
Số liệu cơ bản (#9RPVUJVPJ)
Search iconPosition 15
League 8Cúp 15,235
Power League Solo iconVai trò Vice President
(1) 15,097
Số liệu cơ bản (#2PLJLGC9C)
Search iconPosition 16
League 8Cúp 15,097
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

xXGhoulXx

xXGhoulXx

(VP)
15,056
Số liệu cơ bản (#22VVUUVJP)
Search iconPosition 17
League 8Cúp 15,056
Power League Solo iconVai trò Vice President
hello

hello

(M)
13,428
Số liệu cơ bản (#20Y9QPY0P)
Search iconPosition 18
League 8Cúp 13,428
Power League Solo iconVai trò Member
xxvenomxx

xxvenomxx

(VP)
12,619
Số liệu cơ bản (#VPGPR8PU)
Search iconPosition 19
League 8Cúp 12,619
Power League Solo iconVai trò Vice President
(1) 10,874
Số liệu cơ bản (#U22RL2R)
Search iconPosition 20
League 8Cúp 10,874
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Số liệu cơ bản (#8VGUQQYV0)
Search iconPosition 21
League 8Cúp 10,382
Power League Solo iconVai trò Vice President
7,189
Số liệu cơ bản (#YR0Q0VLRJ)
Search iconPosition 22
League 6Cúp 7,189
Power League Solo iconVai trò Member
lucky

lucky

(VP)
4,326
Số liệu cơ bản (#YV0LLVULU)
Search iconPosition 23
League 5Cúp 4,326
Power League Solo iconVai trò Vice President
nartuolff

nartuolff

(M)
4,267
Số liệu cơ bản (#LVRUJJ2PQ)
Search iconPosition 24
League 5Cúp 4,267
Power League Solo iconVai trò Member
123

123

(M)
3,751
Số liệu cơ bản (#QQ8QV928V)
Search iconPosition 25
League 4Cúp 3,751
Power League Solo iconVai trò Member
Pranav

Pranav

(M)
(1) 3,547
Số liệu cơ bản (#QQLQJQ8V9)
Search iconPosition 26
League 4Cúp 3,547
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Yetholm89

Yetholm89

(M)
2,496
Số liệu cơ bản (#Q00YVJVVL)
Search iconPosition 27
League 3Cúp 2,496
Power League Solo iconVai trò Member
Juju

Juju

(M)
1,374
Số liệu cơ bản (#YR0GRGVLP)
Search iconPosition 28
League 2Cúp 1,374
Power League Solo iconVai trò Member
ben

ben

(M)
1,317
Số liệu cơ bản (#LVV9P0992)
Search iconPosition 29
League 2Cúp 1,317
Power League Solo iconVai trò Member

Previous Members (4)

tomby

tomby

(M)
(1) 5,401
Số liệu cơ bản (#YGGRCPL29)
League 5Cúp 5,401
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 11,569
Số liệu cơ bản (#LCLR8YPG)
League 8Cúp 11,569
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

sea.k

sea.k

(M)
(2) 1,276
Số liệu cơ bản (#8LUU88CC8)
League 2Cúp 1,276
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 12,618
Số liệu cơ bản (#RPV09V2U)
League 8Cúp 12,618
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify