Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Detona Brawl ##

#22GQ0QRY

🔥Bem Vindo🏅Foco em Push📱Wp | Dc on🏆Torneios e Amistosos c/💵💰Respeito🤝🏻3 dias off/BAN💥

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 236,606
RankYêu cầuSố cúp cần có 19,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 8,637 - 26,839
Brawl NewsThành viên 12 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 10 = 83%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 1 = 8%
Chủ tịch League 7DTN| WadFar
# Hạng Thành viên Vai trò Cúp
1 ⭐ALBERTIM⭐'s profile icon ⭐ALBERTIM⭐ Member 26,839
2 terror fiuza's profile icon terror fiuza Member 23,850
3 Jhin's profile icon Jhin Member 23,453
4 Piquixita's profile icon Piquixita Member 23,123
5 colt maconheiro's profile icon colt maconheiro Member 22,863
6 @ madara's profile icon @ madara Member 22,053
7 Zuki's profile icon Zuki Vice President 20,746
8 K155UC4's profile icon K155UC4 Member 18,752
9 sovapo's profile icon sovapo Member 17,736
10 Mr.Ga7bs's profile icon Mr.Ga7bs Member 15,249
11 Dz9's profile icon Dz9 Member 13,305
12 DTN| WadFar's profile icon DTN| WadFar President 8,637