Club Icon

Detona Brawl ##

#22GQ0QRY

🔥Bem Vindo🏅Foco em Push📱Wp | Dc on🏆Torneios e Amistosos c/💵💰Respeito🤝🏻3 dias off/BAN💥

BrawlTV Activate Free Tracker

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+307 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+1,916 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 137,457
RankYêu cầuSố cúp cần có 19,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 8,642 - 28,558
InfoType Closed
Brawl NewsThành viên 6 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 3 = 50%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 2 = 33%
Chủ tịch League 9Zuki

Members (6/30)

28,558
Số liệu cơ bản (#9LVV0U9GC)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 28,558
Power League Solo iconVai trò Member
27,722
Số liệu cơ bản (#G2GJRJL)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 27,722
Power League Solo iconVai trò Member
Zuki

Zuki

(P)
24,936
Số liệu cơ bản (#8CUQJVP9)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 24,936
Power League Solo iconVai trò President
Jhin

Jhin

(M)
23,924
Số liệu cơ bản (#GRGV8VV)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 23,924
Power League Solo iconVai trò Member
23,675
Số liệu cơ bản (#209Y2YYG0)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 23,675
Power League Solo iconVai trò Vice President
8,642
Số liệu cơ bản (#22J800JCV)
Search iconPosition 6
League 7Cúp 8,642
Power League Solo iconVai trò Vice President

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify