Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Poland Stars

#22RPVLVUV

<c9>Poland Stars</c>🌟|Miła Atmosfera🍻|Kultura📖|3 dni = kick🚫|Skoczki✖|DC:/DJeWeSBHZb | LastKick☠️|liga obowiązkowo! 🏆

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 0
RankYêu cầuSố cúp cần có 10,000
Brawl NewsThành viên 1 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 0 = 0%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%