Club Icon

JustWatch

#288CC2VJG

#DİRİLİŞ 🇹🇷:752

BrawlTV Activate Free Tracker

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-26,807 recently
+0 hôm nay
-26,807 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 341,831
RankYêu cầuSố cúp cần có 23,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 5,920 - 29,962
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 14 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 10 = 71%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 3 = 21%
Chủ tịch League 9Roberto97

Members (14/30)

Oguz Kaan

Oguz Kaan

(M)
29,962
Số liệu cơ bản (#22LC99R9Y)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 29,962
Power League Solo iconVai trò Member
chris08

chris08

(M)
28,368
Số liệu cơ bản (#VCUJUQ)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 28,368
Power League Solo iconVai trò Member
28,159
Số liệu cơ bản (#YCQVYYGQ)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 28,159
Power League Solo iconVai trò Member
Nitro

Nitro

(M)
28,047
Số liệu cơ bản (#2RV2G8C9)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 28,047
Power League Solo iconVai trò Member
Kac_2per

Kac_2per

(M)
27,307
Số liệu cơ bản (#2GPLLRJY2)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 27,307
Power League Solo iconVai trò Member
Roberto97

Roberto97

(P)
27,262
Số liệu cơ bản (#PR20Q989G)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 27,262
Power League Solo iconVai trò President
26,362
Số liệu cơ bản (#2VU2QYUG8)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 26,362
Power League Solo iconVai trò Member
Philip

Philip

(M)
25,602
Số liệu cơ bản (#PJL8R8QQP)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 25,602
Power League Solo iconVai trò Member
Rémi6041

Rémi6041

(M)
24,865
Số liệu cơ bản (#Y89Q0P)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 24,865
Power League Solo iconVai trò Member
24,725
Số liệu cơ bản (#YYGPP8UY)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 24,725
Power League Solo iconVai trò Member
24,507
Số liệu cơ bản (#9Q2P082JP)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 24,507
Power League Solo iconVai trò Member
21,767
Số liệu cơ bản (#UP9LQCC8)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 21,767
Power League Solo iconVai trò Vice President
eslem

eslem

(VP)
18,978
Số liệu cơ bản (#98UQUGVGG)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 18,978
Power League Solo iconVai trò Vice President
_XxZeroxX_

_XxZeroxX_

(VP)
5,920
Số liệu cơ bản (#9RJLRPQ0P)
Search iconPosition 14
League 5Cúp 5,920
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (5)

Bot 6

Bot 6

(M)
(1) 27,265
Số liệu cơ bản (#2CPGR8RC8)
League 9Cúp 27,265
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

bonny

bonny

(M)
(1) 27,837
Số liệu cơ bản (#PG0CVQCP)
League 9Cúp 27,837
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 28,125
Số liệu cơ bản (#LGJQ0GCPG)
League 9Cúp 28,125
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 23,562
Số liệu cơ bản (#PJLRGY808)
League 9Cúp 23,562
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

tevfik

tevfik

(M)
(1) 23,189
Số liệu cơ bản (#PV8C9V8L0)
League 9Cúp 23,189
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify