Club Icon

<c8>Trixie</c>

#29P0CL0RQ

Club de panas|Torneos cuando pintan|no toxi|Disc0rd pedir al admin|

BrawlTV Activate Free Tracker

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+269 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 173,326
RankYêu cầuSố cúp cần có 5,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 6,008 - 21,624
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 14 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 12 = 85%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 1 = 7%
Chủ tịch League 9ManuMonster

Members (14/30)

21,624
Số liệu cơ bản (#2CGQU0UJ)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 21,624
Power League Solo iconVai trò President
20,233
Số liệu cơ bản (#8JLP8JJ0G)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 20,233
Power League Solo iconVai trò Member
19,007
Số liệu cơ bản (#9UQLYY2LR)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 19,007
Power League Solo iconVai trò Member
15,067
Số liệu cơ bản (#22VQ0929C)
Search iconPosition 4
League 8Cúp 15,067
Power League Solo iconVai trò Member
13,737
Số liệu cơ bản (#29LVUQY0U)
Search iconPosition 5
League 8Cúp 13,737
Power League Solo iconVai trò Member
juan

juan

(M)
12,634
Số liệu cơ bản (#UP2L8GY2)
Search iconPosition 6
League 8Cúp 12,634
Power League Solo iconVai trò Member
tobiasXD

tobiasXD

(M)
11,218
Số liệu cơ bản (#8CU9PGGVC)
Search iconPosition 7
League 8Cúp 11,218
Power League Solo iconVai trò Member
10,468
Số liệu cơ bản (#PJGLJ8GL)
Search iconPosition 8
League 8Cúp 10,468
Power League Solo iconVai trò Member
FaCuNdOX

FaCuNdOX

(M)
10,223
Số liệu cơ bản (#8RLG2Y0LG)
Search iconPosition 9
League 8Cúp 10,223
Power League Solo iconVai trò Member
10,023
Số liệu cơ bản (#9UGY0VG9Q)
Search iconPosition 10
League 8Cúp 10,023
Power League Solo iconVai trò Member
9,821
Số liệu cơ bản (#2C2CQ900U)
Search iconPosition 11
League 7Cúp 9,821
Power League Solo iconVai trò Member
7,113
Số liệu cơ bản (#GY8C0JUL)
Search iconPosition 12
League 6Cúp 7,113
Power League Solo iconVai trò Member
6,150
Số liệu cơ bản (#Y92JR2YG0)
Search iconPosition 13
League 6Cúp 6,150
Power League Solo iconVai trò Member
RodrigoYT

RodrigoYT

(VP)
6,008
Số liệu cơ bản (#QC9GGJL)
Search iconPosition 14
League 6Cúp 6,008
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (3)

(1) 12,567
Số liệu cơ bản (#8YU9V80UC)
League 8Cúp 12,567
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

bruno

bruno

(M)
(1) 9,548
Số liệu cơ bản (#8VV9PPPR2)
League 7Cúp 9,548
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Fran.b

Fran.b

(M)
(1) 5,999
Số liệu cơ bản (#PJCPL2CPQ)
League 5Cúp 5,999
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify