Club Icon

Latinos 2.0

#2J2G2JC2C

Ser activo en la liga de clubs💪🏼🔱 este club esta en crecimiento, gente INACTIVA empezara a ser expulsada

BrawlTV Activate Free Tracker

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+48 recently
+759 hôm nay
-51,777 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 608,456
RankYêu cầuSố cúp cần có 21,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 13,804 - 31,671
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 25 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 19 = 76%
Thành viên cấp cao 4 = 16%
Phó chủ tịch 1 = 4%
Chủ tịch League 9⛈G o n z a⛈

Members (25/30)

Mati X

Mati X

(S)
31,671
Số liệu cơ bản (#PUR2VQQ9)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 31,671
Power League Solo iconVai trò Senior
31,347
Số liệu cơ bản (#8L2GG2Q9G)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 31,347
Power League Solo iconVai trò Member
dvdjr

dvdjr

(M)
(1) 31,193
Số liệu cơ bản (#P0988UCC)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 31,193
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

28,274
Số liệu cơ bản (#RCJ2JQQL)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 28,274
Power League Solo iconVai trò Member
TiaEster

TiaEster

(M)
(1) 27,668
Số liệu cơ bản (#229080GR9)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 27,668
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

zDarryl-

zDarryl-

(M)
(1) 27,262
Số liệu cơ bản (#YJ9G9QLV)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 27,262
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

26,705
Số liệu cơ bản (#PLLYUJUY)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 26,705
Power League Solo iconVai trò President
(2) 26,207
Số liệu cơ bản (#9RCQCVLL)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 26,207
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Sergio

Sergio

(M)
25,958
Số liệu cơ bản (#2GY0J8PUJ)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 25,958
Power League Solo iconVai trò Member
dogpawer

dogpawer

(M)
(2) 25,795
Số liệu cơ bản (#8C8R9YGPV)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 25,795
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

24,980
Số liệu cơ bản (#9JRUYY989)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 24,980
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 24,759
Số liệu cơ bản (#2QVCG889P)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 24,759
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

DiegoRM

DiegoRM

(M)
(1) 24,669
Số liệu cơ bản (#299PYU2JU)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 24,669
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Syki

Syki

(M)
(1) 24,357
Số liệu cơ bản (#2VCR08RJY)
Search iconPosition 14
League 9Cúp 24,357
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 23,568
Số liệu cơ bản (#9UUV8QQ8P)
Search iconPosition 15
League 9Cúp 23,568
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

¥£DPÛL

¥£DPÛL

(M)
(1) 23,519
Số liệu cơ bản (#80QV29UR0)
Search iconPosition 16
League 9Cúp 23,519
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 23,120
Số liệu cơ bản (#PR9LRUYRP)
Search iconPosition 17
League 9Cúp 23,120
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 22,821
Số liệu cơ bản (#CPV8GQP)
Search iconPosition 18
League 9Cúp 22,821
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

krizfer26

krizfer26

(M)
(1) 22,511
Số liệu cơ bản (#JLGR9Y00)
Search iconPosition 19
League 9Cúp 22,511
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

pollo

pollo

(M)
(1) 22,415
Số liệu cơ bản (#8LU8LRQ2U)
Search iconPosition 20
League 9Cúp 22,415
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

B.D.L.R

B.D.L.R

(M)
(1) 22,192
Số liệu cơ bản (#PPY28PQJV)
Search iconPosition 21
League 9Cúp 22,192
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 21,561
Số liệu cơ bản (#98JVV0U98)
Search iconPosition 22
League 9Cúp 21,561
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

zG0NZA

zG0NZA

(VP)
17,729
Số liệu cơ bản (#8QVCPLJG9)
Search iconPosition 23
League 9Cúp 17,729
Power League Solo iconVai trò Vice President
JAZ

JAZ

(S)
14,371
Số liệu cơ bản (#8CYY0UQY)
Search iconPosition 24
League 8Cúp 14,371
Power League Solo iconVai trò Senior
zemo

zemo

(S)
13,804
Số liệu cơ bản (#9JQ8PLYP2)
Search iconPosition 25
League 8Cúp 13,804
Power League Solo iconVai trò Senior

Previous Members (33)

Flash

Flash

(M)
(2) 30,580
Số liệu cơ bản (#22JG99PCY)
League 10Cúp 30,580
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Ivqn

Ivqn

(M)
(2) 24,592
Số liệu cơ bản (#2RY92YQCY)
League 9Cúp 24,592
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 23,111
Số liệu cơ bản (#899V8RRP)
League 9Cúp 23,111
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Lidr88

Lidr88

(M)
(2) 28,895
Số liệu cơ bản (#2CCY9GRU)
League 9Cúp 28,895
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

EduardPR

EduardPR

(M)
(1) 28,800
Số liệu cơ bản (#QRUGR09)
League 9Cúp 28,800
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Joako12

Joako12

(M)
(2) 27,390
Số liệu cơ bản (#2LJR22J9Q)
League 9Cúp 27,390
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 26,414
Số liệu cơ bản (#9P0P90JU0)
League 9Cúp 26,414
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(3) 26,265
Số liệu cơ bản (#8RRCULRUP)
League 9Cúp 26,265
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(1) 26,192
Số liệu cơ bản (#P8L8Q02CQ)
League 9Cúp 26,192
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

UlisesHdz

UlisesHdz

(M)
(1) 25,747
Số liệu cơ bản (#JR08G8LC)
League 9Cúp 25,747
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 23,809
Số liệu cơ bản (#29P280PR8)
League 9Cúp 23,809
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 23,707
Số liệu cơ bản (#9V82RQPGG)
League 9Cúp 23,707
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 23,694
Số liệu cơ bản (#J8Q0J2QV)
League 9Cúp 23,694
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

pool

pool

(M)
(2) 22,835
Số liệu cơ bản (#2UGJJG9C8)
League 9Cúp 22,835
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 22,464
Số liệu cơ bản (#88JCY8CVG)
League 9Cúp 22,464
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 22,256
Số liệu cơ bản (#JYRJCJV8)
League 9Cúp 22,256
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 22,219
Số liệu cơ bản (#2P0GV89RC)
League 9Cúp 22,219
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

ム丹乙

ム丹乙

(M)
(2) 21,327
Số liệu cơ bản (#280Y29RRQ)
League 9Cúp 21,327
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

leon

leon

(S)
(2) 30,369
Số liệu cơ bản (#LU09V2VG)
League 10Cúp 30,369
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

ranarene

ranarene

(M)
(2) 20,624
Số liệu cơ bản (#9CGLQCQCQ)
League 9Cúp 20,624
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

timonspr

timonspr

(M)
(2) 23,777
Số liệu cơ bản (#2YQY28JR)
League 9Cúp 23,777
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 21,600
Số liệu cơ bản (#PPL2P0VGL)
League 9Cúp 21,600
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Số liệu cơ bản (#GGVG8QL0)
League 9Cúp 28,643
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 28,260
Số liệu cơ bản (#2QULUVRPU)
League 9Cúp 28,260
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

chikis

chikis

(S)
(1) 27,987
Số liệu cơ bản (#2RRRLL0VY)
League 9Cúp 27,987
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 27,652
Số liệu cơ bản (#CULQ2JG2)
League 9Cúp 27,652
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

JP_lokito

JP_lokito

(M)
(1) 26,984
Số liệu cơ bản (#P0JCC2Q)
League 9Cúp 26,984
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 26,453
Số liệu cơ bản (#YRGY0Y80G)
League 9Cúp 26,453
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 24,765
Số liệu cơ bản (#RVJUP9CV)
League 9Cúp 24,765
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

pain

pain

(M)
(1) 24,183
Số liệu cơ bản (#899920YPQ)
League 9Cúp 24,183
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 23,983
Số liệu cơ bản (#2Y8LJUC8R)
League 9Cúp 23,983
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Antonyuwu

Antonyuwu

(M)
(1) 22,575
Số liệu cơ bản (#22P9CCPP2)
League 9Cúp 22,575
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

NE AKILES

NE AKILES

(S)
(1) 21,154
Số liệu cơ bản (#8JRRVQV8C)
League 9Cúp 21,154
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify