Club Icon

SEVERINENII

#2J2QY0VQ9

SALUT , ACEST CLAN TREBUIE SA FIE ACTIV . (AS VREA SA JUCATI TOTI LA CLUB LEAGUE)

BrawlTV Activate Free Tracker

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-17,916 recently
-17,916 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 222,030
RankYêu cầuSố cúp cần có 2,600
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 4,696 - 29,379
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 12 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 3 = 25%
Thành viên cấp cao 5 = 41%
Phó chủ tịch 3 = 25%
Chủ tịch League 9jony3

Club Log (1)

Required Trophies (2)

Members (12/30)

SEVZooroo

SEVZooroo

(S)
29,379
Số liệu cơ bản (#Y2P802CCR)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 29,379
Power League Solo iconVai trò Senior
jony3

jony3

(P)
25,926
Số liệu cơ bản (#90JPGULYR)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 25,926
Power League Solo iconVai trò President
22,698
Số liệu cơ bản (#YG8U8JL2C)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 22,698
Power League Solo iconVai trò Senior
hallol

hallol

(S)
22,455
Số liệu cơ bản (#8L8229UP0)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 22,455
Power League Solo iconVai trò Senior
Cazacu

Cazacu

(VP)
22,116
Số liệu cơ bản (#RLG29GUR)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 22,116
Power League Solo iconVai trò Vice President
ANAN

ANAN

(S)
21,755
Số liệu cơ bản (#9PJ22CL8Y)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 21,755
Power League Solo iconVai trò Senior
Miriaam

Miriaam

(M)
19,637
Số liệu cơ bản (#8JUCC9VCJ)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 19,637
Power League Solo iconVai trò Member
19,562
Số liệu cơ bản (#8Y9J2UJUC)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 19,562
Power League Solo iconVai trò Vice President
T3MEA

T3MEA

(M)
19,089
Số liệu cơ bản (#YV08U0JU)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 19,089
Power League Solo iconVai trò Member
4U|2TWINS

4U|2TWINS

(S)
9,766
Số liệu cơ bản (#YJCUQRJ9C)
Search iconPosition 10
League 7Cúp 9,766
Power League Solo iconVai trò Senior
(1) 4,951
Số liệu cơ bản (#9GJ0G98LC)
Search iconPosition 11
League 5Cúp 4,951
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Finu

Finu

(VP)
4,696
Số liệu cơ bản (#Q0VPCRG0R)
Search iconPosition 12
League 5Cúp 4,696
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (11)

robicaa

robicaa

(M)
(1) 18,104
Số liệu cơ bản (#29QYQJUJL)
League 9Cúp 18,104
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Mario123

Mario123

(S)
(1) 22,385
Số liệu cơ bản (#9GLPGU9JR)
League 9Cúp 22,385
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Not_woody

Not_woody

(M)
(1) 18,931
Số liệu cơ bản (#8UU8VCRU0)
League 9Cúp 18,931
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 18,614
Số liệu cơ bản (#99J280CJG)
League 9Cúp 18,614
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 18,246
Số liệu cơ bản (#2QGQRCCJQ)
League 9Cúp 18,246
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

alon

alon

(M)
(1) 17,445
Số liệu cơ bản (#PLRU9RUG0)
League 9Cúp 17,445
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

ADRIAN

ADRIAN

(M)
(1) 16,047
Số liệu cơ bản (#280LGJLRV)
League 9Cúp 16,047
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 15,051
Số liệu cơ bản (#GJQCU02P)
League 8Cúp 15,051
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

nico

nico

(M)
(1) 14,266
Số liệu cơ bản (#88PPGCG22)
League 8Cúp 14,266
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Gabbo88

Gabbo88

(M)
(1) 13,624
Số liệu cơ bản (#QQVCPQGJ)
League 8Cúp 13,624
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

clare

clare

(M)
(1) 8,714
Số liệu cơ bản (#9QQJC098)
League 7Cúp 8,714
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify