Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

FTC

#2LCYP9PQQ

욕하지 않기🤬/다른사람 함부로 욕하지 않기/싸움나면 추방/소통하는 클/❤️🧡💛💚💙💜⭐️

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 41,544
RankYêu cầuSố cúp cần có 11,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 18,435 - 23,109
Brawl NewsThành viên 2 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 0 = 0%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 1 = 50%
Chủ tịch League 9112큐이
# Hạng Thành viên Vai trò Cúp
1 존윅's profile icon 존윅 Vice President 23,109
2 112큐이's profile icon 112큐이 President 18,435