Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

호랑나vi

#2LQG02ULP

인원 30까지 받습니다 (업데이트 대비)

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+113 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+113 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 278,748
RankYêu cầuSố cúp cần có 800
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 32 - 28,772
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 16 = 53%
Thành viên cấp cao 6 = 20%
Phó chủ tịch 7 = 23%
Chủ tịch League 9AI 11

Members (30/30)

28,772
Số liệu cơ bản (#2JVJCJC)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 28,772
Power League Solo iconVai trò Member
AI 11

AI 11

(P)
21,382
Số liệu cơ bản (#P0GR8LG2)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 21,382
Power League Solo iconVai trò President
20,782
Số liệu cơ bản (#9C882UCP2)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 20,782
Power League Solo iconVai trò Member
20,365
Số liệu cơ bản (#2YLYU8GL8)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 20,365
Power League Solo iconVai trò Member
20,207
Số liệu cơ bản (#2UGLUVL28)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 20,207
Power League Solo iconVai trò Vice President
꾸앙꿍

꾸앙꿍

(M)
18,509
Số liệu cơ bản (#809V080GL)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 18,509
Power League Solo iconVai trò Member
콜콜

콜콜

(M)
17,544
Số liệu cơ bản (#GGJ0L2)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 17,544
Power League Solo iconVai trò Member
15,763
Số liệu cơ bản (#P0GURJ8V)
Search iconPosition 8
League 8Cúp 15,763
Power League Solo iconVai trò Vice President
15,710
Số liệu cơ bản (#PPR0YRLQL)
Search iconPosition 9
League 8Cúp 15,710
Power League Solo iconVai trò Vice President
파랑이

파랑이

(VP)
13,193
Số liệu cơ bản (#80Q8VJRUL)
Search iconPosition 10
League 8Cúp 13,193
Power League Solo iconVai trò Vice President
레온TV

레온TV

(VP)
12,380
Số liệu cơ bản (#22VUG9V8R)
Search iconPosition 11
League 8Cúp 12,380
Power League Solo iconVai trò Vice President
정경호

정경호

(M)
11,482
Số liệu cơ bản (#LYRVC8UCL)
Search iconPosition 12
League 8Cúp 11,482
Power League Solo iconVai trò Member
11,291
Số liệu cơ bản (#YGRGRQ2QY)
Search iconPosition 13
League 8Cúp 11,291
Power League Solo iconVai trò Member
11,013
Số liệu cơ bản (#2GVPJCLR)
Search iconPosition 14
League 8Cúp 11,013
Power League Solo iconVai trò Member
AI1

AI1

(M)
9,219
Số liệu cơ bản (#2JUQ2J0CQ)
Search iconPosition 15
League 7Cúp 9,219
Power League Solo iconVai trò Member
8,527
Số liệu cơ bản (#8CLUU0222)
Search iconPosition 16
League 7Cúp 8,527
Power League Solo iconVai trò Member
하늘이

하늘이

(VP)
6,491
Số liệu cơ bản (#P2YRCUR9R)
Search iconPosition 17
League 6Cúp 6,491
Power League Solo iconVai trò Vice President
문시우

문시우

(VP)
3,408
Số liệu cơ bản (#8Q2C90PLV)
Search iconPosition 18
League 4Cúp 3,408
Power League Solo iconVai trò Vice President
무이

무이

(M)
2,216
Số liệu cơ bản (#80YC8UJVC)
Search iconPosition 19
League 3Cúp 2,216
Power League Solo iconVai trò Member
비비

비비

(M)
1,832
Số liệu cơ bản (#8PL2GVUJU)
Search iconPosition 20
League 2Cúp 1,832
Power League Solo iconVai trò Member
1,702
Số liệu cơ bản (#889P8CJ8L)
Search iconPosition 21
League 2Cúp 1,702
Power League Solo iconVai trò Senior
1,464
Số liệu cơ bản (#YQ8UCP8QV)
Search iconPosition 22
League 2Cúp 1,464
Power League Solo iconVai trò Senior
이승후

이승후

(M)
1,167
Số liệu cơ bản (#L2LCQQR2C)
Search iconPosition 23
League 2Cúp 1,167
Power League Solo iconVai trò Member
카이즈

카이즈

(M)
976
Số liệu cơ bản (#2GLUYL0Q9)
Search iconPosition 24
League 1Cúp 976
Power League Solo iconVai trò Member
atd0207

atd0207

(S)
925
Số liệu cơ bản (#UY28J0U0)
Search iconPosition 25
League 1Cúp 925
Power League Solo iconVai trò Senior
(1) 923
Số liệu cơ bản (#QYPCP82QU)
Search iconPosition 26
League 1Cúp 923
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

909
Số liệu cơ bản (#PG0CCJL0P)
Search iconPosition 27
League 1Cúp 909
Power League Solo iconVai trò Member
혜인

혜인

(S)
319
Số liệu cơ bản (#CCCUR9UV)
Search iconPosition 28
No LeagueCúp 319
Power League Solo iconVai trò Senior
Số liệu cơ bản (#LCLLQJ0U)
Search iconPosition 29
No LeagueCúp 245
Power League Solo iconVai trò Senior
Số liệu cơ bản (#80GPP2C9U)
Search iconPosition 30
No LeagueCúp 32
Power League Solo iconVai trò Senior

Previous Members (1)

kk

kk

(M)
(1) 27,330
Số liệu cơ bản (#QGQR2V8J)
League 9Cúp 27,330
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify