Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

🌃GECE🌃

#2LYUPQ000

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-2 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 46,340
RankYêu cầuSố cúp cần có 31,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 3,141 - 17,275
InfoType Closed
Brawl NewsThành viên 5 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 0 = 0%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 4 = 80%
Chủ tịch League 9sosy_jopy//:

Members (5/30)

17,275
Số liệu cơ bản (#88U0JLQVR)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 17,275
Power League Solo iconVai trò President
12,400
Số liệu cơ bản (#YP9J2CYVG)
Search iconPosition 2
League 8Cúp 12,400
Power League Solo iconVai trò Vice President
reiz

reiz

(VP)
9,577
Số liệu cơ bản (#92LQJQRQ9)
Search iconPosition 3
League 7Cúp 9,577
Power League Solo iconVai trò Vice President
YBJ

YBJ

(VP)
3,947
Số liệu cơ bản (#YJV08YLGR)
Search iconPosition 4
League 4Cúp 3,947
Power League Solo iconVai trò Vice President
3,141
Số liệu cơ bản (#C2P28LVC)
Search iconPosition 5
League 4Cúp 3,141
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (1)

(1) 14,023
Số liệu cơ bản (#P08V0YPR2)
League 8Cúp 14,023
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify