Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

친선전

#2PGU9CGYL

들낙 절대 금지 들낙할거면 오지마시오 안받아 클럽전 필참

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+5,883 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+18,614 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 433,112
RankYêu cầuSố cúp cần có 5,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 1,606 - 34,707
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 26 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 22 = 84%
Thành viên cấp cao 2 = 7%
Phó chủ tịch 1 = 3%
Chủ tịch League 9저승사자

Members (26/30)

COS

COS

(M)
34,707
Số liệu cơ bản (#2QQ8Q8G0Q)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 34,707
Power League Solo iconVai trò Member
sean

sean

(VP)
25,371
Số liệu cơ bản (#YRCP88QL2)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 25,371
Power League Solo iconVai trò Vice President
Macguffin

Macguffin

(M)
22,939
Số liệu cơ bản (#8099LJR9Q)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 22,939
Power League Solo iconVai trò Member
22,605
Số liệu cơ bản (#9JJU0QY90)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 22,605
Power League Solo iconVai trò President
22,052
Số liệu cơ bản (#PLYR0JGJU)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 22,052
Power League Solo iconVai trò Member
윤우

윤우

(M)
21,043
Số liệu cơ bản (#JUQYJQ2J)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 21,043
Power League Solo iconVai trò Member
20,265
Số liệu cơ bản (#82U9YRG0Y)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 20,265
Power League Solo iconVai trò Member
20,149
Số liệu cơ bản (#2R9QCG2QC)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 20,149
Power League Solo iconVai trò Member
한가람

한가람

(M)
20,047
Số liệu cơ bản (#20RQ88CUJ)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 20,047
Power League Solo iconVai trò Member
19,650
Số liệu cơ bản (#YRY9PJ9P)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 19,650
Power League Solo iconVai trò Member
동우

동우

(M)
19,488
Số liệu cơ bản (#L2Y2YJ8LL)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 19,488
Power League Solo iconVai trò Member
18,862
Số liệu cơ bản (#292282CG)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 18,862
Power League Solo iconVai trò Member
17,590
Số liệu cơ bản (#8GYPLYU9Y)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 17,590
Power League Solo iconVai trò Member
현질

현질

(M)
16,769
Số liệu cơ bản (#2Y920UJC0)
Search iconPosition 14
League 9Cúp 16,769
Power League Solo iconVai trò Member
하루마

하루마

(M)
16,283
Số liệu cơ bản (#28JYCP00)
Search iconPosition 15
League 9Cúp 16,283
Power League Solo iconVai trò Member
15,951
Số liệu cơ bản (#2G9Q28882)
Search iconPosition 16
League 8Cúp 15,951
Power League Solo iconVai trò Senior
게일

게일

(M)
15,120
Số liệu cơ bản (#9V29U82VJ)
Search iconPosition 17
League 8Cúp 15,120
Power League Solo iconVai trò Member
13,664
Số liệu cơ bản (#8Q82PLQP2)
Search iconPosition 18
League 8Cúp 13,664
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 13,167
Số liệu cơ bản (#9CP88ULQC)
Search iconPosition 19
League 8Cúp 13,167
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

12,976
Số liệu cơ bản (#8Y82UUGUQ)
Search iconPosition 20
League 8Cúp 12,976
Power League Solo iconVai trò Member
MASTER 17

MASTER 17

(M)
(1) 12,436
Số liệu cơ bản (#28U8R8U2L)
Search iconPosition 21
League 8Cúp 12,436
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

가은이

가은이

(M)
10,307
Số liệu cơ bản (#2JURY90VL)
Search iconPosition 22
League 8Cúp 10,307
Power League Solo iconVai trò Member
숨짐

숨짐

(M)
7,161
Số liệu cơ bản (#9PQ9R89V)
Search iconPosition 23
League 6Cúp 7,161
Power League Solo iconVai trò Member
6,764
Số liệu cơ bản (#2YG8GUQYP)
Search iconPosition 24
League 6Cúp 6,764
Power League Solo iconVai trò Member
6,140
Số liệu cơ bản (#9GU2LLVJJ)
Search iconPosition 25
League 6Cúp 6,140
Power League Solo iconVai trò Member
1,606
Số liệu cơ bản (#YQRVGG9LC)
Search iconPosition 26
League 2Cúp 1,606
Power League Solo iconVai trò Senior

Previous Members (4)

(1) 7,375
Số liệu cơ bản (#92QQG9QU8)
League 6Cúp 7,375
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 23,690
Số liệu cơ bản (#P28YRGPY9)
League 9Cúp 23,690
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

MsR

MsR

(M)
(1) 8,350
Số liệu cơ bản (#PCLQQPJG)
League 7Cúp 8,350
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

jshs

jshs

(M)
(1) 15,347
Số liệu cơ bản (#20LLQUU0V)
League 8Cúp 15,347
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify