Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Romania Stars

#2PY9UJU08

⚡Nu fiti toxici|🚀Roomuri in fiecare seara|154 local⬆️|Asta nu e club de dating sau de băgat gem-uri. Have fun! 🎉

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-36 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-86 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 401,823
RankYêu cầuSố cúp cần có 11,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 11,946 - 22,268
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 24 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 20 = 83%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 3 = 12%
Chủ tịch League 9TheL3gendxGabx

Members (24/30)

BOSS

BOSS

(M)
22,268
Số liệu cơ bản (#2QU08VP00)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 22,268
Power League Solo iconVai trò Member
oilboyman

oilboyman

(M)
(1) 21,431
Số liệu cơ bản (#9U2RU9R2Q)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 21,431
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

h2o

h2o

(M)
20,489
Số liệu cơ bản (#2VRLL999G)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 20,489
Power League Solo iconVai trò Member
20,270
Số liệu cơ bản (#8PVVPCYQG)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 20,270
Power League Solo iconVai trò Member
Ratman

Ratman

(M)
19,339
Số liệu cơ bản (#2J9PYULP8)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 19,339
Power League Solo iconVai trò Member
18,929
Số liệu cơ bản (#L2UPJLPY)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 18,929
Power League Solo iconVai trò Vice President
Filip Pro

Filip Pro

(M)
18,066
Số liệu cơ bản (#2Y9VUVG98)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 18,066
Power League Solo iconVai trò Member
17,844
Số liệu cơ bản (#PCVYQ0UY8)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 17,844
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 17,246
Số liệu cơ bản (#2YPPPPCGV)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 17,246
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

16,915
Số liệu cơ bản (#8LPPC08YG)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 16,915
Power League Solo iconVai trò Member
probrwl

probrwl

(M)
16,877
Số liệu cơ bản (#8CVURCRGL)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 16,877
Power League Solo iconVai trò Member
rodryZ

rodryZ

(M)
16,651
Số liệu cơ bản (#2UUPCQGUP)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 16,651
Power League Solo iconVai trò Member
Razvan|YT

Razvan|YT

(M)
16,456
Số liệu cơ bản (#2CLRQ0L2U)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 16,456
Power League Solo iconVai trò Member
15,923
Số liệu cơ bản (#P828G222Y)
Search iconPosition 14
League 8Cúp 15,923
Power League Solo iconVai trò Member
ruxi122

ruxi122

(M)
15,317
Số liệu cơ bản (#P2GJPJGP2)
Search iconPosition 15
League 8Cúp 15,317
Power League Solo iconVai trò Member
NINJA

NINJA

(M)
15,149
Số liệu cơ bản (#2YJJYQLYV)
Search iconPosition 16
League 8Cúp 15,149
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 15,080
Số liệu cơ bản (#28VG2QVV8)
Search iconPosition 17
League 8Cúp 15,080
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

zi222

zi222

(M)
14,312
Số liệu cơ bản (#8YP0Q89L0)
Search iconPosition 18
League 8Cúp 14,312
Power League Solo iconVai trò Member
(2) 14,308
Số liệu cơ bản (#PQY8UCUU2)
Search iconPosition 19
League 8Cúp 14,308
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

C4RL05

C4RL05

(M)
14,308
Số liệu cơ bản (#LRU2P0YU)
Search iconPosition 20
League 8Cúp 14,308
Power League Solo iconVai trò Member
Spicy

Spicy

(M)
14,239
Số liệu cơ bản (#2UJVQR2GY)
Search iconPosition 21
League 8Cúp 14,239
Power League Solo iconVai trò Member
Số liệu cơ bản (#8J2VLQR2U)
Search iconPosition 22
League 8Cúp 14,232
Power League Solo iconVai trò Member
Tudor

Tudor

(M)
14,228
Số liệu cơ bản (#2Y9YJ2CCV)
Search iconPosition 23
League 8Cúp 14,228
Power League Solo iconVai trò Member
Alleexx

Alleexx

(M)
11,946
Số liệu cơ bản (#2Y2CPPYUP)
Search iconPosition 24
League 8Cúp 11,946
Power League Solo iconVai trò Member

Previous Members (1)

(2) 12,541
Số liệu cơ bản (#YUY0U2VU)
League 8Cúp 12,541
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify