Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

War Inc

#88RJ2

Fun, Relaxed yet Ambitious●Independent●Weekly events on Wed & Sun●QueenP's ba***t● Discord- huGBUGM●No Vote Begging

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+168 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+1,218 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 394,947
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 1,011 - 30,987
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 25 = 83%
Thành viên cấp cao 2 = 6%
Phó chủ tịch 2 = 6%
Chủ tịch League 10King P

Club Log (1)

Badge (1)

Members (30/30)

King P

King P

(P)
(1) 30,987
Số liệu cơ bản (#2Q800QCU)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 30,987
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

30,970
Số liệu cơ bản (#8CV2RYP9P)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 30,970
Power League Solo iconVai trò Senior
Ansh

Ansh

(VP)
(2) 30,265
Số liệu cơ bản (#2898Q0R)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 30,265
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

epicxd126

epicxd126

(M)
28,190
Số liệu cơ bản (#8PQU0LVGV)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 28,190
Power League Solo iconVai trò Member
QueenP

QueenP

(VP)
(1) 27,792
Số liệu cơ bản (#UGYYJG)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 27,792
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

27,226
Số liệu cơ bản (#VG0QVJ28)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 27,226
Power League Solo iconVai trò Member
CoolVS

CoolVS

(M)
26,025
Số liệu cơ bản (#JQ8GQ8J)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 26,025
Power League Solo iconVai trò Member
25,657
Số liệu cơ bản (#GURGLPYG)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 25,657
Power League Solo iconVai trò Member
25,637
Số liệu cơ bản (#8LQGUU9CC)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 25,637
Power League Solo iconVai trò Member
25,067
Số liệu cơ bản (#GVRGQ0LV)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 25,067
Power League Solo iconVai trò Member
23,159
Số liệu cơ bản (#V0RRPU)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 23,159
Power League Solo iconVai trò Member
13,185
Số liệu cơ bản (#C29QU0JC)
Search iconPosition 12
League 8Cúp 13,185
Power League Solo iconVai trò Member
Wolverine

Wolverine

(M)
11,311
Số liệu cơ bản (#Q0G082JJG)
Search iconPosition 13
League 8Cúp 11,311
Power League Solo iconVai trò Member
iamNooB

iamNooB

(M)
10,395
Số liệu cơ bản (#YU02YGQVP)
Search iconPosition 14
League 8Cúp 10,395
Power League Solo iconVai trò Member
TBK

TBK

(M)
9,712
Số liệu cơ bản (#P892JVUPU)
Search iconPosition 15
League 7Cúp 9,712
Power League Solo iconVai trò Member
6,313
Số liệu cơ bản (#YPR9RVLV8)
Search iconPosition 16
League 6Cúp 6,313
Power League Solo iconVai trò Member
5,851
Số liệu cơ bản (#Y2LQJJVV)
Search iconPosition 17
League 5Cúp 5,851
Power League Solo iconVai trò Member
MKC

MKC

(S)
5,229
Số liệu cơ bản (#98CPJ08U2)
Search iconPosition 18
League 5Cúp 5,229
Power League Solo iconVai trò Senior
5,023
Số liệu cơ bản (#Q0RJ9C9UP)
Search iconPosition 19
League 5Cúp 5,023
Power League Solo iconVai trò Member
VICHUMAN

VICHUMAN

(M)
4,880
Số liệu cơ bản (#YGRLQJJYU)
Search iconPosition 20
League 5Cúp 4,880
Power League Solo iconVai trò Member
usseles

usseles

(M)
4,838
Số liệu cơ bản (#Y09GUGQQU)
Search iconPosition 21
League 5Cúp 4,838
Power League Solo iconVai trò Member
NotShadow

NotShadow

(M)
3,979
Số liệu cơ bản (#QPY8VPYR8)
Search iconPosition 22
League 4Cúp 3,979
Power League Solo iconVai trò Member
3,904
Số liệu cơ bản (#YYRLPJPC9)
Search iconPosition 23
League 4Cúp 3,904
Power League Solo iconVai trò Member
mehek

mehek

(M)
1,793
Số liệu cơ bản (#Q2C2CJCJV)
Search iconPosition 24
League 2Cúp 1,793
Power League Solo iconVai trò Member
Daniyalm

Daniyalm

(M)
1,642
Số liệu cơ bản (#PQL8JUYPC)
Search iconPosition 25
League 2Cúp 1,642
Power League Solo iconVai trò Member
Naruto

Naruto

(M)
(1) 1,563
Số liệu cơ bản (#QQ922PCRQ)
Search iconPosition 26
League 2Cúp 1,563
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Shreya

Shreya

(M)
1,129
Số liệu cơ bản (#YRY9V9UJQ)
Search iconPosition 27
League 2Cúp 1,129
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 1,107
Số liệu cơ bản (#QLGYRQYPJ)
Search iconPosition 28
League 2Cúp 1,107
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

chlorines

chlorines

(M)
(1) 1,107
Số liệu cơ bản (#LQRPQRUVU)
Search iconPosition 29
League 2Cúp 1,107
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 1,011
Số liệu cơ bản (#2C2L8JCLR)
Search iconPosition 30
League 2Cúp 1,011
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Previous Members (6)

Nils

Nils

(S)
(1) 13,378
Số liệu cơ bản (#8QG9VU2UY)
League 8Cúp 13,378
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

broom

broom

(M)
(2) 6,882
Số liệu cơ bản (#Q2Y2QCV8J)
League 6Cúp 6,882
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

decimated

decimated

(M)
(1) 5,173
Số liệu cơ bản (#Q9UQQGLCL)
League 5Cúp 5,173
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 25,662
Số liệu cơ bản (#90GGJLG)
League 9Cúp 25,662
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Captain

Captain

(S)
(1) 12,625
Số liệu cơ bản (#PQLCR8Q8Y)
League 8Cúp 12,625
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

SK!-2

SK!-2

(M)
(1) 21,039
Số liệu cơ bản (#8LPRUQRRL)
League 9Cúp 21,039
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify