Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

puuki Clan

#98LUY0QV

Jeder der reinkommt wird viel spaß heben und viele leute kennenlernen.

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+22 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+549 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 151,939
RankYêu cầuSố cúp cần có 400
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 6 - 24,932
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 27 = 90%
Thành viên cấp cao 1 = 3%
Phó chủ tịch 1 = 3%
Chủ tịch League 9puuki

Members (30/30)

puuki

puuki

(P)
24,932
Số liệu cơ bản (#29RRGQCGQ)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 24,932
Power League Solo iconVai trò President
19,107
Số liệu cơ bản (#JY08UP0Y)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 19,107
Power League Solo iconVai trò Member
13,307
Số liệu cơ bản (#9YRGU9JVU)
Search iconPosition 3
League 8Cúp 13,307
Power League Solo iconVai trò Member
enes best

enes best

(M)
12,576
Số liệu cơ bản (#PUUUR89PC)
Search iconPosition 4
League 8Cúp 12,576
Power League Solo iconVai trò Member
Tomar 735

Tomar 735

(M)
11,850
Số liệu cơ bản (#LU0JG8YGU)
Search iconPosition 5
League 8Cúp 11,850
Power League Solo iconVai trò Member
11,338
Số liệu cơ bản (#P2LPLGJVJ)
Search iconPosition 6
League 8Cúp 11,338
Power League Solo iconVai trò Member
Lukas

Lukas

(M)
7,206
Số liệu cơ bản (#LCV2VJ2C8)
Search iconPosition 7
League 6Cúp 7,206
Power League Solo iconVai trò Member
5,196
Số liệu cơ bản (#QRLPCJ9J)
Search iconPosition 8
League 5Cúp 5,196
Power League Solo iconVai trò Senior
Der Faker

Der Faker

(VP)
4,691
Số liệu cơ bản (#2J8JRRPUL)
Search iconPosition 9
League 5Cúp 4,691
Power League Solo iconVai trò Vice President
Luna

Luna

(M)
4,404
Số liệu cơ bản (#L8QGVLU02)
Search iconPosition 10
League 5Cúp 4,404
Power League Solo iconVai trò Member
Puukipro

Puukipro

(M)
4,104
Số liệu cơ bản (#2CGYLQJ2J)
Search iconPosition 11
League 5Cúp 4,104
Power League Solo iconVai trò Member
Gamer

Gamer

(M)
3,539
Số liệu cơ bản (#YJJG28LR2)
Search iconPosition 12
League 4Cúp 3,539
Power League Solo iconVai trò Member
3,368
Số liệu cơ bản (#P2RG08QGY)
Search iconPosition 13
League 4Cúp 3,368
Power League Solo iconVai trò Member
niko

niko

(M)
3,229
Số liệu cơ bản (#9890GUVP8)
Search iconPosition 14
League 4Cúp 3,229
Power League Solo iconVai trò Member
3,107
Số liệu cơ bản (#Y9G2P2CYR)
Search iconPosition 15
League 4Cúp 3,107
Power League Solo iconVai trò Member
puuki2. 0

puuki2. 0

(M)
2,512
Số liệu cơ bản (#JU02U0LP)
Search iconPosition 16
League 3Cúp 2,512
Power League Solo iconVai trò Member
2,264
Số liệu cơ bản (#P0P8LPJG8)
Search iconPosition 17
League 3Cúp 2,264
Power League Solo iconVai trò Member
1,860
Số liệu cơ bản (#999G8Q0C2)
Search iconPosition 18
League 2Cúp 1,860
Power League Solo iconVai trò Member
MINO

MINO

(M)
1,528
Số liệu cơ bản (#9UU0GGUU8)
Search iconPosition 19
League 2Cúp 1,528
Power League Solo iconVai trò Member
1,438
Số liệu cơ bản (#8P29J8R9L)
Search iconPosition 20
League 2Cúp 1,438
Power League Solo iconVai trò Member
1,412
Số liệu cơ bản (#8R2QCP0JQ)
Search iconPosition 21
League 2Cúp 1,412
Power League Solo iconVai trò Member
Jenny

Jenny

(M)
1,378
Số liệu cơ bản (#LP29CPC8G)
Search iconPosition 22
League 2Cúp 1,378
Power League Solo iconVai trò Member
Gost

Gost

(M)
1,248
Số liệu cơ bản (#9UCVL8JRL)
Search iconPosition 23
League 2Cúp 1,248
Power League Solo iconVai trò Member
Lukas

Lukas

(M)
1,243
Số liệu cơ bản (#P2Y9GC2RJ)
Search iconPosition 24
League 2Cúp 1,243
Power League Solo iconVai trò Member
1,210
Số liệu cơ bản (#9Q0P2PYL8)
Search iconPosition 25
League 2Cúp 1,210
Power League Solo iconVai trò Member
Commander

Commander

(M)
1,149
Số liệu cơ bản (#29LRVL2Y0)
Search iconPosition 26
League 2Cúp 1,149
Power League Solo iconVai trò Member
Pele

Pele

(M)
1,047
Số liệu cơ bản (#LGVV8LLQP)
Search iconPosition 27
League 2Cúp 1,047
Power League Solo iconVai trò Member
tobias

tobias

(M)
966
Số liệu cơ bản (#9V82Y0LYC)
Search iconPosition 28
League 1Cúp 966
Power League Solo iconVai trò Member
TTV_Puuki

TTV_Puuki

(M)
724
Số liệu cơ bản (#82CUYLL0U)
Search iconPosition 29
League 1Cúp 724
Power League Solo iconVai trò Member
6
Số liệu cơ bản (#908P990UY)
Search iconPosition 30
No LeagueCúp 6
Power League Solo iconVai trò Member

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify