Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

C. D. Petanca

#99RLL92

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+10 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+10 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 145,346
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 18 - 20,000
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 18 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 16 = 88%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 1 = 5%
Chủ tịch League 9christo

Members (18/30)

20,000
Số liệu cơ bản (#Q00LJCRJ)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 20,000
Power League Solo iconVai trò Member
christo

christo

(P)
18,577
Số liệu cơ bản (#GCY9LJV8)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 18,577
Power League Solo iconVai trò President
Cube

Cube

(M)
18,240
Số liệu cơ bản (#2PPJCJRGU)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 18,240
Power League Solo iconVai trò Member
PANCRACIO

PANCRACIO

(M)
17,133
Số liệu cơ bản (#2YVVV0QUV)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 17,133
Power League Solo iconVai trò Member
Rauuuul22

Rauuuul22

(M)
16,701
Số liệu cơ bản (#QRP0LVR8)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 16,701
Power League Solo iconVai trò Member
15,681
Số liệu cơ bản (#RGLPGU29)
Search iconPosition 6
League 8Cúp 15,681
Power League Solo iconVai trò Member
11,614
Số liệu cơ bản (#2UCYY8V)
Search iconPosition 7
League 8Cúp 11,614
Power League Solo iconVai trò Member
machupichu

machupichu

(VP)
9,484
Số liệu cơ bản (#92QYC82R9)
Search iconPosition 8
League 7Cúp 9,484
Power League Solo iconVai trò Vice President
DaViiD_8

DaViiD_8

(M)
6,886
Số liệu cơ bản (#C0C0PV0V)
Search iconPosition 9
League 6Cúp 6,886
Power League Solo iconVai trò Member
3,980
Số liệu cơ bản (#JPC8LR29)
Search iconPosition 10
League 4Cúp 3,980
Power League Solo iconVai trò Member
3,505
Số liệu cơ bản (#LU299RL)
Search iconPosition 11
League 4Cúp 3,505
Power League Solo iconVai trò Member
Gosty

Gosty

(M)
819
Số liệu cơ bản (#9P82VVUYC)
Search iconPosition 12
League 1Cúp 819
Power League Solo iconVai trò Member
773
Số liệu cơ bản (#2CPLJPCLY)
Search iconPosition 13
League 1Cúp 773
Power League Solo iconVai trò Member
729
Số liệu cơ bản (#2Q8CQYVQR)
Search iconPosition 14
League 1Cúp 729
Power League Solo iconVai trò Member
722
Số liệu cơ bản (#2PQLCCRJ0)
Search iconPosition 15
League 1Cúp 722
Power League Solo iconVai trò Member
parrales

parrales

(M)
250
Số liệu cơ bản (#9C0PRPPR8)
Search iconPosition 16
No LeagueCúp 250
Power League Solo iconVai trò Member
234
Số liệu cơ bản (#G9LCRCQU)
Search iconPosition 17
No LeagueCúp 234
Power League Solo iconVai trò Member
18
Số liệu cơ bản (#2P9P8YV2U)
Search iconPosition 18
No LeagueCúp 18
Power League Solo iconVai trò Member

Previous Members (3)

(1) 17,604
Số liệu cơ bản (#8QCUJC0VQ)
League 9Cúp 17,604
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

XxAdriiXx

XxAdriiXx

(M)
(1) 12,311
Số liệu cơ bản (#22QVCUJ)
League 8Cúp 12,311
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

jojolet

jojolet

(M)
(1) 9,802
Số liệu cơ bản (#20VYU8U0P)
League 7Cúp 9,802
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify