Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

dutch brawl🇳🇱

#C9GJURUG

CLUB REGELS niet schelden niet om co vragen te wijnig trofeeen dutchbrawl🇳🇱2 30ste=kick HAVE FUN!!! Record=4e NL

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-22,746 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 171,841
RankYêu cầuSố cúp cần có 13,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 19,138 - 27,873
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 7 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 5 = 71%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 1 = 14%
Chủ tịch League 9DB|FLORIS🥀☠️

Members (7/30)

27,873
Số liệu cơ bản (#PCU2C8PGL)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 27,873
Power League Solo iconVai trò Member
kraai

kraai

(M)
27,694
Số liệu cơ bản (#CY9YGVCJ)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 27,694
Power League Solo iconVai trò Member
25,720
Số liệu cơ bản (#CJ89YVRU)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 25,720
Power League Solo iconVai trò Member
24,284
Số liệu cơ bản (#9CQJ022RG)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 24,284
Power League Solo iconVai trò Member
24,240
Số liệu cơ bản (#8QYRL2)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 24,240
Power League Solo iconVai trò Member
22,892
Số liệu cơ bản (#2PVCQCCG0)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 22,892
Power League Solo iconVai trò President
icecrow

icecrow

(VP)
19,138
Số liệu cơ bản (#2U9Q9PV8C)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 19,138
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (4)

(1) 28,533
Số liệu cơ bản (#2L8RJVVV0)
League 9Cúp 28,533
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Keta King

Keta King

(M)
(1) 28,369
Số liệu cơ bản (#2RCRCCVJ)
League 9Cúp 28,369
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

tesfayt

tesfayt

(M)
(1) 23,068
Số liệu cơ bản (#2QQPQ9PC8)
League 9Cúp 23,068
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

alec

alec

(M)
(1) 26,484
Số liệu cơ bản (#2LQ8PCYRQ)
League 9Cúp 26,484
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify