Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

LoLTeam

#G0P9QU8P

Aktiv;Loyal;Nett = Dann komm doch gerne in den Club. Bei Fragen gerne an Clubanführer wenden.

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+1,226 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 292,794
RankYêu cầuSố cúp cần có 22,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 16,861 - 25,438
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 13 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 6 = 46%
Thành viên cấp cao 1 = 7%
Phó chủ tịch 5 = 38%
Chủ tịch League 9XDGamer

Members (13/30)

XDGamer

XDGamer

(P)
25,438
Số liệu cơ bản (#22L0G0ULP)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 25,438
Power League Solo iconVai trò President
sb

sb

(VP)
24,962
Số liệu cơ bản (#9G2R0QQRQ)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 24,962
Power League Solo iconVai trò Vice President
24,598
Số liệu cơ bản (#9QGVUVYPL)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 24,598
Power League Solo iconVai trò Member
1893_Vfb

1893_Vfb

(M)
23,752
Số liệu cơ bản (#9L0QYLLUJ)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 23,752
Power League Solo iconVai trò Member
Rider_Lol

Rider_Lol

(M)
23,424
Số liệu cơ bản (#2820JR0U2)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 23,424
Power League Solo iconVai trò Member
23,237
Số liệu cơ bản (#8VUG89LUY)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 23,237
Power League Solo iconVai trò Member
Mohammed

Mohammed

(M)
22,930
Số liệu cơ bản (#G8YPJUJ2)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 22,930
Power League Solo iconVai trò Member
Rubber

Rubber

(S)
22,675
Số liệu cơ bản (#PJCJQYC20)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 22,675
Power League Solo iconVai trò Senior
22,647
Số liệu cơ bản (#2PUR0RJ20)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 22,647
Power League Solo iconVai trò Member
browl KING

browl KING

(VP)
21,557
Số liệu cơ bản (#9VCY9LLYG)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 21,557
Power League Solo iconVai trò Vice President
21,426
Số liệu cơ bản (#YGR2U2UP2)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 21,426
Power League Solo iconVai trò Vice President
Jojo

Jojo

(VP)
19,287
Số liệu cơ bản (#2C2QPJPUP)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 19,287
Power League Solo iconVai trò Vice President
unetunes

unetunes

(VP)
16,861
Số liệu cơ bản (#LGY00PCG)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 16,861
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (1)

(1) 23,074
Số liệu cơ bản (#89JL2982)
League 9Cúp 23,074
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify