Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Klasiokai Varo!

#G2280UJJ

...

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+36 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 152,566
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 8 - 19,869
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 22 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 15 = 68%
Thành viên cấp cao 2 = 9%
Phó chủ tịch 4 = 18%
Chủ tịch League 9(Блет)MMonster

Members (22/30)

(1) 19,869
Số liệu cơ bản (#90G92U0UU)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 19,869
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

19,073
Số liệu cơ bản (#P0QVPYR90)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 19,073
Power League Solo iconVai trò Senior
Cream

Cream

(VP)
(1) 16,128
Số liệu cơ bản (#9V2J8V2YP)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 16,128
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

12,646
Số liệu cơ bản (#9YQRLYGG)
Search iconPosition 4
League 8Cúp 12,646
Power League Solo iconVai trò Member
amelija:)

amelija:)

(M)
11,337
Số liệu cơ bản (#PUJV90298)
Search iconPosition 5
League 8Cúp 11,337
Power League Solo iconVai trò Member
no info

no info

(M)
10,890
Số liệu cơ bản (#PU2U9C2Q8)
Search iconPosition 6
League 8Cúp 10,890
Power League Solo iconVai trò Member
9,032
Số liệu cơ bản (#2L0LRURUR)
Search iconPosition 7
League 7Cúp 9,032
Power League Solo iconVai trò Member
Emma

Emma

(M)
8,968
Số liệu cơ bản (#9YVQVV9Y)
Search iconPosition 8
League 7Cúp 8,968
Power League Solo iconVai trò Member
8,779
Số liệu cơ bản (#P2V2GRPLJ)
Search iconPosition 9
League 7Cúp 8,779
Power League Solo iconVai trò Member
Discover

Discover

(M)
(1) 8,400
Số liệu cơ bản (#298QUGVR9)
Search iconPosition 10
League 7Cúp 8,400
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

meddapro

meddapro

(M)
6,818
Số liệu cơ bản (#98R0L22J)
Search iconPosition 11
League 6Cúp 6,818
Power League Solo iconVai trò Member
5,482
Số liệu cơ bản (#9YP9PUJ8)
Search iconPosition 12
League 5Cúp 5,482
Power League Solo iconVai trò Senior
bUTTCHEEKS

bUTTCHEEKS

(VP)
5,004
Số liệu cơ bản (#9U9L2VPJ0)
Search iconPosition 13
League 5Cúp 5,004
Power League Solo iconVai trò Vice President
millaa.pro

millaa.pro

(VP)
3,658
Số liệu cơ bản (#P8RJQC88J)
Search iconPosition 14
League 4Cúp 3,658
Power League Solo iconVai trò Vice President
Barbora.X

Barbora.X

(M)
1,567
Số liệu cơ bản (#P2PU8G2LV)
Search iconPosition 15
League 2Cúp 1,567
Power League Solo iconVai trò Member
1,377
Số liệu cơ bản (#2UUYQ9R99)
Search iconPosition 16
League 2Cúp 1,377
Power League Solo iconVai trò Member
1,090
Số liệu cơ bản (#90YV89CV2)
Search iconPosition 17
League 2Cúp 1,090
Power League Solo iconVai trò Member
1,088
Số liệu cơ bản (#2CLL80PC8)
Search iconPosition 18
League 2Cúp 1,088
Power League Solo iconVai trò Member
bot 3

bot 3

(VP)
712
Số liệu cơ bản (#PY88CQQ9Q)
Search iconPosition 19
League 1Cúp 712
Power League Solo iconVai trò Vice President
PJEVA_UwU

PJEVA_UwU

(M)
612
Số liệu cơ bản (#80809C0G9)
Search iconPosition 20
League 1Cúp 612
Power League Solo iconVai trò Member
28
Số liệu cơ bản (#98JPUYJC)
Search iconPosition 21
No LeagueCúp 28
Power League Solo iconVai trò Member
8
Số liệu cơ bản (#2GR8CP99P)
Search iconPosition 22
No LeagueCúp 8
Power League Solo iconVai trò Member

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify