Club Icon

510

#GLLQPYP0

Familienfreundlich. wer nicht für megaschwein spielt wird gekickt

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+28 recently
+427 hôm nay
+0 trong tuần này
+976 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 204,174
RankYêu cầuSố cúp cần có 8,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 8,800 - 35,179
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 10 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 4 = 40%
Thành viên cấp cao 5 = 50%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 9moritz3dng

Club Log (1)

Required Trophies (1)

Members (10/30)

JEFF JR

JEFF JR

(S)
35,179
Số liệu cơ bản (#PRR0P0002)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 35,179
Power League Solo iconVai trò Senior
Cenzo

Cenzo

(S)
29,671
Số liệu cơ bản (#8YL2JLG89)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 29,671
Power League Solo iconVai trò Senior
oe-22

oe-22

(S)
26,310
Số liệu cơ bản (#QU098VR8P)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 26,310
Power League Solo iconVai trò Senior
Peo

Peo

(S)
20,783
Số liệu cơ bản (#8PQUR0U20)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 20,783
Power League Solo iconVai trò Senior
19,001
Số liệu cơ bản (#Y0CUGUYL)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 19,001
Power League Solo iconVai trò President
(1) 18,992
Số liệu cơ bản (#2P0L8JGLP)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 18,992
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

18,636
Số liệu cơ bản (#GYVY8LRJP)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 18,636
Power League Solo iconVai trò Member
enes05

enes05

(M)
(1) 14,589
Số liệu cơ bản (#8PGLL20UL)
Search iconPosition 8
League 8Cúp 14,589
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

bilbo

bilbo

(M)
12,213
Số liệu cơ bản (#Y0UU0GLPR)
Search iconPosition 9
League 8Cúp 12,213
Power League Solo iconVai trò Member
8,800
Số liệu cơ bản (#99YV8Q8PJ)
Search iconPosition 10
League 7Cúp 8,800
Power League Solo iconVai trò Senior

Previous Members (28)

(2) 20,070
Số liệu cơ bản (#Q9Q8CV8RJ)
League 9Cúp 20,070
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

^⁠_⁠^

^⁠_⁠^

(M)
(2) 11,163
Số liệu cơ bản (#GVJ89V89J)
League 8Cúp 11,163
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Time TV

Time TV

(M)
(1) 40,815
Số liệu cơ bản (#UJ0CL9PC)
League 10Cúp 40,815
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

morilein

morilein

(M)
(1) 35,049
Số liệu cơ bản (#8L2YU0892)
League 10Cúp 35,049
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

philippus

philippus

(M)
(1) 29,967
Số liệu cơ bản (#PPQV8LUY9)
League 9Cúp 29,967
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 28,560
Số liệu cơ bản (#2VU2VQQGL)
League 9Cúp 28,560
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(2) 27,132
Số liệu cơ bản (#YY2GC8R8)
League 9Cúp 27,132
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

BvB

BvB

(M)
(1) 20,587
Số liệu cơ bản (#8Y8UYLCGV)
League 9Cúp 20,587
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 18,772
Số liệu cơ bản (#LULJYPPC0)
League 9Cúp 18,772
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

PUKKI

PUKKI

(M)
(1) 18,087
Số liệu cơ bản (#9PRLC8VQU)
League 9Cúp 18,087
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 16,457
Số liệu cơ bản (#GYJL0UGQ)
League 9Cúp 16,457
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

WALDY_HD

WALDY_HD

(M)
(1) 15,450
Số liệu cơ bản (#8VURRL0VC)
League 8Cúp 15,450
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 15,326
Số liệu cơ bản (#GUJQ22UR0)
League 8Cúp 15,326
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 15,234
Số liệu cơ bản (#2RC2UY9Y2)
League 8Cúp 15,234
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Aribo

Aribo

(M)
(1) 14,883
Số liệu cơ bản (#GYGGUQUCL)
League 8Cúp 14,883
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

ssse

ssse

(M)
(2) 14,191
Số liệu cơ bản (#98PQP0UGU)
League 8Cúp 14,191
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Walinho

Walinho

(M)
(1) 14,184
Số liệu cơ bản (#GY8GQQQ)
League 8Cúp 14,184
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Mili

Mili

(M)
(1) 13,662
Số liệu cơ bản (#9QLPRQUVJ)
League 8Cúp 13,662
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

kik

kik

(M)
(1) 13,370
Số liệu cơ bản (#RJVLR8RUU)
League 8Cúp 13,370
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

kirill15

kirill15

(M)
(2) 12,988
Số liệu cơ bản (#GUQ0GP9CV)
League 8Cúp 12,988
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Amox_06

Amox_06

(M)
(1) 11,091
Số liệu cơ bản (#RPL8J88P9)
League 8Cúp 11,091
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 11,037
Số liệu cơ bản (#R8P2LCQJJ)
League 8Cúp 11,037
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

nasse Hose

nasse Hose

(VP)
(1) 10,038
Số liệu cơ bản (#8QY09GJUG)
League 8Cúp 10,038
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(1) 45,113
Số liệu cơ bản (#8YY29P0L0)
League 10Cúp 45,113
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

browl

browl

(M)
(1) 19,359
Số liệu cơ bản (#LVYUUP0R)
League 9Cúp 19,359
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

$khalid$

$khalid$

(M)
(1) 15,758
Số liệu cơ bản (#Y9QGCVL8L)
League 8Cúp 15,758
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 15,175
Số liệu cơ bản (#GPVLL2JVU)
League 8Cúp 15,175
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

race_emil

race_emil

(M)
(1) 10,020
Số liệu cơ bản (#9VRU899PV)
League 8Cúp 10,020
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game