Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

《TÜRK MASTERS》

#GUJ2Y0CR

<c000000>ζ͜͡TürkMasters™️|⬇️#200C0PVCP¤#10🇹🇷¤</c><cff0000>Aktiflik Kulüp Ligi Ve Profesyonel Oyuncular 🔱</c>

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+288 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+2,332 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 679,092
RankYêu cầuSố cúp cần có 15,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 16,342 - 27,512
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 27 = 90%
Thành viên cấp cao 1 = 3%
Phó chủ tịch 1 = 3%
Chủ tịch League 9selcuk06

Club Log (1)

Type (1)

Members (30/30)

(2) 27,512
Số liệu cơ bản (#PVV9YJP29)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 27,512
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

27,349
Số liệu cơ bản (#2QJLGL9U9)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 27,349
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 26,775
Số liệu cơ bản (#2PC9QYUGJ)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 26,775
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

26,628
Số liệu cơ bản (#9QLL0V98L)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 26,628
Power League Solo iconVai trò Member
millions

millions

(M)
26,197
Số liệu cơ bản (#92VJJLVU8)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 26,197
Power League Solo iconVai trò Member
26,005
Số liệu cơ bản (#2LYRYGY0L)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 26,005
Power League Solo iconVai trò Member
25,543
Số liệu cơ bản (#9Y2UYL08L)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 25,543
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 25,445
Số liệu cơ bản (#8RPG9RJP9)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 25,445
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

24,913
Số liệu cơ bản (#PGPLP02VG)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 24,913
Power League Solo iconVai trò Member
24,775
Số liệu cơ bản (#8YR2Q9RU)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 24,775
Power League Solo iconVai trò Member
selcuk06

selcuk06

(P)
(1) 24,710
Số liệu cơ bản (#2CJRR9UYY)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 24,710
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

24,608
Số liệu cơ bản (#2PQ2YGGP0)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 24,608
Power League Solo iconVai trò Member
senpai

senpai

(M)
(3) 24,044
Số liệu cơ bản (#8PJGPGUQQ)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 24,044
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

24,016
Số liệu cơ bản (#9J88UJGUG)
Search iconPosition 14
League 9Cúp 24,016
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 23,922
Số liệu cơ bản (#800LPLRLV)
Search iconPosition 15
League 9Cúp 23,922
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

22,821
Số liệu cơ bản (#8G29Q09QL)
Search iconPosition 16
League 9Cúp 22,821
Power League Solo iconVai trò Senior
22,600
Số liệu cơ bản (#2RV9Q9JQJ)
Search iconPosition 17
League 9Cúp 22,600
Power League Solo iconVai trò Member
Qrex

Qrex

(M)
22,506
Số liệu cơ bản (#PLUQY0PRY)
Search iconPosition 18
League 9Cúp 22,506
Power League Solo iconVai trò Member
(3) 21,678
Số liệu cơ bản (#PVJ0RVCVV)
Search iconPosition 19
League 9Cúp 21,678
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

21,677
Số liệu cơ bản (#LRYVJ98Q)
Search iconPosition 20
League 9Cúp 21,677
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 21,428
Số liệu cơ bản (#PGP2QGCRJ)
Search iconPosition 21
League 9Cúp 21,428
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

20,205
Số liệu cơ bản (#8QQLLCRL8)
Search iconPosition 22
League 9Cúp 20,205
Power League Solo iconVai trò Member
19,352
Số liệu cơ bản (#P0U208L8Y)
Search iconPosition 23
League 9Cúp 19,352
Power League Solo iconVai trò Member
19,318
Số liệu cơ bản (#8UL90PQUQ)
Search iconPosition 24
League 9Cúp 19,318
Power League Solo iconVai trò Member
18,491
Số liệu cơ bản (#8CUJG280Y)
Search iconPosition 25
League 9Cúp 18,491
Power League Solo iconVai trò Member
(3) 18,278
Số liệu cơ bản (#88R2GRQJC)
Search iconPosition 26
League 9Cúp 18,278
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

Pro man

Pro man

(M)
(1) 18,121
Số liệu cơ bản (#9L0QJ2RUY)
Search iconPosition 27
League 9Cúp 18,121
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

TheChdzzz

TheChdzzz

(M)
17,334
Số liệu cơ bản (#L2Q8P9L8)
Search iconPosition 28
League 9Cúp 17,334
Power League Solo iconVai trò Member
16,499
Số liệu cơ bản (#8LGJ80RPY)
Search iconPosition 29
League 9Cúp 16,499
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 16,342
Số liệu cơ bản (#8LV08QVUJ)
Search iconPosition 30
League 9Cúp 16,342
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Previous Members (9)

(1) 27,346
Số liệu cơ bản (#VRLRGJ2U)
League 9Cúp 27,346
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

pro

pro

(M)
(1) 21,528
Số liệu cơ bản (#2G90JVG92)
League 9Cúp 21,528
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 20,436
Số liệu cơ bản (#PPYY2UQL9)
League 9Cúp 20,436
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 21,061
Số liệu cơ bản (#PL828QRJU)
League 9Cúp 21,061
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 18,824
Số liệu cơ bản (#YCQPP8L08)
League 9Cúp 18,824
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(3) 22,724
Số liệu cơ bản (#Y8JYP9CYQ)
League 9Cúp 22,724
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

LEON BABA

LEON BABA

(M)
(2) 24,012
Số liệu cơ bản (#QQ0UYVC)
League 9Cúp 24,012
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 26,935
Số liệu cơ bản (#28VC2V20Q)
League 9Cúp 26,935
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

LUCİFER

LUCİFER

(M)
(1) 25,198
Số liệu cơ bản (#88J8Y9U8P)
League 9Cúp 25,198
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify