Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Eteläntähti

#JG8PR0C0

Tervetuloa! |Tähtitaivas: Pohjantähti😎& Eteläntähti🌴& Lounastähti 😋| Paikkoja vapaana!

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+5 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+5 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 226,919
RankYêu cầuSố cúp cần có 22,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 7,703 - 25,636
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 10 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 7 = 70%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 2 = 20%
Chủ tịch League 9ZeemeliZ

Members (10/30)

25,636
Số liệu cơ bản (#RR28PQ0Y)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 25,636
Power League Solo iconVai trò Member
25,431
Số liệu cơ bản (#QJJQCLL8)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 25,431
Power League Solo iconVai trò Member
ZeemeliZ

ZeemeliZ

(P)
(1) 24,991
Số liệu cơ bản (#GJVJYCGU)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 24,991
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

Paavo bxx

Paavo bxx

(M)
24,721
Số liệu cơ bản (#2CJVC0YC)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 24,721
Power League Solo iconVai trò Member
24,414
Số liệu cơ bản (#GQCL2ULR)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 24,414
Power League Solo iconVai trò Member
atsoni

atsoni

(M)
24,154
Số liệu cơ bản (#8CYRVJGY8)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 24,154
Power League Solo iconVai trò Member
ONKKAN_08

ONKKAN_08

(VP)
(1) 23,919
Số liệu cơ bản (#RV80LVPP)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 23,919
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

23,369
Số liệu cơ bản (#P89J908P)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 23,369
Power League Solo iconVai trò Member
22,581
Số liệu cơ bản (#VCU8PYQJ)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 22,581
Power League Solo iconVai trò Member
7,703
Số liệu cơ bản (#829G008YP)
Search iconPosition 10
League 6Cúp 7,703
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (3)

(1) 23,178
Số liệu cơ bản (#C2JPLCRQ)
League 9Cúp 23,178
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Silppuri

Silppuri

(M)
(1) 27,573
Số liệu cơ bản (#G8082QLU)
League 9Cúp 27,573
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 24,057
Số liệu cơ bản (#CPY29Y2Q)
League 9Cúp 24,057
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify