Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Black Killer 3

#L8GJUU2C

⭐clan français, actif et bonne ambiance⭐troisième club de Black Killer⭐top 38fr⭐1 580 000 trophées⭐tournois⭐discord : GMVkt4H⭐

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+8,665 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+8,461 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 380,066
RankYêu cầuSố cúp cần có 7,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 8,621 - 33,073
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 22 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 20 = 90%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 1 = 4%
Chủ tịch League 10Pacman🇩🇿

Members (22/30)

33,073
Số liệu cơ bản (#89C9YPY8R)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 33,073
Power League Solo iconVai trò President
philou

philou

(M)
23,474
Số liệu cơ bản (#9UQPQR8L2)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 23,474
Power League Solo iconVai trò Member
22,670
Số liệu cơ bản (#U0Q9U2LL)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 22,670
Power League Solo iconVai trò Member
22,061
Số liệu cơ bản (#8L800RRP8)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 22,061
Power League Solo iconVai trò Member
WS_-JuL

WS_-JuL

(M)
19,978
Số liệu cơ bản (#92GJGL299)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 19,978
Power League Solo iconVai trò Member
Dono

Dono

(M)
19,499
Số liệu cơ bản (#PUQP99C0P)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 19,499
Power League Solo iconVai trò Member
DimiZock

DimiZock

(M)
(1) 19,119
Số liệu cơ bản (#8PR0YCYV2)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 19,119
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

18,624
Số liệu cơ bản (#V88GQUJ9)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 18,624
Power League Solo iconVai trò Member
18,084
Số liệu cơ bản (#8LR8CPQ82)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 18,084
Power League Solo iconVai trò Member
navy

navy

(VP)
17,404
Số liệu cơ bản (#YYG0JU)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 17,404
Power League Solo iconVai trò Vice President
16,663
Số liệu cơ bản (#209RJUCV8)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 16,663
Power League Solo iconVai trò Member
FoNiLiX

FoNiLiX

(M)
15,453
Số liệu cơ bản (#20C8Y900R)
Search iconPosition 12
League 8Cúp 15,453
Power League Solo iconVai trò Member
15,207
Số liệu cơ bản (#2UU29RYUP)
Search iconPosition 13
League 8Cúp 15,207
Power League Solo iconVai trò Member
14,889
Số liệu cơ bản (#9P2R2Q00)
Search iconPosition 14
League 8Cúp 14,889
Power League Solo iconVai trò Member
mira qlf

mira qlf

(M)
14,779
Số liệu cơ bản (#9QQ0VY0QC)
Search iconPosition 15
League 8Cúp 14,779
Power League Solo iconVai trò Member
wesley

wesley

(M)
14,456
Số liệu cơ bản (#28C829JUU)
Search iconPosition 16
League 8Cúp 14,456
Power League Solo iconVai trò Member
Chromated

Chromated

(M)
14,408
Số liệu cơ bản (#9CQQYC9Y)
Search iconPosition 17
League 8Cúp 14,408
Power League Solo iconVai trò Member
13,852
Số liệu cơ bản (#8009VVP8U)
Search iconPosition 18
League 8Cúp 13,852
Power League Solo iconVai trò Member
mat

mat

(M)
13,416
Số liệu cơ bản (#92QPY0R89)
Search iconPosition 19
League 8Cúp 13,416
Power League Solo iconVai trò Member
13,343
Số liệu cơ bản (#2RU2UGP8Q)
Search iconPosition 20
League 8Cúp 13,343
Power League Solo iconVai trò Member
nastoo

nastoo

(M)
10,993
Số liệu cơ bản (#URJ9PLGY)
Search iconPosition 21
League 8Cúp 10,993
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 8,621
Số liệu cơ bản (#YC0YP2)
Search iconPosition 22
League 7Cúp 8,621
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Previous Members (4)

Nabsi

Nabsi

(M)
(1) 13,671
Số liệu cơ bản (#98UU9LV20)
League 8Cúp 13,671
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 28,627
Số liệu cơ bản (#9QCYLPRPU)
League 9Cúp 28,627
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 22,783
Số liệu cơ bản (#2GJL2CJU0)
League 9Cúp 22,783
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

imennn28

imennn28

(M)
(1) 16,826
Số liệu cơ bản (#RVU20J80)
League 9Cúp 16,826
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify