Club Icon

Black Killer 3

#L8GJUU2C

⭐clan français, actif et bonne ambiance⭐troisième club de Black Killer⭐top 38fr⭐1 580 000 trophées⭐tournois⭐discord : GMVkt4H⭐

BrawlTV Activate Free Tracker

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+67 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-18,462 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 325,059
RankYêu cầuSố cúp cần có 7,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 10,961 - 40,191
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 18 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 16 = 88%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 1 = 5%
Chủ tịch League 10Pacman🇩🇿

Members (18/30)

40,191
Số liệu cơ bản (#89C9YPY8R)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 40,191
Power League Solo iconVai trò President
philou

philou

(M)
24,932
Số liệu cơ bản (#9UQPQR8L2)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 24,932
Power League Solo iconVai trò Member
Dono

Dono

(M)
21,839
Số liệu cơ bản (#PUQP99C0P)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 21,839
Power League Solo iconVai trò Member
Fyrblue

Fyrblue

(M)
21,698
Số liệu cơ bản (#882GYC)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 21,698
Power League Solo iconVai trò Member
DimiZock

DimiZock

(M)
19,450
Số liệu cơ bản (#8PR0YCYV2)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 19,450
Power League Solo iconVai trò Member
18,715
Số liệu cơ bản (#V88GQUJ9)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 18,715
Power League Solo iconVai trò Member
17,917
Số liệu cơ bản (#209RJUCV8)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 17,917
Power League Solo iconVai trò Member
navy

navy

(VP)
17,737
Số liệu cơ bản (#YYG0JU)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 17,737
Power League Solo iconVai trò Vice President
16,286
Số liệu cơ bản (#V2RY2Q09)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 16,286
Power League Solo iconVai trò Member
FoNiLiX

FoNiLiX

(M)
15,453
Số liệu cơ bản (#20C8Y900R)
Search iconPosition 10
League 8Cúp 15,453
Power League Solo iconVai trò Member
15,274
Số liệu cơ bản (#2UU29RYUP)
Search iconPosition 11
League 8Cúp 15,274
Power League Solo iconVai trò Member
15,082
Số liệu cơ bản (#9P2R2Q00)
Search iconPosition 12
League 8Cúp 15,082
Power League Solo iconVai trò Member
mira qlf

mira qlf

(M)
14,961
Số liệu cơ bản (#9QQ0VY0QC)
Search iconPosition 13
League 8Cúp 14,961
Power League Solo iconVai trò Member
wesley

wesley

(M)
14,456
Số liệu cơ bản (#28C829JUU)
Search iconPosition 14
League 8Cúp 14,456
Power League Solo iconVai trò Member
Chromated

Chromated

(M)
14,435
Số liệu cơ bản (#9CQQYC9Y)
Search iconPosition 15
League 8Cúp 14,435
Power League Solo iconVai trò Member
13,852
Số liệu cơ bản (#8009VVP8U)
Search iconPosition 16
League 8Cúp 13,852
Power League Solo iconVai trò Member
11,820
Số liệu cơ bản (#YC0YP2)
Search iconPosition 17
League 8Cúp 11,820
Power League Solo iconVai trò Member
nastoo

nastoo

(M)
10,961
Số liệu cơ bản (#URJ9PLGY)
Search iconPosition 18
League 8Cúp 10,961
Power League Solo iconVai trò Member

Previous Members (1)

(1) 18,950
Số liệu cơ bản (#8LR8CPQ82)
League 9Cúp 18,950
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify