Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

CSICSERIBORSÓK

#P0URRC0U

2019. Április 12.🤝| Rekordok : Local 2.🇭🇺Global 159.🌍| Köszönjük Szépen Mindenkinek!❤|2021. November 12.👋😔

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 4,001
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
InfoType Closed
Brawl NewsThành viên 1 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 0 = 0%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 5CS⚡MEDZAA®

Members (1/30)

4,001
Số liệu cơ bản (#9UQ2CGR2P)
Search iconPosition 1
League 5Cúp 4,001
Power League Solo iconVai trò President

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify