Club Icon

Aphelion

#Q2990GQ2

Aphelion eSports | Required: discord.gg/5tF5Tqv | Kicked? > Join AE Gravity | NоtЕricВВFL on YouTube

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 25,262
RankYêu cầuSố cúp cần có 25,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 25,262 - 25,262
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 1 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 0 = 0%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 9Qslice >.<

Members (1/30)

25,262
Số liệu cơ bản (#8U2QGUVJ)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 25,262
Power League Solo iconVai trò President

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game