Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Aphelion

#Q2990GQ2

<c6>Aphelion eSports</c> | Required: <c6>discord.gg/5tF5Tqv</c> | Kicked? > Join AE Gravity | NоtЕricВВFL on YouTube

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-372 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 25,829
RankYêu cầuSố cúp cần có 25,000
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 1 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 0 = 0%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 9Qslice >.<

Members (1/30)

25,829
Số liệu cơ bản (#8U2QGUVJ)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 25,829
Power League Solo iconVai trò President

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify