Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Top Ukrainia 1

#QJJJCUJC

Всім Раді |Граємо клубну лігу |

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+34 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 25,208
RankYêu cầuSố cúp cần có 5,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 10,920 - 14,288
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 2 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 0 = 0%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 1 = 50%
Chủ tịch League 8Таня 1010

Club Log (2)

Required Trophies (1)

Description (1)

Members (2/30)

(1) 14,288
Số liệu cơ bản (#2R2220U9G)
Search iconPosition 1
League 8Cúp 14,288
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

(1) 10,920
Số liệu cơ bản (#LCVRUQQJ)
Search iconPosition 2
League 8Cúp 10,920
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

Previous Members (13)

(2) 23,631
Số liệu cơ bản (#P29LUR90L)
League 9Cúp 23,631
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

(1) 24,112
Số liệu cơ bản (#P0QPP0YUR)
League 9Cúp 24,112
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

(1) 23,594
Số liệu cơ bản (#89J2JRJQ0)
League 9Cúp 23,594
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 17,696
Số liệu cơ bản (#PGP0U9LJ9)
League 9Cúp 17,696
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

kartofel

kartofel

(M)
(1) 17,515
Số liệu cơ bản (#GC09GRGU)
League 9Cúp 17,515
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 16,885
Số liệu cơ bản (#90CGPPV99)
League 9Cúp 16,885
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

GOMOSEK:)

GOMOSEK:)

(M)
(1) 15,831
Số liệu cơ bản (#GGPL89R2)
League 8Cúp 15,831
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 14,243
Số liệu cơ bản (#2GGQGP0JR)
League 8Cúp 14,243
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 13,992
Số liệu cơ bản (#20CQYJJ0C)
League 8Cúp 13,992
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(3) 26,657
Số liệu cơ bản (#99QGLY0L)
League 9Cúp 26,657
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

(1) 13,822
Số liệu cơ bản (#LQLVPJRLP)
League 8Cúp 13,822
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

DRAGON

DRAGON

(S)
(1) 22,084
Số liệu cơ bản (#8P90YQG0)
League 9Cúp 22,084
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

(1) 14,281
Số liệu cơ bản (#8VYLUGYQ)
League 8Cúp 14,281
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify