Club Icon

GODZİLLA

#QV2URL8

Selamlar

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+122 recently
+122 hôm nay
+161 trong tuần này
+75 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 90,208
RankYêu cầuSố cúp cần có 5,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 32 - 11,601
InfoType Closed
Brawl NewsThành viên 22 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 6 = 27%
Thành viên cấp cao 2 = 9%
Phó chủ tịch 13 = 59%
Chủ tịch League 8(AB)(BH)(TP)

Club Log (3)

Type (1)

Badge (1)

Description (1)

Members (22/30)

ceky

ceky

(S)
11,601
Số liệu cơ bản (#8CG28G9RY)
Search iconPosition 1
League 8Cúp 11,601
Power League Solo iconVai trò Senior
(1) 10,672
Số liệu cơ bản (#Y2UPQUY8Q)
Search iconPosition 2
League 8Cúp 10,672
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

DEATH PRO

DEATH PRO

(M)
10,350
Số liệu cơ bản (#82GJJ2YCJ)
Search iconPosition 3
League 8Cúp 10,350
Power League Solo iconVai trò Member
ATABERK 2

ATABERK 2

(VP)
9,805
Số liệu cơ bản (#PG9GL8VR9)
Search iconPosition 4
League 7Cúp 9,805
Power League Solo iconVai trò Vice President
7,930
Số liệu cơ bản (#C9JL9RCP)
Search iconPosition 5
League 6Cúp 7,930
Power League Solo iconVai trò Vice President
Toprak

Toprak

(VP)
(2) 7,640
Số liệu cơ bản (#8UV8LP9GC)
Search iconPosition 6
League 6Cúp 7,640
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

7,530
Số liệu cơ bản (#2PVR00Y2V)
Search iconPosition 7
League 6Cúp 7,530
Power League Solo iconVai trò Member
ATABERK PC

ATABERK PC

(VP)
6,398
Số liệu cơ bản (#9P00VR8PQ)
Search iconPosition 8
League 6Cúp 6,398
Power League Solo iconVai trò Vice President
pro bebe

pro bebe

(VP)
5,308
Số liệu cơ bản (#8Q2YPQGJ0)
Search iconPosition 9
League 5Cúp 5,308
Power League Solo iconVai trò Vice President
2,304
Số liệu cơ bản (#2JGCUJ2V9)
Search iconPosition 10
League 3Cúp 2,304
Power League Solo iconVai trò Vice President
tomar753

tomar753

(VP)
2,019
Số liệu cơ bản (#8JYC0V22L)
Search iconPosition 11
League 3Cúp 2,019
Power League Solo iconVai trò Vice President
Ataberk 4

Ataberk 4

(VP)
1,859
Số liệu cơ bản (#80Y8YJVCR)
Search iconPosition 12
League 2Cúp 1,859
Power League Solo iconVai trò Vice President
landı

landı

(M)
1,224
Số liệu cơ bản (#PP0CRGCVY)
Search iconPosition 13
League 2Cúp 1,224
Power League Solo iconVai trò Member
1,187
Số liệu cơ bản (#Y9LLULCYL)
Search iconPosition 14
League 2Cúp 1,187
Power League Solo iconVai trò Senior
Số liệu cơ bản (#882GC8PCV)
Search iconPosition 15
League 2Cúp 1,041
Power League Solo iconVai trò Vice President
ATABERK PC

ATABERK PC

(VP)
865
Số liệu cơ bản (#99920QLYJ)
Search iconPosition 16
League 1Cúp 865
Power League Solo iconVai trò Vice President
dkdkdi

dkdkdi

(M)
655
Số liệu cơ bản (#PJYG8UP0L)
Search iconPosition 17
League 1Cúp 655
Power League Solo iconVai trò Member
Fatoş

Fatoş

(VP)
630
Số liệu cơ bản (#2URJVPLVU)
Search iconPosition 18
League 1Cúp 630
Power League Solo iconVai trò Vice President
TOPRAK 2

TOPRAK 2

(M)
534
Số liệu cơ bản (#8JJJ982QR)
Search iconPosition 19
League 1Cúp 534
Power League Solo iconVai trò Member
ANDREAS

ANDREAS

(M)
364
Số liệu cơ bản (#8JQJVULRC)
Search iconPosition 20
No LeagueCúp 364
Power League Solo iconVai trò Member
TOPRAK

TOPRAK

(VP)
260
Số liệu cơ bản (#9C0GPUL82)
Search iconPosition 21
No LeagueCúp 260
Power League Solo iconVai trò Vice President
batuhan

batuhan

(VP)
32
Số liệu cơ bản (#P20VUULPQ)
Search iconPosition 22
No LeagueCúp 32
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (17)

akluyuhj

akluyuhj

(M)
(2) 8,096
Số liệu cơ bản (#RV29G0JJ2)
League 7Cúp 8,096
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 3,855
Số liệu cơ bản (#2CUPVCVQR)
League 4Cúp 3,855
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

CROW ★

CROW ★

(M)
(2) 15,398
Số liệu cơ bản (#LCQGGCUP2)
League 8Cúp 15,398
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

watercity

watercity

(M)
(2) 8,308
Số liệu cơ bản (#2VQJRR8RL)
League 7Cúp 8,308
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 5,738
Số liệu cơ bản (#CRVQRPJ2C)
League 5Cúp 5,738
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 20,882
Số liệu cơ bản (#UGG2LQYR)
League 9Cúp 20,882
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

mehemmed6

mehemmed6

(M)
(2) 13,560
Số liệu cơ bản (#89V80VU2Q)
League 8Cúp 13,560
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 7,122
Số liệu cơ bản (#GU2VV92VY)
League 6Cúp 7,122
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

MİRAÇ

MİRAÇ

(M)
(2) 11,394
Số liệu cơ bản (#RVGURCPJ0)
League 8Cúp 11,394
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 5,297
Số liệu cơ bản (#RP99LPPLV)
League 5Cúp 5,297
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 12,307
Số liệu cơ bản (#9YQP92UPQ)
League 8Cúp 12,307
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 20,845
Số liệu cơ bản (#GQ28GQQU0)
League 9Cúp 20,845
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

LEON ALP

LEON ALP

(M)
(2) 19,954
Số liệu cơ bản (#2J9CUV80V)
League 9Cúp 19,954
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

EL PRO

EL PRO

(M)
(2) 15,838
Số liệu cơ bản (#PP9QU2J0Q)
League 8Cúp 15,838
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Betul

Betul

(M)
(2) 10,686
Số liệu cơ bản (#GY9QGG2CV)
League 8Cúp 10,686
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 9,254
Số liệu cơ bản (#GULJUGG8P)
League 7Cúp 9,254
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 20,259
Số liệu cơ bản (#YJ2LUCY89)
League 9Cúp 20,259
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Great deals that support us for free!

Support us by using code Brawlify

Support in-game