Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

GODZİLLA

#QV2URL8

KÜFÜR yasaktır. yazan atılır rütbe istemek yasaktır. kanıtlamanız gerekir. klan etiketini deyiştirmek yasaktır. hava atmak yasak

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+9 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+392 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 141,259
RankYêu cầuSố cúp cần có 5,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 32 - 18,680
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 26 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 9 = 34%
Thành viên cấp cao 2 = 7%
Phó chủ tịch 14 = 53%
Chủ tịch League 7ATABERK 2

Club Log (3)

Required Trophies (1)

Type (1)

Badge (1)

Members (26/30)

18,680
Số liệu cơ bản (#UGG2LQYR)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 18,680
Power League Solo iconVai trò Vice President
Kadir Efe

Kadir Efe

(M)
(1) 15,056
Số liệu cơ bản (#VCQ8U8R)
Search iconPosition 2
League 8Cúp 15,056
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

14,877
Số liệu cơ bản (#YJVYPLLP0)
Search iconPosition 3
League 8Cúp 14,877
Power League Solo iconVai trò Member
ceky

ceky

(S)
11,601
Số liệu cơ bản (#8CG28G9RY)
Search iconPosition 4
League 8Cúp 11,601
Power League Solo iconVai trò Senior
DEATH PRO

DEATH PRO

(M)
10,350
Số liệu cơ bản (#82GJJ2YCJ)
Search iconPosition 5
League 8Cúp 10,350
Power League Solo iconVai trò Member
ATABERK 2

ATABERK 2

(P)
(1) 9,783
Số liệu cơ bản (#PG9GL8VR9)
Search iconPosition 6
League 7Cúp 9,783
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

9,578
Số liệu cơ bản (#Y2UPQUY8Q)
Search iconPosition 7
League 7Cúp 9,578
Power League Solo iconVai trò Vice President
7,817
Số liệu cơ bản (#C9JL9RCP)
Search iconPosition 8
League 6Cúp 7,817
Power League Solo iconVai trò Vice President
Toprak

Toprak

(VP)
7,640
Số liệu cơ bản (#8UV8LP9GC)
Search iconPosition 9
League 6Cúp 7,640
Power League Solo iconVai trò Vice President
7,530
Số liệu cơ bản (#2PVR00Y2V)
Search iconPosition 10
League 6Cúp 7,530
Power League Solo iconVai trò Member
ATABERK PC

ATABERK PC

(VP)
6,398
Số liệu cơ bản (#9P00VR8PQ)
Search iconPosition 11
League 6Cúp 6,398
Power League Solo iconVai trò Vice President
pro bebe

pro bebe

(VP)
5,308
Số liệu cơ bản (#8Q2YPQGJ0)
Search iconPosition 12
League 5Cúp 5,308
Power League Solo iconVai trò Vice President
3,667
Số liệu cơ bản (#2CUPVCVQR)
Search iconPosition 13
League 4Cúp 3,667
Power League Solo iconVai trò Member
2,304
Số liệu cơ bản (#2JGCUJ2V9)
Search iconPosition 14
League 3Cúp 2,304
Power League Solo iconVai trò Vice President
tomar753

tomar753

(VP)
2,019
Số liệu cơ bản (#8JYC0V22L)
Search iconPosition 15
League 3Cúp 2,019
Power League Solo iconVai trò Vice President
Ataberk 4

Ataberk 4

(VP)
1,859
Số liệu cơ bản (#80Y8YJVCR)
Search iconPosition 16
League 2Cúp 1,859
Power League Solo iconVai trò Vice President
landı

landı

(M)
1,224
Số liệu cơ bản (#PP0CRGCVY)
Search iconPosition 17
League 2Cúp 1,224
Power League Solo iconVai trò Member
1,187
Số liệu cơ bản (#Y9LLULCYL)
Search iconPosition 18
League 2Cúp 1,187
Power League Solo iconVai trò Senior
Số liệu cơ bản (#882GC8PCV)
Search iconPosition 19
League 2Cúp 1,041
Power League Solo iconVai trò Vice President
ATABERK PC

ATABERK PC

(VP)
865
Số liệu cơ bản (#99920QLYJ)
Search iconPosition 20
League 1Cúp 865
Power League Solo iconVai trò Vice President
dkdkdi

dkdkdi

(M)
655
Số liệu cơ bản (#PJYG8UP0L)
Search iconPosition 21
League 1Cúp 655
Power League Solo iconVai trò Member
Fatoş

Fatoş

(VP)
630
Số liệu cơ bản (#2URJVPLVU)
Search iconPosition 22
League 1Cúp 630
Power League Solo iconVai trò Vice President
TOPRAK 2

TOPRAK 2

(M)
534
Số liệu cơ bản (#8JJJ982QR)
Search iconPosition 23
League 1Cúp 534
Power League Solo iconVai trò Member
ANDREAS

ANDREAS

(M)
364
Số liệu cơ bản (#8JQJVULRC)
Search iconPosition 24
No LeagueCúp 364
Power League Solo iconVai trò Member
TOPRAK

TOPRAK

(VP)
260
Số liệu cơ bản (#9C0GPUL82)
Search iconPosition 25
No LeagueCúp 260
Power League Solo iconVai trò Vice President
batuhan

batuhan

(VP)
32
Số liệu cơ bản (#P20VUULPQ)
Search iconPosition 26
No LeagueCúp 32
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (1)

(1) 18,623
Số liệu cơ bản (#PCJVGPG8U)
League 9Cúp 18,623
Power League Solo iconVai trò President

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify