Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Gryffon Family

#RGPU8CQR

Bienvenue dans la famille 🦅|12 attaques ligues des clubs obligatoires ⚔|Mythique III 💜|Bon brawl ✨

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 0
RankYêu cầuSố cúp cần có 20,000
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 1 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 0 = 0%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%

Members (0/30)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify