Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

iFebag YT

#RJPPY29

Club ufficiale iFebag, giocare sempre almeno più della metà delle partite della lega. No entra/esci

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+5,303 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+18,634 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 819,760
RankYêu cầuSố cúp cần có 20,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 20,267 - 34,441
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 27 = 90%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 2 = 6%
Chủ tịch League 10YT🇮🇹Febag🇮🇹

Members (30/30)

Miky1541

Miky1541

(M)
34,441
Số liệu cơ bản (#9Y0QC292)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 34,441
Power League Solo iconVai trò Member
Gunvald

Gunvald

(M)
34,218
Số liệu cơ bản (#GJLJ88U2)
Search iconPosition 2
League 10Cúp 34,218
Power League Solo iconVai trò Member
(3) 34,002
Số liệu cơ bản (#2GJQ088)
Search iconPosition 3
League 10Cúp 34,002
Power League Solo iconVai trò Member

Log (3)

YAHYAGOD

YAHYAGOD

(M)
33,191
Số liệu cơ bản (#9V0PJV9VQ)
Search iconPosition 4
League 10Cúp 33,191
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 32,426
Số liệu cơ bản (#2VPY0PQ8)
Search iconPosition 5
League 10Cúp 32,426
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

31,484
Số liệu cơ bản (#2Y8G0YQ0U)
Search iconPosition 6
League 10Cúp 31,484
Power League Solo iconVai trò Vice President
30,730
Số liệu cơ bản (#GGJYG09L)
Search iconPosition 7
League 10Cúp 30,730
Power League Solo iconVai trò President
30,365
Số liệu cơ bản (#9LU9QVC)
Search iconPosition 8
League 10Cúp 30,365
Power League Solo iconVai trò Member
nicholas

nicholas

(M)
29,892
Số liệu cơ bản (#QQP0R08)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 29,892
Power League Solo iconVai trò Member
Vit

Vit

(M)
29,442
Số liệu cơ bản (#J9YLJG9V)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 29,442
Power League Solo iconVai trò Member
28,792
Số liệu cơ bản (#UJUY28J)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 28,792
Power League Solo iconVai trò Member
28,246
Số liệu cơ bản (#9C2JQCVPY)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 28,246
Power League Solo iconVai trò Member
The_Fede

The_Fede

(M)
27,696
Số liệu cơ bản (#98GLR9JQ0)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 27,696
Power League Solo iconVai trò Member
27,503
Số liệu cơ bản (#2PVU88GJY)
Search iconPosition 14
League 9Cúp 27,503
Power League Solo iconVai trò Vice President
gx mauro

gx mauro

(M)
(1) 27,237
Số liệu cơ bản (#8VVLR8V28)
Search iconPosition 15
League 9Cúp 27,237
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 27,165
Số liệu cơ bản (#9VLG2GJCY)
Search iconPosition 16
League 9Cúp 27,165
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Mark11

Mark11

(M)
27,124
Số liệu cơ bản (#9PLYRC2Q)
Search iconPosition 17
League 9Cúp 27,124
Power League Solo iconVai trò Member
25,669
Số liệu cơ bản (#922JJCV2P)
Search iconPosition 18
League 9Cúp 25,669
Power League Solo iconVai trò Member
DJ_SY

DJ_SY

(M)
(1) 25,345
Số liệu cơ bản (#Q9YVLY9CQ)
Search iconPosition 19
League 9Cúp 25,345
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 25,019
Số liệu cơ bản (#GCR89CUP)
Search iconPosition 20
League 9Cúp 25,019
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

GX M.P

GX M.P

(M)
24,796
Số liệu cơ bản (#Y8PLJUYUU)
Search iconPosition 21
League 9Cúp 24,796
Power League Solo iconVai trò Member
24,789
Số liệu cơ bản (#82U9P0QLG)
Search iconPosition 22
League 9Cúp 24,789
Power League Solo iconVai trò Member
24,609
Số liệu cơ bản (#PRQULQP2)
Search iconPosition 23
League 9Cúp 24,609
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 23,587
Số liệu cơ bản (#92UCPPPV2)
Search iconPosition 24
League 9Cúp 23,587
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

MarcoZ

MarcoZ

(M)
(1) 23,500
Số liệu cơ bản (#8YRQ2GC9)
Search iconPosition 25
League 9Cúp 23,500
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

GX vale

GX vale

(M)
(1) 23,498
Số liệu cơ bản (#2QC82PQVQ)
Search iconPosition 26
League 9Cúp 23,498
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 22,545
Số liệu cơ bản (#2JJ90P02Q)
Search iconPosition 27
League 9Cúp 22,545
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

sasy

sasy

(M)
(1) 21,398
Số liệu cơ bản (#R9PLJJ80)
Search iconPosition 28
League 9Cúp 21,398
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 20,784
Số liệu cơ bản (#22LYP90P8)
Search iconPosition 29
League 9Cúp 20,784
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

118

118

(M)
(1) 20,267
Số liệu cơ bản (#2P0C898JP)
Search iconPosition 30
League 9Cúp 20,267
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Previous Members (22)

(1) 29,854
Số liệu cơ bản (#2VRV9RU22)
League 9Cúp 29,854
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

promarduk

promarduk

(M)
(2) 26,196
Số liệu cơ bản (#9J9Y92V0G)
League 9Cúp 26,196
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Dj Nanni

Dj Nanni

(M)
(2) 25,680
Số liệu cơ bản (#2CQRVV8P9)
League 9Cúp 25,680
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Leo3694

Leo3694

(M)
(2) 22,992
Số liệu cơ bản (#828CQ28UC)
League 9Cúp 22,992
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 33,147
Số liệu cơ bản (#9LRQ8PVUJ)
League 10Cúp 33,147
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 26,691
Số liệu cơ bản (#9CUR09GLG)
League 9Cúp 26,691
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

HIPPO

HIPPO

(M)
(2) 24,192
Số liệu cơ bản (#8PLUU20J0)
League 9Cúp 24,192
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

faze-fois

faze-fois

(M)
(2) 21,225
Số liệu cơ bản (#9RQLGUU9Q)
League 9Cúp 21,225
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 25,965
Số liệu cơ bản (#98V29VRGV)
League 9Cúp 25,965
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

FGTV

FGTV

(M)
(1) 23,281
Số liệu cơ bản (#YQCQC2YQJ)
League 9Cúp 23,281
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Giulio

Giulio

(M)
(2) 26,465
Số liệu cơ bản (#P8LV2GC9)
League 9Cúp 26,465
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 30,036
Số liệu cơ bản (#8VPPRLG0G)
League 10Cúp 30,036
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

giacomo

giacomo

(M)
(1) 27,514
Số liệu cơ bản (#YC80GJC0)
League 9Cúp 27,514
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 26,841
Số liệu cơ bản (#QY28YQYC)
League 9Cúp 26,841
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 22,534
Số liệu cơ bản (#9V0GG09V9)
League 9Cúp 22,534
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

tomar753

tomar753

(M)
(2) 20,535
Số liệu cơ bản (#Y8LQ2Y8P2)
League 9Cúp 20,535
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 34,089
Số liệu cơ bản (#2JJ8P2J9Y)
League 10Cúp 34,089
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(1) 25,897
Số liệu cơ bản (#CPJ98VP9)
League 9Cúp 25,897
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Kaider

Kaider

(M)
(1) 21,300
Số liệu cơ bản (#9PVUCVU0G)
League 9Cúp 21,300
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Samusor

Samusor

(M)
(1) 27,834
Số liệu cơ bản (#2YLRRULLP)
League 9Cúp 27,834
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 21,588
Số liệu cơ bản (#2P9CU0UV9)
League 9Cúp 21,588
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

GX Regina

GX Regina

(M)
(1) 25,717
Số liệu cơ bản (#8P0U20992)
League 9Cúp 25,717
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify