Club Icon

GoedBegin.nl

#RR0C99

Welkom bij onze club 😎

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 3,201
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 0 - 2,653
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 5 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 4 = 80%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 3GoedBegin.nl

Members (5/30)

2,653
Số liệu cơ bản (#2G9J0U2C)
Search iconPosition 1
League 3Cúp 2,653
Power League Solo iconVai trò President
123Moppen

123Moppen

(M)
223
Số liệu cơ bản (#G9YUVJ8G)
Search iconPosition 2
No LeagueCúp 223
Power League Solo iconVai trò Member
Gnorf

Gnorf

(M)
219
Số liệu cơ bản (#GQCLLYC)
Search iconPosition 3
No LeagueCúp 219
Power League Solo iconVai trò Member
106
Số liệu cơ bản (#8G2J92JJ)
Search iconPosition 4
No LeagueCúp 106
Power League Solo iconVai trò Member
Боец

Боец

(M)
0
Số liệu cơ bản (#G9VCGC909)
Search iconPosition 5
No LeagueCúp 0
Power League Solo iconVai trò Member

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify