Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

warrios team

#UJ802LJ

club sympa, assez actif, ramenez du monde 😉et on est 300fr et le record 180 fr deuxième club Cup Cake

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+10 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+10 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 701,446
RankYêu cầuSố cúp cần có 18,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 15,514 - 29,768
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 29 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 15 = 51%
Thành viên cấp cao 10 = 34%
Phó chủ tịch 3 = 10%
Chủ tịch League 9nemenems

Members (29/30)

gareth92

gareth92

(S)
29,768
Số liệu cơ bản (#282GYQUQ)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 29,768
Power League Solo iconVai trò Senior
29,719
Số liệu cơ bản (#2GYPU2QG0)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 29,719
Power League Solo iconVai trò Senior
29,703
Số liệu cơ bản (#V2QCP80J)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 29,703
Power League Solo iconVai trò Senior
Guillaume

Guillaume

(S)
28,458
Số liệu cơ bản (#2UR9LY8CC)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 28,458
Power League Solo iconVai trò Senior
El-Diablo

El-Diablo

(S)
28,141
Số liệu cơ bản (#R8GJJ0P0)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 28,141
Power League Solo iconVai trò Senior
26,841
Số liệu cơ bản (#8YV2CVVGG)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 26,841
Power League Solo iconVai trò Senior
nemenems

nemenems

(P)
26,574
Số liệu cơ bản (#9QCPJGJL)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 26,574
Power League Solo iconVai trò President
(1) 26,000
Số liệu cơ bản (#9YJ9R09JU)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 26,000
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

oui

oui

(M)
25,839
Số liệu cơ bản (#8YLVRCLJU)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 25,839
Power League Solo iconVai trò Member
moosh

moosh

(S)
25,343
Số liệu cơ bản (#8PCUQVJL9)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 25,343
Power League Solo iconVai trò Senior
Eliott

Eliott

(M)
25,224
Số liệu cơ bản (#V9PVULY)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 25,224
Power League Solo iconVai trò Member
clemdu 74

clemdu 74

(S)
25,011
Số liệu cơ bản (#JUL2UVY)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 25,011
Power League Solo iconVai trò Senior
Djes

Djes

(S)
24,945
Số liệu cơ bản (#L0Q02P2V)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 24,945
Power League Solo iconVai trò Senior
fufu04

fufu04

(VP)
24,673
Số liệu cơ bản (#8L20QY0VG)
Search iconPosition 14
League 9Cúp 24,673
Power League Solo iconVai trò Vice President
leroy

leroy

(VP)
24,416
Số liệu cơ bản (#28PQPRVP2)
Search iconPosition 15
League 9Cúp 24,416
Power League Solo iconVai trò Vice President
23,813
Số liệu cơ bản (#RJGJJU9)
Search iconPosition 16
League 9Cúp 23,813
Power League Solo iconVai trò Member
Daniel

Daniel

(M)
23,271
Số liệu cơ bản (#2L8JLGL28)
Search iconPosition 17
League 9Cúp 23,271
Power League Solo iconVai trò Member
alikhan

alikhan

(M)
23,073
Số liệu cơ bản (#29VJPRPVR)
Search iconPosition 18
League 9Cúp 23,073
Power League Solo iconVai trò Member
Sham

Sham

(M)
23,028
Số liệu cơ bản (#P9J0J2J28)
Search iconPosition 19
League 9Cúp 23,028
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 23,000
Số liệu cơ bản (#8LL9Y9VGL)
Search iconPosition 20
League 9Cúp 23,000
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Grimou

Grimou

(M)
22,962
Số liệu cơ bản (#282PRY8JY)
Search iconPosition 21
League 9Cúp 22,962
Power League Solo iconVai trò Member
Robin

Robin

(M)
22,740
Số liệu cơ bản (#8P22RVU0)
Search iconPosition 22
League 9Cúp 22,740
Power League Solo iconVai trò Member
22,404
Số liệu cơ bản (#2PYLVGYG)
Search iconPosition 23
League 9Cúp 22,404
Power League Solo iconVai trò Senior
22,239
Số liệu cơ bản (#L0JPVVV8)
Search iconPosition 24
League 9Cúp 22,239
Power League Solo iconVai trò Member
22,133
Số liệu cơ bản (#9LPPU2028)
Search iconPosition 25
League 9Cúp 22,133
Power League Solo iconVai trò Member
STAR PARK

STAR PARK

(M)
(1) 20,006
Số liệu cơ bản (#9P9VQPCP8)
Search iconPosition 26
League 9Cúp 20,006
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

yoshi3.0

yoshi3.0

(M)
(1) 18,667
Số liệu cơ bản (#CJP9P992)
Search iconPosition 27
League 9Cúp 18,667
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

17,941
Số liệu cơ bản (#8CQCQLRRY)
Search iconPosition 28
League 9Cúp 17,941
Power League Solo iconVai trò Member
15,514
Số liệu cơ bản (#88LY0V08)
Search iconPosition 29
League 8Cúp 15,514
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (4)

Deeki

Deeki

(M)
(1) 27,125
Số liệu cơ bản (#R2VULQGC)
League 9Cúp 27,125
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 23,939
Số liệu cơ bản (#PUP2VQJUV)
League 9Cúp 23,939
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Hindaz

Hindaz

(S)
(1) 28,388
Số liệu cơ bản (#99Q8VLY0V)
League 9Cúp 28,388
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Mazou

Mazou

(M)
(1) 21,912
Số liệu cơ bản (#29UCVLGCU)
League 9Cúp 21,912
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify