Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Los pros

#V9CUJVPJ

somos buenísimos. Y si quieres unirte te deberas poner el signo de PR|

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+59 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 31,904
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 2,566 - 12,626
InfoType Invite Only
Brawl NewsThành viên 5 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 4 = 80%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 8PR|Adri._.

Members (5/30)

12,626
Số liệu cơ bản (#2VQR02YLG)
Search iconPosition 1
League 8Cúp 12,626
Power League Solo iconVai trò President
7,275
Số liệu cơ bản (#2CYUQGQP2)
Search iconPosition 2
League 6Cúp 7,275
Power League Solo iconVai trò Member
5,269
Số liệu cơ bản (#9L9UUYGYL)
Search iconPosition 3
League 5Cúp 5,269
Power League Solo iconVai trò Member
4,168
Số liệu cơ bản (#RLPVYP80)
Search iconPosition 4
League 5Cúp 4,168
Power League Solo iconVai trò Member
4l3x

4l3x

(M)
2,566
Số liệu cơ bản (#9UR92CLJG)
Search iconPosition 5
League 3Cúp 2,566
Power League Solo iconVai trò Member

Previous Members (1)

(1) 11,786
Số liệu cơ bản (#8LU0RPGG0)
League 8Cúp 11,786
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify