Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

Relics Warriors

#VJ0PQ0VQ

Relics Warriors - JbBtZrtWKM | Relics TXvxyR9 YT: PandaBS, Aman Bs | Local best #1| Whtsp | Kicked --> Relics Aura

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+47 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
-345 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 331,106
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 1,426 - 26,847
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 23 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 19 = 82%
Thành viên cấp cao 1 = 4%
Phó chủ tịch 2 = 8%
Chủ tịch League 9RAEES_TARAN

Club Log (1)

Required Trophies (1)

Members (23/30)

26,847
Số liệu cơ bản (#99YY0YRQ8)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 26,847
Power League Solo iconVai trò President
JAIMIN

JAIMIN

(S)
24,882
Số liệu cơ bản (#G0RC802)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 24,882
Power League Solo iconVai trò Senior
Domics

Domics

(M)
24,420
Số liệu cơ bản (#2GCL9928)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 24,420
Power League Solo iconVai trò Member
24,233
Số liệu cơ bản (#8VJCRG028)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 24,233
Power League Solo iconVai trò Member
Prathamesh

Prathamesh

(VP)
24,137
Số liệu cơ bản (#2LGV9Y9U)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 24,137
Power League Solo iconVai trò Vice President
suganth

suganth

(M)
22,967
Số liệu cơ bản (#2LPJ90QUV)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 22,967
Power League Solo iconVai trò Member
22,038
Số liệu cơ bản (#28QJG8C9C)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 22,038
Power League Solo iconVai trò Member
20,732
Số liệu cơ bản (#9L2YRQ08)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 20,732
Power League Solo iconVai trò Member
DEADPOOL

DEADPOOL

(M)
16,276
Số liệu cơ bản (#98PQPU0P)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 16,276
Power League Solo iconVai trò Member
GORILLA

GORILLA

(M)
13,330
Số liệu cơ bản (#LRULL82UJ)
Search iconPosition 10
League 8Cúp 13,330
Power League Solo iconVai trò Member
Nishak

Nishak

(M)
13,216
Số liệu cơ bản (#8VVYCGGL8)
Search iconPosition 11
League 8Cúp 13,216
Power League Solo iconVai trò Member
11,853
Số liệu cơ bản (#8JCLPQ9GU)
Search iconPosition 12
League 8Cúp 11,853
Power League Solo iconVai trò Member
11,385
Số liệu cơ bản (#9CUPGLUP)
Search iconPosition 13
League 8Cúp 11,385
Power League Solo iconVai trò Member
11,353
Số liệu cơ bản (#8GY8L2Y2V)
Search iconPosition 14
League 8Cúp 11,353
Power League Solo iconVai trò Member
10,495
Số liệu cơ bản (#YR920RGLL)
Search iconPosition 15
League 8Cúp 10,495
Power League Solo iconVai trò Member
Alraz

Alraz

(M)
10,231
Số liệu cơ bản (#2VCRUVGVV)
Search iconPosition 16
League 8Cúp 10,231
Power League Solo iconVai trò Member
Hari

Hari

(M)
10,015
Số liệu cơ bản (#QGQQQQU)
Search iconPosition 17
League 8Cúp 10,015
Power League Solo iconVai trò Member
Calypse

Calypse

(M)
8,504
Số liệu cơ bản (#28GQULLR)
Search iconPosition 18
League 7Cúp 8,504
Power League Solo iconVai trò Member
pumpkin

pumpkin

(M)
8,489
Số liệu cơ bản (#LVCQYY89R)
Search iconPosition 19
League 7Cúp 8,489
Power League Solo iconVai trò Member
6,467
Số liệu cơ bản (#YLC0CQGQJ)
Search iconPosition 20
League 6Cúp 6,467
Power League Solo iconVai trò Member
Mikey kun

Mikey kun

(M)
5,805
Số liệu cơ bản (#PGUQJ29L8)
Search iconPosition 21
League 5Cúp 5,805
Power League Solo iconVai trò Member
Albedo

Albedo

(M)
2,005
Số liệu cơ bản (#98P2V2J0L)
Search iconPosition 22
League 3Cúp 2,005
Power League Solo iconVai trò Member
1,426
Số liệu cơ bản (#9LGRUQJ0)
Search iconPosition 23
League 2Cúp 1,426
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (2)

venom

venom

(M)
(1) 17,417
Số liệu cơ bản (#8RPQLUQ2Y)
League 9Cúp 17,417
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

henry

henry

(M)
(2) 1,104
Số liệu cơ bản (#Q2CCLCLL8)
League 2Cúp 1,104
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify