Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

star brawl

#VVLLGLYG

JOGUEM A LIGA!!

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

-29,040 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 573,530
RankYêu cầuSố cúp cần có 13,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 6,726 - 28,490
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 24 = 80%
Thành viên cấp cao 1 = 3%
Phó chủ tịch 4 = 13%
Chủ tịch League 9Erick

Members (30/30)

NoizeBoy

NoizeBoy

(M)
(1) 28,490
Số liệu cơ bản (#GU0JRY2Q)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 28,490
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

VLAD

VLAD

(VP)
(1) 27,394
Số liệu cơ bản (#2UJYYRLVV)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 27,394
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

oGUXXTA

oGUXXTA

(VP)
(2) 27,328
Số liệu cơ bản (#8YQ0UJGUV)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 27,328
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (2)

(2) 26,332
Số liệu cơ bản (#8Y00LL9JG)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 26,332
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

26,002
Số liệu cơ bản (#8GY8UQ2GR)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 26,002
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 23,685
Số liệu cơ bản (#92VLRPGGP)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 23,685
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

ester

ester

(VP)
(1) 22,340
Số liệu cơ bản (#8JL9JPQ8Y)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 22,340
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

Salame

Salame

(M)
(1) 22,189
Số liệu cơ bản (#PCJYC0YP0)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 22,189
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

21,167
Số liệu cơ bản (#82QRP82R0)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 21,167
Power League Solo iconVai trò Member
21,011
Số liệu cơ bản (#8RG2LJ029)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 21,011
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 20,756
Số liệu cơ bản (#99QRVC0PP)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 20,756
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

19,932
Số liệu cơ bản (#880Q89QY0)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 19,932
Power League Solo iconVai trò Member
JAW TITAN

JAW TITAN

(M)
19,560
Số liệu cơ bản (#JVJYLRR8)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 19,560
Power League Solo iconVai trò Member
Artie

Artie

(M)
(1) 19,249
Số liệu cơ bản (#9GY08QQPQ)
Search iconPosition 14
League 9Cúp 19,249
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Erick

Erick

(P)
19,004
Số liệu cơ bản (#Y8GY2PGCJ)
Search iconPosition 15
League 9Cúp 19,004
Power League Solo iconVai trò President
(1) 18,741
Số liệu cơ bản (#9P92L0CU8)
Search iconPosition 16
League 9Cúp 18,741
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

kaick

kaick

(S)
(2) 18,675
Số liệu cơ bản (#QQQJQ9VG)
Search iconPosition 17
League 9Cúp 18,675
Power League Solo iconVai trò Senior

Log (2)

Số liệu cơ bản (#YQ82CQUPC)
Search iconPosition 18
League 9Cúp 18,328
Power League Solo iconVai trò Member
santxs

santxs

(M)
18,268
Số liệu cơ bản (#2QPC8PCGP)
Search iconPosition 19
League 9Cúp 18,268
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 16,768
Số liệu cơ bản (#2CRQQU8JG)
Search iconPosition 20
League 9Cúp 16,768
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 16,389
Số liệu cơ bản (#JRRLQPQL)
Search iconPosition 21
League 9Cúp 16,389
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 16,317
Số liệu cơ bản (#JGQG90PR)
Search iconPosition 22
League 9Cúp 16,317
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

vinho

vinho

(M)
16,053
Số liệu cơ bản (#8Q8CC0GJC)
Search iconPosition 23
League 9Cúp 16,053
Power League Solo iconVai trò Member
Alex

Alex

(M)
(1) 15,731
Số liệu cơ bản (#VUYG2GY)
Search iconPosition 24
League 8Cúp 15,731
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

C4NS4DO

C4NS4DO

(M)
15,185
Số liệu cơ bản (#8RG222JYL)
Search iconPosition 25
League 8Cúp 15,185
Power League Solo iconVai trò Member
14,822
Số liệu cơ bản (#GR989CQJ)
Search iconPosition 26
League 8Cúp 14,822
Power League Solo iconVai trò Member
rosa.

rosa.

(M)
13,979
Số liệu cơ bản (#YRLQLYQJQ)
Search iconPosition 27
League 8Cúp 13,979
Power League Solo iconVai trò Member
Warrior

Warrior

(M)
(1) 13,976
Số liệu cơ bản (#PGCCURQ2Y)
Search iconPosition 28
League 8Cúp 13,976
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

9,133
Số liệu cơ bản (#Q2J8RPLPL)
Search iconPosition 29
League 7Cúp 9,133
Power League Solo iconVai trò Member
nad n

nad n

(VP)
6,726
Số liệu cơ bản (#LJ8LGRU8J)
Search iconPosition 30
League 6Cúp 6,726
Power League Solo iconVai trò Vice President

Previous Members (15)

BLACK♪

BLACK♪

(M)
(1) 19,136
Số liệu cơ bản (#8CGYJ2LPJ)
League 9Cúp 19,136
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Panasonic

Panasonic

(M)
(1) 18,579
Số liệu cơ bản (#8UPCRPCRC)
League 9Cúp 18,579
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(2) 14,004
Số liệu cơ bản (#99U8CRPCC)
League 8Cúp 14,004
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 29,907
Số liệu cơ bản (#PVUGG9V2)
League 9Cúp 29,907
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 27,806
Số liệu cơ bản (#2RU2CQ28R)
League 9Cúp 27,806
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

on/Gui

on/Gui

(M)
(2) 19,244
Số liệu cơ bản (#PQ0LUYV00)
League 9Cúp 19,244
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 18,422
Số liệu cơ bản (#2R9V0UPUV)
League 9Cúp 18,422
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

@kfzx.ff

@kfzx.ff

(M)
(1) 17,191
Số liệu cơ bản (#2LR9P9J2R)
League 9Cúp 17,191
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

JYXN

JYXN

(M)
(1) 14,454
Số liệu cơ bản (#RYVQLCUU)
League 8Cúp 14,454
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

RA

RA

(M)
(2) 13,305
Số liệu cơ bản (#2VG2C8PGQ)
League 8Cúp 13,305
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

Vítor

Vítor

(M)
(1) 25,375
Số liệu cơ bản (#P8CUJPLVG)
League 9Cúp 25,375
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

VINICIUS

VINICIUS

(M)
(1) 16,410
Số liệu cơ bản (#PGCP9C899)
League 9Cúp 16,410
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 15,999
Số liệu cơ bản (#YL2LC82CL)
League 8Cúp 15,999
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 15,535
Số liệu cơ bản (#PPGQ8V0GC)
League 8Cúp 15,535
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

vini pro

vini pro

(M)
(1) 11,284
Số liệu cơ bản (#YYLCLJLY0)
League 8Cúp 11,284
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify