Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

LA Matrix

#Y0VC2CL0

LA Gaming | Disc: jhUwe6w9qt, hc5T8HT & Asia: GMPUXM2 |Players For Club Leagues Required|Kicked?-LA Chrome|MatrixOP❤️|#LALove❤️

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+435 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+435 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 639,178
RankYêu cầuSố cúp cần có 11,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 14,503 - 31,001
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 29 = 96%
Thành viên cấp cao 0 = 0%
Phó chủ tịch 0 = 0%
Chủ tịch League 9Divi76h

Members (30/30)

Hacked

Hacked

(M)
(1) 31,001
Số liệu cơ bản (#88YUGUC)
Search iconPosition 1
League 10Cúp 31,001
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Divi76h

Divi76h

(P)
28,487
Số liệu cơ bản (#282R2V0GG)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 28,487
Power League Solo iconVai trò President
notcarrot

notcarrot

(M)
28,309
Số liệu cơ bản (#989R0UCL0)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 28,309
Power League Solo iconVai trò Member
faruh17

faruh17

(M)
26,639
Số liệu cơ bản (#90C9QGRJ2)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 26,639
Power League Solo iconVai trò Member
Hunter

Hunter

(M)
26,571
Số liệu cơ bản (#8V8V2YV0Q)
Search iconPosition 5
League 9Cúp 26,571
Power League Solo iconVai trò Member
Petrik

Petrik

(M)
25,618
Số liệu cơ bản (#290RU99G8)
Search iconPosition 6
League 9Cúp 25,618
Power League Solo iconVai trò Member
Dario

Dario

(M)
25,393
Số liệu cơ bản (#822V9PJ90)
Search iconPosition 7
League 9Cúp 25,393
Power League Solo iconVai trò Member
24,697
Số liệu cơ bản (#2RVPVJCU)
Search iconPosition 8
League 9Cúp 24,697
Power League Solo iconVai trò Member
swapnil

swapnil

(M)
24,450
Số liệu cơ bản (#8UJRR0PG)
Search iconPosition 9
League 9Cúp 24,450
Power League Solo iconVai trò Member
Bot 1

Bot 1

(M)
24,235
Số liệu cơ bản (#PP0YC8RCU)
Search iconPosition 10
League 9Cúp 24,235
Power League Solo iconVai trò Member
你爸爸

你爸爸

(M)
(1) 23,025
Số liệu cơ bản (#9Y2JLRQQY)
Search iconPosition 11
League 9Cúp 23,025
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

SGTYasin

SGTYasin

(M)
22,500
Số liệu cơ bản (#9LQCV9QQ2)
Search iconPosition 12
League 9Cúp 22,500
Power League Solo iconVai trò Member
21,921
Số liệu cơ bản (#8P9RVQGGJ)
Search iconPosition 13
League 9Cúp 21,921
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 21,756
Số liệu cơ bản (#28VQPV00R)
Search iconPosition 14
League 9Cúp 21,756
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

21,668
Số liệu cơ bản (#2PLPCVV0G)
Search iconPosition 15
League 9Cúp 21,668
Power League Solo iconVai trò Member
fesshauko

fesshauko

(M)
21,306
Số liệu cơ bản (#998L8CQQ8)
Search iconPosition 16
League 9Cúp 21,306
Power League Solo iconVai trò Member
Fokker

Fokker

(M)
20,358
Số liệu cơ bản (#CG9R0YRG)
Search iconPosition 17
League 9Cúp 20,358
Power League Solo iconVai trò Member
Felix

Felix

(M)
(1) 19,323
Số liệu cơ bản (#89RJ99CVG)
Search iconPosition 18
League 9Cúp 19,323
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

MilkUP

MilkUP

(M)
18,821
Số liệu cơ bản (#2VV8PCJUR)
Search iconPosition 19
League 9Cúp 18,821
Power League Solo iconVai trò Member
小巧白

小巧白

(M)
18,803
Số liệu cơ bản (#9R8QCP9L)
Search iconPosition 20
League 9Cúp 18,803
Power League Solo iconVai trò Member
erik

erik

(M)
18,296
Số liệu cơ bản (#2JYLRJ8PY)
Search iconPosition 21
League 9Cúp 18,296
Power League Solo iconVai trò Member
Patryczek

Patryczek

(M)
18,272
Số liệu cơ bản (#8P8VCQ0G2)
Search iconPosition 22
League 9Cúp 18,272
Power League Solo iconVai trò Member
mich

mich

(M)
17,232
Số liệu cơ bản (#2UYCU0U9J)
Search iconPosition 23
League 9Cúp 17,232
Power League Solo iconVai trò Member
Alexis

Alexis

(M)
(1) 17,063
Số liệu cơ bản (#Q0C8J9CL8)
Search iconPosition 24
League 9Cúp 17,063
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

16,473
Số liệu cơ bản (#LQQVVG8Y8)
Search iconPosition 25
League 9Cúp 16,473
Power League Solo iconVai trò Member
hans

hans

(M)
16,377
Số liệu cơ bản (#9RJ220R9L)
Search iconPosition 26
League 9Cúp 16,377
Power League Solo iconVai trò Member
My.w.v20

My.w.v20

(M)
15,618
Số liệu cơ bản (#J9QY8PQG)
Search iconPosition 27
League 8Cúp 15,618
Power League Solo iconVai trò Member
ggg

ggg

(M)
15,419
Số liệu cơ bản (#9JYGCVCLY)
Search iconPosition 28
League 8Cúp 15,419
Power League Solo iconVai trò Member
Mr Cool

Mr Cool

(M)
15,044
Số liệu cơ bản (#P9992LPVQ)
Search iconPosition 29
League 8Cúp 15,044
Power League Solo iconVai trò Member
shay

shay

(M)
14,503
Số liệu cơ bản (#PPLGV2LGG)
Search iconPosition 30
League 8Cúp 14,503
Power League Solo iconVai trò Member

Previous Members (6)

BLADE

BLADE

(M)
(2) 28,565
Số liệu cơ bản (#28YLCJUG2)
League 9Cúp 28,565
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

(2) 19,090
Số liệu cơ bản (#2PLGVCY28)
League 9Cúp 19,090
Power League Solo iconVai trò Member

Log (2)

NYC/LALA

NYC/LALA

(M)
(1) 11,682
Số liệu cơ bản (#L2YUYP9YL)
League 8Cúp 11,682
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 22,344
Số liệu cơ bản (#2GRY0U92)
League 9Cúp 22,344
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

oj

oj

(M)
(1) 20,051
Số liệu cơ bản (#2PGLUVCV)
League 9Cúp 20,051
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

(1) 19,434
Số liệu cơ bản (#909GL029G)
League 9Cúp 19,434
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify