Club Icon

montaigne

#YGYGURR

rejoins frr et on aime bien les aperos 🇷🇺🇦🇿🇹🇲🦌 LaRussie en FORCE et les chinois en DÉTRESSE RESPIRATOIRE BECAUSE COVID 19

BrawlTV Activate Free Tracker

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+46,866 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 185,144
RankYêu cầuSố cúp cần có 0
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 38 - 25,000
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 30 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 23 = 76%
Thành viên cấp cao 2 = 6%
Phó chủ tịch 4 = 13%
Chủ tịch League 9Fromage2Lénine

Members (30/30)

(1) 25,000
Số liệu cơ bản (#GRJV8L92)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 25,000
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

22,791
Số liệu cơ bản (#2RPC9RVY2)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 22,791
Power League Solo iconVai trò President
22,428
Số liệu cơ bản (#2LCRVCCPP)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 22,428
Power League Solo iconVai trò Vice President
(1) 18,878
Số liệu cơ bản (#JV2GR9CR)
Search iconPosition 4
League 9Cúp 18,878
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

11,844
Số liệu cơ bản (#9L02LRJU2)
Search iconPosition 5
League 8Cúp 11,844
Power League Solo iconVai trò Vice President
Yuji

Yuji

(M)
11,219
Số liệu cơ bản (#P9RCVVQJ)
Search iconPosition 6
League 8Cúp 11,219
Power League Solo iconVai trò Member
quequette

quequette

(M)
9,332
Số liệu cơ bản (#889RUVVLR)
Search iconPosition 7
League 7Cúp 9,332
Power League Solo iconVai trò Member
8,907
Số liệu cơ bản (#PQPVCR92)
Search iconPosition 8
League 7Cúp 8,907
Power League Solo iconVai trò Vice President
la caille

la caille

(M)
8,420
Số liệu cơ bản (#8Y0UGCVV2)
Search iconPosition 9
League 7Cúp 8,420
Power League Solo iconVai trò Member
minot

minot

(M)
7,142
Số liệu cơ bản (#YL2J8QCQC)
Search iconPosition 10
League 6Cúp 7,142
Power League Solo iconVai trò Member
Zerotwo

Zerotwo

(M)
5,551
Số liệu cơ bản (#809P2Y099)
Search iconPosition 11
League 5Cúp 5,551
Power League Solo iconVai trò Member
3,665
Số liệu cơ bản (#2VCRYGPVJ)
Search iconPosition 12
League 4Cúp 3,665
Power League Solo iconVai trò Member
karma

karma

(M)
3,500
Số liệu cơ bản (#99C28L99J)
Search iconPosition 13
League 4Cúp 3,500
Power League Solo iconVai trò Member
3,275
Số liệu cơ bản (#LJYPC9UG)
Search iconPosition 14
League 4Cúp 3,275
Power League Solo iconVai trò Vice President
2,866
Số liệu cơ bản (#L0U2C0JC)
Search iconPosition 15
League 3Cúp 2,866
Power League Solo iconVai trò Member
doggybus

doggybus

(S)
2,510
Số liệu cơ bản (#Y909PCJ28)
Search iconPosition 16
League 3Cúp 2,510
Power League Solo iconVai trò Senior
romeo

romeo

(M)
(1) 2,331
Số liệu cơ bản (#LGYPVLVPU)
Search iconPosition 17
League 3Cúp 2,331
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Mousou69

Mousou69

(M)
2,252
Số liệu cơ bản (#L9VVULCGY)
Search iconPosition 18
League 3Cúp 2,252
Power League Solo iconVai trò Member
sauer

sauer

(M)
1,982
Số liệu cơ bản (#2V082CUU2)
Search iconPosition 19
League 2Cúp 1,982
Power League Solo iconVai trò Member
caca

caca

(M)
1,853
Số liệu cơ bản (#99PPYUYYV)
Search iconPosition 20
League 2Cúp 1,853
Power League Solo iconVai trò Member
yanou

yanou

(M)
1,749
Số liệu cơ bản (#9GP999YY0)
Search iconPosition 21
League 2Cúp 1,749
Power League Solo iconVai trò Member
вітя

вітя

(M)
1,639
Số liệu cơ bản (#8CRJVY2QP)
Search iconPosition 22
League 2Cúp 1,639
Power League Solo iconVai trò Member
Roger

Roger

(M)
1,426
Số liệu cơ bản (#9R8JJ9GQJ)
Search iconPosition 23
League 2Cúp 1,426
Power League Solo iconVai trò Member
pareil

pareil

(M)
(1) 1,320
Số liệu cơ bản (#PQ9UYPRPG)
Search iconPosition 24
League 2Cúp 1,320
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

1,053
Số liệu cơ bản (#80VP8CYQQ)
Search iconPosition 25
League 2Cúp 1,053
Power League Solo iconVai trò Member
(1) 944
Số liệu cơ bản (#QJQVJLY8Q)
Search iconPosition 26
League 1Cúp 944
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

604
Số liệu cơ bản (#8RQCCJ2J8)
Search iconPosition 27
League 1Cúp 604
Power League Solo iconVai trò Senior
490
Số liệu cơ bản (#9C9UJ82GC)
Search iconPosition 28
No LeagueCúp 490
Power League Solo iconVai trò Member
andika241

andika241

(M)
135
Số liệu cơ bản (#PR0C9CUUQ)
Search iconPosition 29
No LeagueCúp 135
Power League Solo iconVai trò Member
Ronaldo

Ronaldo

(M)
38
Số liệu cơ bản (#9CYQL22YG)
Search iconPosition 30
No LeagueCúp 38
Power League Solo iconVai trò Member

Previous Members (2)

(1) 18,801
Số liệu cơ bản (#2PGYCP8RC)
League 9Cúp 18,801
Power League Solo iconVai trò Vice President

Log (1)

coco

coco

(M)
(1) 2,501
Số liệu cơ bản (#89LRY8Q2)
League 3Cúp 2,501
Power League Solo iconVai trò Member

Log (1)

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify