Creator Boost Hỗ trợ chúng tôi bằng cách sử dụng mã Brawlify
Club Icon

los jamones

#YQGYPC8R

expulsamos a los que no juegan asi mas de un mes

Tổng số Cúp

Tiến trình Cúp qua từng thời điểm. Tổng số Cúp là tổng cộng số cúp của toàn bộ thành viên trong CLB.

+24 recently
+0 hôm nay
+0 trong tuần này
+0 mùa này

Đang tải..

Đang tải..

Thông tin cơ bản
TrophyCúp 139,413
RankYêu cầuSố cúp cần có 3,000
Battle LogPhạm vi cúpPhạm vi số Cúp 923 - 18,551
InfoType Open
Brawl NewsThành viên 14 / 30
Hỗn hợp
Thành viên 0 = 0%
Thành viên cấp cao 1 = 7%
Phó chủ tịch 12 = 85%
Chủ tịch League 9rocoto

Members (14/30)

18,551
Số liệu cơ bản (#2QV2J0J80)
Search iconPosition 1
League 9Cúp 18,551
Power League Solo iconVai trò Vice President
pauuu

pauuu

(VP)
18,521
Số liệu cơ bản (#8VR8PRJ98)
Search iconPosition 2
League 9Cúp 18,521
Power League Solo iconVai trò Vice President
rocoto

rocoto

(P)
18,254
Số liệu cơ bản (#8PCL8U0PR)
Search iconPosition 3
League 9Cúp 18,254
Power League Solo iconVai trò President
14,793
Số liệu cơ bản (#80VUVCQ9C)
Search iconPosition 4
League 8Cúp 14,793
Power League Solo iconVai trò Vice President
11,524
Số liệu cơ bản (#29YCQQLP)
Search iconPosition 5
League 8Cúp 11,524
Power League Solo iconVai trò Vice President
Delo 🍀

Delo 🍀

(VP)
11,339
Số liệu cơ bản (#UUG00LQJ)
Search iconPosition 6
League 8Cúp 11,339
Power League Solo iconVai trò Vice President
SER610

SER610

(VP)
10,697
Số liệu cơ bản (#8QQV8YUGJ)
Search iconPosition 7
League 8Cúp 10,697
Power League Solo iconVai trò Vice President
8,745
Số liệu cơ bản (#YGCQL08V)
Search iconPosition 8
League 7Cúp 8,745
Power League Solo iconVai trò Vice President
7,700
Số liệu cơ bản (#YLJYJJ8P)
Search iconPosition 9
League 6Cúp 7,700
Power League Solo iconVai trò Vice President
panfri

panfri

(VP)
6,414
Số liệu cơ bản (#28URQ29UJ)
Search iconPosition 10
League 6Cúp 6,414
Power League Solo iconVai trò Vice President
NAVA

NAVA

(VP)
5,498
Số liệu cơ bản (#UVR8UP2Q)
Search iconPosition 11
League 5Cúp 5,498
Power League Solo iconVai trò Vice President
4,560
Số liệu cơ bản (#288GR9GUR)
Search iconPosition 12
League 5Cúp 4,560
Power League Solo iconVai trò Vice President
ProPlayer

ProPlayer

(S)
1,894
Số liệu cơ bản (#9GC92R2LC)
Search iconPosition 13
League 2Cúp 1,894
Power League Solo iconVai trò Senior
vaquitapro

vaquitapro

(VP)
923
Số liệu cơ bản (#2R2LJCYUP)
Search iconPosition 14
League 1Cúp 923
Power League Solo iconVai trò Vice President

Are you buying Gems or Offers?

Support us by using code Brawlify